7-Eleven อเมริกายกเลิกวัน 7/11 ในรอบ 20 ปี จากพิษโควิด-19

“ สเลอปี้ ” ไม่เพียงแค่เป็นที่นิยมในเมืองไทย แต่ยังรวมถึงต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ถึงขนาดมีการจัดกิจกรรมวัน Slurpee Day เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 7-Eleven กิจกรรมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม เป็นประจำทุกปี

Read more

ย้อนอดีต 21 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 7-Eleven เซเว่น อีเลฟเว่น

ทุกคนรู้จัก 7-Eleven แต่เชื่อว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้จัก 7-Eleven อย่างลึกซึ้ง เพราะนอกจาก 7-Eleven จะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงแล้ว 7-Eleven ยังทำธุรกิจ และขายอะไรบ้าง

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors