4 แบรนด์อันแข็งแกร่ง! ใบเบิกทางสู่การตลาดระดับโลก

โครงสร้างทางธุรกิจ เราอาจจะเข้าใจว่าเรื่องกลยุทธ์การตลาดนั้นสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญและมีความหมายไม่แพ้กันก็คือตัวตนของแบรนด์ โดยปัจจุพบว่าเจ้าของกิจการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า(แบรนด์) ที่มีชื่อเสียง (Well-known Marks) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการที่เจ้าของแบรนด์ได้ทราบ “มูลค่ายุติธรรม” ก็จะสามารถนำไปประกอบวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

เช่น เพื่อทดสอบการด้อยค่า (ตามมาตรฐานการบัญชี) เพื่อประกอบค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensing Fee) เพื่อประกอบการร่วมทุน เพื่อประกอบการซื้อขายเปลี่ยนมือ เพื่อประกอบการฟ้องร้องค่าเสียหายจากการถูกละเมิดเครื่องหมายการค้า ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ และที่สำคัญหลายรายเตรียมการณ์เพื่อก้าวเข้าสู่การค้าในยุค AEC

www.ThaiSMEsCenter.com มองว่าการพัฒนาแบรนด์ให้ไปถึงระดับสากลได้นั้นจำเป็นต้องมีปัจจัยทางการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงต้องใช้เวลาในการสะสมความแข็งแรงของแบรนด์ก่อนเพื่อให้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีคุณค่ามั่นคงตลอดไป(Brand Equity) ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยก็มี 4 แบรนด์ที่แข็งแกร่งที่เราลองนำมาเป็นตัวอย่างและแบรนด์เหล่านี้ก็พร้อมก้าวไปสู่การสร้างตลาดในระดับโลกมากขึ้นด้วย

1.แบรนด์ Café Amazon

โครงสร้างทางธุรกิจ

เป็นแบรนด์กาแฟคั่วบดรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งโลโก้นี้เป็นแบรนด์ที่ใช้ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่มีสาขาทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง ในเรื่องของรสชาติ มาตรฐาน การบริการ เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักตัวตนของ Café Amazon เป็นอย่างดี

และภายในเวลาไม่กี่ปีคุณค่าของเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า (Brand Equity) และมูลค่ายุติธรรมของเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า (Brand Value) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งไทยและเทศที่จะติดต่อทาบทามให้ไปร่วมลงทุนต่างประเทศในแถบอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคียง เพื่อเป็นการเปิดตลาดระดับสากลที่เริ่มต้นจาก AEC ก่อนก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นในอนาคต

2.แบรนด์ Black Canyon

er1

เป็นแบรนด์กาแฟชื่อดังโดยเป็นกึ่งๆร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด สถานีบริการน้ำมัน สนามบินพาณิชย์ และประเทศในแถบเอเชียกว่า 8 ประเทศ ส่งผลให้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ Black Canyon มีรายได้จากการขอใช้เครื่องหมายการค้า Black Canyon ของร้านแฟรนไชส์ (Licensing Fee) เป็นจำนวนค่อนข้างสูง

นับเป็นตัวอย่างที่ดีของตราสินค้าไทยในการสร้างคุณค่าของเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า (Brand Equity) ให้ติดตลาดได้ ดังนั้นเมื่อมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า (Brand Value) ของ Black Canyon ทำให้ทราบได้ว่ามีมูลค่าไม่น้อยและเป็นแบรนด์ไทยที่กาลังมาแรงอยู่ในขณะนี้เช่นกัน

3.แบรนด์ Samchai

er3

ภาพจาก goo.gl/wg9XZ0

เป็นแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวกับท่อโลหะ ที่มีชื่อเสียงมาช้านานในแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จนถูกมิจฉาชีพลอกเลียนเครื่องหมายการค้า Samchai ทำให้ยอดขายท่อโลหะ Samchai ที่เคยจำหน่ายได้รับความกระทบกระเทือน

ซึ่งต่อมาเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าขาดรายได้แก่ผู้ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ได้มีการประเมิน “ค่าเสียหายในเชิงเศรษฐกิจ” (Economic Damages) ให้กับเจ้าของแบรนด์ดังกล่าว เพื่อเป็นคดีตัวอย่างต่อไปในอนาคต

นอกจากตัวอย่างข้างต้น ยังมีตัวอย่างแบรนด์อีกหลายรายที่ได้ดำเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมเครื่องหมายการค้า เพื่อขายหรือโอนให้กับบริษัทย่อย หรือบริษัทโฮลดิ้งส์ (Holding Company) ให้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ทำการบันทึกมูลค่ายุติธรรมของเครื่องหมายการค้าลงในงบดุล (Balance Sheet) ของกิจการในหมวดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)

ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ทำให้กิจการมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นที่นอกเหนือจากสินทรัพย์มีตัวตน และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นให้กับหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น และผู้บริโภคเป็นประการสำคัญ

4. แบรนด์ CTVDOLL

er4

ภาพจาก goo.gl/ONBBz2

เป็นแบรนด์ที่ใช้กับสินค้ากลุ่มรถบรรทุกหนัก เป็นแบรนด์ที่ถือกำเนิดจากผู้บุกเบิกตลาดรถบรรทุกรายแรกของประเทศไทย คือ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซี่ยน จำกัด (มหาชน) ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อการรองรับระบบ Logistic ที่กำลังเติบโตทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ

รวมถึงการสร้างนวัตกรรรมใหม่ ๆ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากสายการบินระดับนานาชาติ คือ การออกแบบและผลิตรถลำเลียงอาหารขึ้นเครื่องบินสำหรับเครื่องบินแอร์บัส A308 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน

ด้วยแบรนด์เหล่านี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีสวนทางกับการซบเซาของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจุดแข็งของแบรนด์จากประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่เติบโตได้อีกมากนั้นหมายถึงมูลค่าความเป็นแบรนด์ยังกลายเป็นตัวเลขจำนวนสูงได้อีกมาก ในฐานะของผู้ที่ดำเนินธุรกิจควรมองเรื่องของโลโก้และสัญลักษณ์และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นโลโก้ที่ดีแบรนด์ที่จำได้ง่ายจะทำให้มูลค่าธุรกิจเราพัฒนาได้ง่ายมากขึ้นด้วยในอนาคต

สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจเรามีรวบรวมบทความมากมายไว้ให้ทุกท่านพิจารณากันตามความเหมาะสม

ท่านใดสนใจอยากให้เขียนแผนธุรกิจแฟรนไชส์โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายแจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3dDnCHF
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

[Total: 4    Average: 2.8/5]
4 แบรนด์อันแข็งแกร่ง! ใบเบิกทางสู่การตลาดระดับโลก written by คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก) average rating 2.8/5 - 4 user ratings

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด

Main Sponsors

Happy Sponsors