5 งานที่ทำได้รับรองไม่มีจน เด็กยุคใหม่ต้องดูไว้

พ่อแม่ทุกยุคสมัยต่างก็หวังที่จะให้ลูกเรียนสูงๆเพื่อมีรายได้ดีจาก หน้าที่การงานที่ดี สมัยก่อนพ่อแม่จะเน้นมากกับการให้ลูกรับราชการไม่ว่าจะเป็นหมอ ตำรวจ ทหาร นายอำเภอ เพราะเชื่อว่านี่คืออาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีรวมถึงยังเป็นอาชีพที่มั่นคง

แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปปัจจุบันความคิดที่อยากให้ลูกรับราชการก็ยังคงอยู่แต่ดูท่าว่าจะน้อยลง เด็กไทยหลายคนมองหาช่องทางอาชีพของตัวเองหลายคนไม่ชอบงานราชการที่แม้จะดูมั่นคงแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความไม่ชอบอีกหลายอย่าง ที่สำคัญเด็กยุคนี้มองหาอาชีพที่มีรายได้ที่ดีเป็นอย่างแรกเพราะเชื่อว่านั่นคือทางที่นำไปสู่ความมั่นคงได้ดีกว่างานราชการ

และด้วยสังคมในยุคดิจิตอลที่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ง่ายดายก็เปิดโอกาสให้เด็กยุคใหม่และบริษัทชั้นนำสามารถพบเจอกันได้ง่ายขึ้นจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจว่าในยุคนี้เราควรจะมีสกิลแบบไหนที่จะถูกใจบริษัททั้งหลายรวมถึงหากต้องการรายได้ดีจริงๆในยุคนี้ควรเลือกรูปแบบงานอย่างไรให้สอดคล้องความต้องการที่สูงมากขึ้นเรื่อย เราลองมาดูข้อมูลสำคัญที่

www.ThaiSMEsCenter.com นำมาเสนอเป็นแนวทางว่าใครที่มีสกิลต่อไปนี้อนาคตสดใสในโลกธุรกิจแน่นอน และจากผลสำรวจข้อมูลตลาดแรงงานของ Experis ซึ่งเป็นธุรกิจการดูแลสรรหาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย พบว่าตลาดแรงงานไทยในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า

สิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรและทำให้ประสบความสำเร็จคือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสายงาน การนำนวัตกรรม (Innovation) และการหาทางออกที่เหมาะสม (Solution) มาช่วยในการวางแผนและปฏิบัติงานของภาคธุรกิจ

ซึ่งสายงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง 5 สายงานนี้ที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยทั้งยังเป็นที่ต้องการอย่างสูงมีดังนี้

1. ผู้บริหารระดับสูง (Executive Management)

หน้าที่การงานที่ดี

และอย่าคิดว่าการจะมาสู่งานในด้านนี้ได้จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะต้องรอตอนอายุมากๆถึงจะก้าวมาสู่ตำแหน่งที่ว่านี้ได้ แต่ปัจจุบันคำว่าผู้บริหารระดับสูงนั้นต้องเป็นคนที่มีมุมมองต่อโลกธุรกิจที่ลึกซึ้งและต้องมองภาพรวมทั้งหมดของโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศรวมถึงต้องรู้จักปรับเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้กับการทำธุรกิจได้อย่างดีด้วย

ดังนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปในอนาคตกลับมีแนวโน้มในการรับผู้บริหารที่มีอายุน้อยลงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาบริหารงานต่างๆ เพื่อใช้ความคิดแบบคนยุคใหม่ในการปรับโครงสร้างขององค์กร ระบบวิธีคิด การบริหารจัดการให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

โดยภาคธุรกิจที่จะเน้นคนกลุ่มนี้มากขึ้นก็เช่น บรรดาธนาคารต่างๆหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าปลีกค้าส่ง แน่นอนว่าความน่าสนใจคือเรื่องของรายได้ในระดับของผู้บริหารแล้วรายได้ถือว่าโดดเด่น

บางธุรกิจให้ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนสูงถึง300,000-500,000 บาท เลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเก่งของตัวบุคคลเป็นสำคัญที่สำคัญงานที่ได้เงินมากก็ย่อมมีความกดดันสูงหากเรารับมือเรื่องพวกนี้ได้และมีสกิลด้านการบริหารที่ดีลองสมัครเป็นผู้บริหารในบริษัทต่างๆ ดูก็ได้งานนี้อาจรวยไม่รู้เรื่องทีเดียว

2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที (Information Technology)

nn2

นับว่าเป็นสายงานที่มาแรงและมีความต้องการของตลาดแรงงานสูง เป็นที่มาของการแข่งขันในการดึงคนที่เป็นคนเก่งมีความสามารถระดับบนๆ ให้อยู่กับองค์กรโดยกลุ่มที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการมากในสายงานนี้ คือ งานด้านการวิเคราะห์และนำข้อมูลขนาดใหญ่มาประเมินผล องค์กรขนาดใหญ่ บริษัทมหาชน ผู้นำในธุรกิจ

ต่างต้องมีส่วนงานนี้ช่วยให้ข้อมูลผู้บริหารนำมาประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการเติบโตหรือการวางแผน การสรรหาบุคคลด้านนี้ค่อนข้างจะลงลึกตั้งแต่ดูด้านการศึกษาวิชาหลักที่เรียน ผลการเรียน สถาบัน การทำงานที่ผ่านมา ความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลและหลักวิชาการที่นำมาเป็นดัชนีชี้วัด

สายงานด้านนี้เด็กจบใหม่ ผลการเรียนดีมีทักษะด้านภาษา มีไหวพริบในการวิเคราะห์ แบบเจาะลึกและมีหลักการ ผลตอบแทนต่อเดือนอาจมากถึง 15,000-30,000 บาท ซึ่งมากกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ ที่กำหนดไว้สำหรับวุฒิปริญญาตรี อีกทั้งบุคคลที่เป็นระดับหัวหน้างานของสายงานด้านไอที และเทคโนโลยี

สำหรับตลาดในประเทศไทยค่อนข้างหายากเพราะเป็นสายที่ใช้ความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะด้านและบางสิ่งบางอย่างเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ บางองค์กรเกิดการปรับเปลี่ยนการสรรหาโดยดึงแรงงานต่างชาติที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ ให้มาเป็นหัวหน้างานและให้ช่วยพัฒนาและสอนให้พนักงานคนไทยได้เรียนรู้

3.ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance)

nn3

กลุ่มงานด้านการวิเคราะห์การเงิน (Analysis) คือ การดูแลต้นทุนการผลิต ผลกำไรขาดทุนและวางแผนรายได้ และรายจ่าย จากแบบดั้งเดิมที่ต้องจบทางด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันหลายองค์กรกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการคนที่จบด้านวิศวกรรมและเรียนเพิ่มด้านการเงิน หรือทำงานด้านการเงิน

คุณสมบัติสำหรับสายงานนี้คือ การคิดเป็นระบบมีแบบแผนชัดเจน จึงนับเป็นจุดแข็งที่นำมาใช้ในเชิงวิเคราะห์วางแผนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้บริหารบางรายในสายงานบัญชีการเงินด้านการวิเคราะห์ ไม่ได้จำกัดอยู่แต่บุคคลที่จบสายตรงด้านนี้เท่านั้น แต่ส่วนสายงานด้านการบันทึกบัญชี ภาษี หรือหลักเกณฑ์ทางด้านบัญชียังคงจำกัดเรื่องการจบสายตรงมาอยู่

เพราะต้องมีความรู้เฉพาะเจาะจง เข้าใจหลักการและวิธีการทำที่ถูกต้องแม่นยำ รวมถึงความรู้ที่ต้องเอาหลักการที่เรียนมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆในการวางแผนการเงิน การบริหารจัดการระบบบัญชี ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากและแม้ว่า AI จะถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าในการทำงานจริงๆส่วนใหญ่แล้วธุรกิจก็ยังเชื่อมั่นในการคิดและตัดสินใจของมนุษย์มากกว่า

