แฟรนไชส์…โอกาสใหม่คนว่างงาน ยุคโควิด-19

“ว่างงาน” หรือ “ตกงาน” ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบตามมามากมาย โดยเฉพาะความยากลำบากในการใช้ชีวิต ยิ่งว่างงานในช่วงการระบาดโควิด-19 ทำให้ใครหลายๆ คนต้องมีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ มากมาย ทั้งการเลี้ยงดูครอบครัว พ่อแม่ ค่ารถ ค่าบ้าน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ถาถมเข้ามาในช่วงวิกฤต

ล่าสุดมีรายงานข้อมูลจาก Ref.LINETODAY (16 เม.ย.63) ระบุว่า ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อาจจะทำให้คนไทยตกงานกว่า 8 ล้านคน โดยคาดการณ์เลิกจ้างงาน ปี 2563 แบ่งเป็น ธุรกิจบันเทิง 6 หมื่นคน, ร้านอาหาร 2.5 แสนคน, สปาและร้านนวดในระบบ 3.96 หมื่นคน, สปาและร้านนวดนอกระบบ 2 แสนคน, ธุรกิจโรงแรม 9.78 แสนคน, ศูนย์การค้าและค้าปลีก 4.2 ล้านคน, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 7.76 หมื่นคน, สิ่งทอ 2 แสนคน และ ธุรกิจก่อสร้าง 1 ล้านคน

จากตัวเลขคาดการณ์คนที่กำลังจะว่างงานในปี 2563 www.ThaiSMEsCenter.com ยังมีข้อมูลว่าการระบาดของโควิด-19 จะยืดเยื้อ กว่าสถานการณ์จะปกติอาจต้องใช้ระยะเวลานานถึง 2 ปี ซึ่งแน่นอนว่าอาจทำให้มีผู้คนว่างงานเพิ่มขึ้นอีกมาก แต่ถ้าคนว่างงานตั้งสติให้มั่น อย่าตื่นตระหนก ก็อาจจะมองเห็นโอกาสในวิกฤตครั้งนี้

แฟรนไชส์…ตอบโจทย์คนว่างงาน

ว่างงาน

ภาพจาก facebook.com/Pangaiyathailand

หลายคนอาจถามว่า โอกาสในวิกฤตโควิด-19 คืออะไร? โอกาสที่ว่านี้ก็คือ โอกาสในการเป็นเจ้าของกิจการ มีรายได้ และมีอาชีพอย่างยั่งยืน ด้วยการซื้อหรือลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งในปัจจุบันจะมีแฟรนไชส์ที่ใช้เงินลงทุนต่ำ และใช้เงินลงทุนสูง เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งให้กับคนที่ว่างงานและกำลังจะตกงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

โดยปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีจำนวนมากกว่า 100,000 สาขาทั่วประเทศ มีธุรกิจแฟรนไชส์ให้เลือกลงทุนกว่า 562 กิจการ มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า 1-5 ล้านคน สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 300,000 ล้านบาท

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 การซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างธุรกิจได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีระบบการบริหารจัดการที่พร้อมใช้งาน และสามารถการันตีความสำเร็จได้สูงกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างมาตรฐานให้ระบบแฟรนไชส์ไทยพัฒนาสู่มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
ชีสซี่

ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ว่างงานที่สนใจจะมีอาชีพระยาว และสร้างรายได้ให้กับตนเองอย่างมั่นคง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีสูตรสำเร็จในการบริหารจัดการ ทั้งทางด้านการผลิต ระบบการบริหารงาน รูปแบบการบริการ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ การพัฒนาบุคคล ฯลฯ

ขณะเดียวกัน แฟรนไชส์มีการดำเนินงานด้านการตลาด สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือการบริการ และความมีชื่อเสียงของเจ้าของแฟรนไชส์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอยู่ก่อนแล้ว ทำให้ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับความสะดวก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมาก่อน ก็สามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์เพื่อสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ นั่นจึงทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เหมาะสำหรับคนว่างงานและกำลังจะตกงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ทำงานอะไรมาก็เปิดแฟรนไชส์ได้

ศึกษาระบบแฟรนไชส์ เลือกธุรกิจที่ใช่

9

ภาพจาก facebook.com/MaruChaoffice

ผู้ว่างงานที่จะเลือกซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) จำเป็นต้องเข้าใจระบบแฟรนไชส์และควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ ในการเลือกทำธุรกิจที่ชอบและเหมาะสมกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรือบริการต้องมีจุดเด่นต่างกับธุรกิจอื่น ความรู้หรือ Know-How ที่เป็นระบบ ที่จะได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าของแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) ตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจ

มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ความนิยมของผู้บริโภคต่อธุรกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า ระบบและรูปแบบการใช้บริการ รวมถึงความสามารถบุคลากร ธุรกิจมีการเติบโตและมีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่คนว่างงานจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนจะตัดสินใจเลือกลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์

 • เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้รวยเปรี้ยง!!! https://bit.ly/2VC9YdD

ลงทุนแฟรนไชส์ สินเชื่อไม่ติดขัด

8

ภาพจาก facebook.com/Shipsmileservices

สำหรับนโยบายและมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐและเอกชน ในเรื่องการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดหาธุรกิจแฟรนไชส์ใช้เงินลงทุนในราคาที่ไม่สูง คือ ราคาประมาณ 10,000 – 50,000 บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ว่างงาน คนตกงาน คนอยากมีรายได้เสริม และคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เพื่อสร้างอาชีพระยะยาว