4.งานด้านวิศวกร(Engineering)

nn4

เป็นอีกหนึ่งสายงานที่น่าสนใจและหลายคนก็ทุ่มเทให้กับการเรียนสายนี้กันอย่างมากแต่ทว่าเด็กไทยนั้นแม้จะมีความสามารถและทักษะด้านวิศวกรรมสูงแต่สิ่งที่เสียเปรียบคือด้านทักษะภาษา แนวทางของการทำงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตำแหน่งวิศวกรนั้นยังคงทรงตัวและมีการหมุนเวียนในตลาดแรงงานสมดุลอยู่

แต่สำหรับสายงานด้านวิศวกรรมวิจัยค้นคว้าและพัฒนา (Research& Development) นับว่ามีการขยายตัวในตลาดแรงงานที่สูงและรวดเร็ว เห็นได้จากการเปิดตัวศูนย์ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจยานยนต์ เทคโนโลยีไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ พลังงาน และเคมีภัณฑ์ขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางภูมิภาคในประเทศ

ด้วยเหตุนี้ทักษะด้านการค้นคว้าวิจัยจึงสำคัญรองมาจากทักษะด้านวิชาชีพในสายงานด้านวิศวกรรม และเป็นที่ต้องการตัวคนที่เป็นคนเก่งมีความสามารถและถ้าเก่งจริงอาจมีการเสนองานให้ถึง 3-5 งานให้เลือกในเวลาพร้อมกัน การเฟ้นหาหรือการทดสอบสัมภาษณ์ที่เข้มข้น การให้โจทย์และให้นำเสนอก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับผู้หางานด้านนี้

5.งานบริการด้านการดูแลและการแพทย์ (Healthcare)

nn5

ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นหมอเท่านั้น ในโลกยุคต่อจากนี้สังคมผู้สูงอายุจะเยอะขึ้น คนสนใจสุขภาพก็จะมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้ดีไม่แพ้กันก็คืองานบริการไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่นๆ เป็นอีกสายงานที่มีความเติบโตและปรับเปลี่ยนในกลุ่มนี้สูงมาก

ด้วยเทรนการใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ความล้ำหน้าของเทคโนโลยี ทางการแพทย์ การเข้าถึงการบริการที่ครอบคลุมและเครือข่ายทั่วโลก ทำให้ความต้องการแรงงานในด้านนี้ ต้องการคนที่มีความรอบรู้รอบด้านในภาคธุรกิจอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

และหากเรามีสกิลด้านนี้มากพอเชื่อได้เลยว่าจะเป็นที่ต้องการของหลายธุรกิจบริการที่ต้องการเราเพื่อไปพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นกว่าเดิมดังจะเห็นได้จากรูปแบบการบริการในปัจจุบันของโรงพยาบาลหลายแห่งที่เริ่มนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อการจองหรือนัดหมายเวลาล่วงหน้าไม่ทำให้เสียเวลารอนัดนาน

การทำให้ส่วนงานต้อนรับหรือห้องพักมีรูปแบบคล้ายโรงแรมมากกว่าโรงพยาบาล การเชื่อมต่อระบบการให้บริการและข้อมูลมีความทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นหากเราสามารถใช้ความสามารถด้านนี้ได้อย่างโดดเด่นรับรองได้ว่างานดีๆรออยู่เพียบ

สถาบันการเรียนยุคใหม่เองก็มีการเพิ่มเติมความสามารถให้ผู้เรียนได้รู้จักกับการทำงานจริงที่ไม่ใช่เรียนแค่ในตำราเท่านั้น และในสายงานที่ได้กล่าวมานี้เป็นอันดับต้นๆที่ตลาดมีความต้องการสูงแต่ในสายอื่นๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

ทางที่ดีที่สุดเราควรสำรวจความสามารถของตัวเองว่ารักและชอบด้านไหน ไม่จำเป็นต้องทำตามความต้องการส่วนใหญ่แต่ให้ทำในสิ่งที่ถนัดก็สามารถสร้างเป็นอาชีพที่ดีและมีรายได้ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจเรามีรวบรวมบทความมากมายไว้ให้ทุกท่านพิจารณากันตามความเหมาะสม ดูรายละเอียด goo.gl/Io5k2S

[Total: 0    Average: 0/5]

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด

Main Sponsors

Happy Sponsors