 • แฟรนไชส์ไทย ค่าแฟรนไชส์ น้อยกว่า 10,000 บาท https://bit.ly/2VgCORT
 • แฟรนไชส์ไทย ค่าแฟรนไชส์ น้อยกว่า 50,000 บาท https://bit.ly/2XG5SUu
 • แฟรนไชส์ไทย ค่าแฟรนไชส์ น้อยกว่า 100,000 บาท https://bit.ly/2RHVYy8

7

ภาพจาก MoneyLifeOnline

ขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนแฟรนไชส์ยังได้รับการสนับสนุนเงินลงทุน หรือ สินเชื่อแฟรนไชส์ จากธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วยการออกสินเชื่อในโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย และมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อ โดยธนาคารคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0%

อีกทั้ง ยังมีนาคารกสิกรไทย เอสเอ็มอีแบงก์ ธนาคารกรุงเทพ ปล่อยสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร่วมด้วย โดยสาเหตุที่ธนาคารยอมปล่อยสินเชื่อให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ เพราะมองว่าธุรกิจแฟรนไชส์มีตัวอย่างระบบแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนั่นเอง

ซื้อแฟรนไชส์ช่วงโควิด-19 ดีอย่างไร

6

ภาพจาก facebook.com/maruwaffle

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า การเลือกซื้อหรือลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ มีประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่สำหรับผู้ประกอบการที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง ที่บางครั้งไม่รู้ว่าจะบาดเจ็บ ล้ม ลุก คลุก คลาน ไปมากเท่าไหร่ ถ้าใครโชคดีก็ประสบความสำเร็จไป แต่ถ้าผิดพลาดก็ล้มไม่เป็นท่าไปได้เหมือนกัน

ยิ่งสถานการณ์ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองไปทั่วโลก ยิ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เพราะนักลงทุนหลายๆ คนไม่กล้าที่จะเสี่ยงหว่านเงินลงไป กว่าจะสร้างธุรกิจให้มีชื่อเสียงได้ต้องใช้เวลาหลายปี หลายๆ คนกลัวลงทุนไปแล้วจะได้ไม่คุ้มเสีย อีกทั้งไม่รู้ว่าธุรกิจที่ทำนั้นจะมีลูกค้ารองรับหรือไม่

ดังนั้น การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงโควิด-19 เพื่อวางรากฐานชีวิตและสร้างอาชีพในระยาว มีดีหลายๆ อย่าง เช่น

 1. ข้ามขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ
 2. ได้ชื่อเสียงและแบรนด์แฟรนไชส์
 3. ได้รับการฝึกอบรมจากแฟรนไชส์ซอร์
 4. ได้รับการช่วยเหลือด้านการโฆษณาและการตลาด
 5. ได้ซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ถูกลง จากระบบแฟรนไชส์
 6. เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายในช่วงการเริ่มต้น

สำหรับนักลงทุนมือใหม่และคนว่างงานนั้น การเลือกลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในระยะยาวได้อย่างมั่นคง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ อีกทั้งระบบแฟรนไชส์มีโมเดลธุรกิจให้สามารถนำไปใช้ต่อได้เลย

 • อ่านบทความซื้อแฟรนไชส์ในช่วงวิกฤตดีอย่างไร https://bit.ly/2VgkCbl

แจกโปรโมชั่นแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19

5

ภาพจาก facebook.com/GorKorCor.official

นอกจากนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์หลายๆ แบรนด์ ยังให้การช่วยเหลือและสนับสนุนคนว่างงานที่อยากมีรายได้ และ อาชีพระยาว ด้วยการจัดทำโปรโมชั่นการลงทุนแฟรนไชส์ในช่วงโควิด-19 รวมถึงลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิต่อเนื่อง รวมถึงค่าวัตถุดิบและสินค้า เป็นต้น เพื่ออยากให้คนว่างงานได้มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ระยาว

ล่าสุด www.ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์อันดับหนึ่งของไทย ได้ร่วมกับแฟรนไชส์แบรนด์ต่างๆ ในโครงการโปรโมชั่นแฟรนไชส์ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสมาชิกไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ และผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยมอบสิทธิพิเศษ, ส่วนลดค่าแฟรนไชส์, สินค้าและบริการ เมื่อท่านซื้อแฟรนไชส์นั้นๆ เพียง Print คูปองส่วนลดในหน้าเว็บไซต์ เพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้าและบริการ ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่เจ้าของแฟรนไชส์กำหนด

 • รวมคูปองส่วนลดแฟรนไชส์ทั่วไทย https://bit.ly/3etiq7Q

ปัจจุบันใครที่ว่างงาน และ กำลังจะตกงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ขอให้ตั้งสติให้มั่น อย่าตื่นตระหนก อย่าคิดว่าชีวิตตัวเองจบสิ้นทุกอย่างหมดแล้ว ลองมองโอกาสยังมีอยู่ในวิกฤต วิกฤตคือโอกาส แล้วคุณจะรู้ว่า…แฟรนไชส์ คือ อาชีพของคนว่างงาน


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

อ่านบทความเพิ่มเติม https://bit.ly/3aqPvhw

[Total: 0    Average: 0/5]

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors