แนะนำ 21 แฟรนไชส์การศึกษา ยุค New Normal

“New Normal” หรือ “ความปกติใหม่” เป็นคำที่เราน่าจะได้ยินได้ฟังกันมากขึ้นหลังจากนี้ ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19 ที่ทำให้เกิดคำนี้ขึ้น อธิบายง่าย คือพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมที่จะเปลี่ยนไปจากเดิม

ถ้าในเรื่องส่วนตัวก็คือคนเราจะใส่ใจความสะอาดมากขึ้น เกิด Social distancing มากขึ้น การสั่งของออนไลน์ สินค้าออนไลน์หรือสินค้าห่อกลับบ้านจะมากขึ้น เป็นต้น

www.ThaiSMEsCenter.com มองว่านอกจากธุรกิจทั่วไป เรื่องของการศึกษาก็จะเกิดปรากฏการณ์ New Normal ด้วยเช่นกัน เช่นราอาจจะได้เห็นวิธีการเรียนแบบ Learn From Home เป็นเรื่องปกติมากขึ้น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เราลองมาดูความพร้อมของแฟรนไชส์การศึกษา 21 แห่งว่ามีการเตรียมตัวหรือทำอย่างไรหากต้องเข้าสู่การศึกษาในยุค New Normal

1.โพลล็อค

แฟรนไชส์การศึกษา

โพลล็อคเป็นแฟรนไชส์การศึกษาด้านศิลปะและการแสดงสำหรับเด็กจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถาบันสอนศิลปะสำหรับเด็กที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็ก ๆ ผ่านการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ เป็นที่ที่เด็กๆ จะได้เล่นสนุกกันอย่างเต็มที่ มีเป้าหมายคือการสร้างเสริมทักษะและพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ผ่านทางกิจกรรมทางด้านศิลปะ

ช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านการเรียนรู้ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19 ทางสถาบันก็ได้มีการให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี ซึ่งแนวการเรียนการสอนของโพลล็อคพร้อมที่จะพัฒนาและถ่ายทอดสู่การเรียนแบบออนไลน์หรือเป็นวีดีโอให้ผู้เรียนได้ฝึกสนุกและทำตามได้ ถือเป็นอีกแฟรนไชส์ที่ปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2SCPosY
โทร.097-1369903 , 02-1634744


2.วอลล์สตรีทอิงลิช

34

วอลล์สตรีทอิงลิช แฟรนไชส์การศึกษาเพื่อคนที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ ถือเป็นแฟรนไชส์ชั้นนำระดับโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า 48 ปีในส่วนของประเทศไทยได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 16 ปี ถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 โดยปรแกรมภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทได้รับการออกแบบสำหรับทุกระดับของผู้เรียน โดยมีระดับที่แตกต่างของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 20 ระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกันนี้วอลล์สตรีทอิงลิชยังได้มีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้แก่คนทั่วไปผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค ด้วยสาระความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่อัพเดทการใช้ประโยค สำนวน

รวมถึงแนะนำวิธีการฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในยุคที่การเรียนทางบ้านจะเริ่มแพร่หลายมากขึ้นวอลล์สตรีทอิงลิชเองก็ได้มีการพัฒนาระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ Wall Street English ให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นบทเรียนเชิงตอบโต้ที่สนุกสนาน และสร้างความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/3dfmuaj
โทร. 095-5279462 , 02-6603052


3.ดารุโน่ คิดส์ อิงลิช

33

ดารุโน่ คิดส์ อิงลิช สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการวางพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่หลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษ ไปจนถึงหลักสูตรการอ่านเพื่อสรุปใจความ และเขียนบทความซึ่งเป็นรากฐานในการพูด

รวมถึงมีหลักสูตร GT ที่เป็นหลักสูตรการเรียนแปลที่ผสมควบคู่ไปกับหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ในยุคที่แฟรนไชส์การศึกษาต้องปรับตัว ดารุโน่ คิดส์ อิงลิช ก็ได้พัฒนารูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ และสามารถเรียนอยู่ที่บ้านได้ นอกจากนี้ยังได้พัฒนารูปแบบการสอน เทคนิคการสอนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้เต็มที่ ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนของดารุโน่คิดส์อิงลิช ใช้งบเบื้องต้น 260,000 -400,000 บาท

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2YxWsea
โทร.099-6263565


4.แม็ธโฮม

32

เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์การศึกษาที่พร้อมปรับตัวสู่ New Normal โดยแม็ธโฮมเน้นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Math (English Program) แบบเน้นการเรียนเป็นรายบุคคล มุ่งเน้นให้เด็กสามารถ คิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นปูพื้นฐานทักษะ คณิตศาสตร์และการแก้ไขโจทย์ปัญหา บวกกับการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เน้นให้เด็กมีการอ่าน การเขียน จับใจความได้อย่างเป็นลำดับ

ซึ่งปัจจุบันถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีคนสนใจเข้าเรียนจำนวนมาก และด้วยวิธีการเรียนผ่านออนไลน์ที่ได้มีการพัฒนาเทคนิคการสอนให้ดียิ่งขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเด็กไทยที่จะได้เรียนกับสถาบันการศึกษาที่ดีโดยที่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน ค่าแฟรนไชส์สำหรับการลงทุน 55,000 บาท

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2KXnd3U
โทร.062-5145245


5.สตาร์แมท จินตคณิต

31

แนวทางการสอนของสตาร์แมท มุ่งเน้นหลักสูตรแบบจินตคณิต จุดเด่นคือใช้เวลาเรียนสั้น 2-3 ปี ก็จบหลักสูตร เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในบทเรียนแทรกเชาวน์คณิต เกมและตีโจทย์ปัญหา มีการแก้ไขปัญหาให้เด็กเป็นรายบุคคล อาศัยหลักการจินตภาพในการตีความ ทำให้เด็กสนุกและผู้ปกครองหมดกังวลเรื่องที่ลูกสับสนวิธีคิดปกติกับวิธีคิดจินตคณิต พร้อมกันนี้ สตาร์แมท จินตคณิตยังพร้อมที่จะพัฒนาสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ซึ่งปัจจุบันนับแต่มีการแพร่ระบาดของ COVID 19 ก็มีวิธีการเรียนแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อยู่ที่บ้าน ซึ่งในอนาคตได้วางแผนที่จพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้ดียิ่งขึ้นรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการศึกษาที่ระบบออนไลน์จะสำคัญมากขึ้น สำหรับผู้สนใจลงทุนค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 130,000 บาท

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/3diChFs
โทร.089-8306420, 036-413299


6.ไบร์ทอัพคิดส์

30

ไบร์ทอัพคิดส์เป็นสถาบันที่เน้นพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ที่มีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัว ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน หลักสูตรของทางสถาบันมีทั้ง ภาคไทย(สามัญ), English Program (EP) และ Inter เป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่ก่อตั้งมานานกว่า 15 ปี มีผลงานการันตีจากผู้เรียนเป็นจำนวนมาก

มีค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน เริ่ม 79,000 บาท และในยุคที่การศึกษากำลังพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์หรือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้จากที่บ้าน ไบร์อัพคิดส์ก็ได้พัฒนาช่องทางการสอนออนไลน์ของตัวเองและเริ่มเปิดให้บริการแก่นักเรียนที่ต้องการซึ่งถือว่าได้รับความนิยมอย่างมาก

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2WrMOY7
โทร.097-3415373, 085-1261919


7.เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี่

29

สถาบันดนตรีเคพีเอ็นเป็นผู้นำด้านการศึกษาด้านดนตรีแบบครบวงจรในประเทศไทย โดยหลักสูตรของสถาบันดนตรีเคพีเอ็นประกอบด้วย เปียโน, ร้องเพลง, กลอง, กีต้าร์, ไวโอลีน, เครื่องเป่า, วิชาเต้น และบัลเลต์ รวมถึงทฤษฎีภาคดนตรี และวิชาอื่นๆ อีกมากมาย ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 660,000 บาทโดยสถาบันดนตรีเคพีเอ็นมีทีมวิเคราะห์พื้นที่ก่อนตัดสินใจการลงทุน, มีระบบการจัดการง่ายต่อการบริหาร และมีทีมงานสนับสนุนตลอดอายุสัญญา, การคัดสรรคุณครูดนตรีที่มีมาตรฐาน

รวมไปถึงแคมเปญทางการตลาด และการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย และเพื่อเป็นการพัฒนาสู่ New Normal ทางสถาบันได้เปิดระบบการเรียนดนตรีแบบออนไลน์ที่ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ โดยผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้ และความสนุก ไม่ต่างจากการเรียนในห้องเรียนเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2KZLaY6
โทร.087-4989789, 02-117-3800 ต่อ 114


8.จินตคณิตอันซัน (แบบใช้นิ้วมือ)

28

จินตคณิตอันซัน หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ใช้นิ้วมือเป็นสื่อการสอนแบบครบวงจร ทั้งกระบวนการบวก การลบ การคูณ และการหาร สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวัน และในโรงเรียนได้ โดยการเรียนตามโปรแกรมของจินตคณิตอันซันจะช่วยให้มีสมาธิ มีความจำดีขึ้น นอกจากนี้เด็กจะได้รับการฝึกทักษะทั้งกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน กระตุ้นให้เป็นคน Active สามารถคิดคำนวณเลขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ที่สำคัญสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจำวันได้ ถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตต่อเนื่องปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า 40 แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 100,000 บาท พร้อมกันนี้ทางแฟรนไชส์ยังพร้อมที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่มากขึ้นด้วย

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2LdSPCB
โทร.084-9502491, 052-031462


9.สกอลาสติค เออร์ลี่ อิงลิช (เอสอีอี)

27

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สกอลาสติค เออร์ลี่ อิงลิช (SEE) เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงโดยจะช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ ถือเป็นแฟรนไชส์เก่าแก่ที่มีประสบการณ์สูงก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี และมีการพัฒนารูปแบบการสอนมาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมากมายที่ประสบความสำเร็จจากการเรียนกับ สกอลาสติค เออร์ลี่ อิงลิช อีกทั้งยังมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น 60,000 บาท

ปัจจุบันมีสาขาในประเทศไทยรวมกว่า 181 แห่ง และพร้อมกันนี้ สกอลาสติค เออร์ลี่ อิงลิช (SEE) ยังได้พัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Scholastic learn athome เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนให้สะดวก ปลอดภัย และเข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันและจะพัฒนาการสอนในแพลตฟอร์มนี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคตด้วย

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/3b6YVyO
โทร.091-7087007


10.โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม

26

กักเคน คลาสรูมแฟรนไชส์การศึกษาที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตผ่านการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมรับกับสถานการณ์ชีวิตจริง และสนุกกับการใช้ชีวิต เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี มีสาขาในประเทศกว่า 27 แห่ง

พร้อมกันนี้เพื่อปูทางสู่แนวทางการสอนแพลตฟอร์มออนไลน์ในอนาคต กักเคน คลาสรูมได้จัดให้มีการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อยู่ที่บ้าน ผ่านระบบการสอนของกักเคน คลาสรูม ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและจะพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปในอนาคตด้วย

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2SDDkI6
โทร.02-6623000 ต่อ 4422


11.เอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่ ม.มหิดลติวเตอร์

25

หากพูดถึงรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์ แฟรนไชส์เอ็มยูติวเตอร์ดูจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ โดยเอ็มยู ติวเตอร์ได้พัฒนาการสอนโดยบันทึกการสอนสด อัดลงเป็นไฟล์ พร้อมตัดต่อและเพิ่มภาพกราฟฟิค ที่เข้าใจง่าย มีครบทุกคอร์สเรียนที่ต้องการ ครบทุกวิชาและทุกระดับชั้นตั้งแต่ ป.1 – ม.6 เรียนได้ครบ ทุกช่วงตลอดปี ทั้ง SUMMER / เทอม1 / ปิดเทอม ต.ค. และเทอม 2

รวมหลักสูตรสอนสดและ วีดิโออย่างน้อย 5,971 ชม. โดยทีมผู้สอนที่เต็มไปด้วยความรู้และคุณภาพ พร้อมเป็นอย่างยิ่งกับการก้าวเข้าสู่ยุค New Normal ได้ทันที งบในการลงทุนสำหรับคนสนใจ 299,000 – 799,000 บาท

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/35xXGHP
โทร.02-8893400 ต่อ 109


12.อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

24

อายเลเวลแบรนด์การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษหลักสูตรจากเกาหลีใต้ เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการคิดแบบตรรกะโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา พัฒนาศักยภาพนักเรียน 5 ด้านได้แก่ ความรู้ ความชำนาญ ความคิดวิเคราะห์ ทัศนคติที่ดี และกิจกรรมกล้าแสดงออก

ถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ระดับโลกที่มีสาขากว่า 1,300 แห่งใน 22 ประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีสาขารวมกว่า 16 แห่ง ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 150,000 บาท เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่พร้อมพัฒนาการสอนสู่ระบบออนไลน์เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนและเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนในอนาคต

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/3aYMMfu
โทร.02-9349911, 02-9349912


13.บ้านรักภาษา

23

เป็นธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาแนวบูรณาการ เน้นให้เด็กมีความรู้และใช้ภาษาจีน-อังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ตาม สโลแกนของโรงเรียน “เรียนสนุก ได้ความรู้ ต้องบ้านรักภาษา” ก่อตั้งมานานกว่า 18 ปี ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า 32 แห่ง ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 350,000 บาท

นับเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนารูปแบบการสอน เทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ปัจจุบัน บ้านรักภาษาก็พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นทางเลือกในการเรียนแก่นักเรียนทุกคน และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในการเรียนออนไลน์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2W1VGoe
โทร. 083-0094999, 063-5855599, 02-9852887


14.โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมธ

22

แฟรนไชส์โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมธ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านหุ่นยนต์สมองกลที่ถือเป็นการฝึกทางด้านคณิตศาสตร์ให้เก่งควบคู่กันไปด้วย หลักสูตรของโรบอทชายด์ จึงเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และทดลอง นำความรู้มาแก้ไขโจทย์ปัญหา และนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่ผนวกเอาความรู้ทุกอย่างไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด

พร้อมกันนี้โรบอทชายด์ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่เรียนไปฝึกใช้ในสถานการณ์จริง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทั้ง IQ และEQ เพื่อการก้าวสู่ความเป็นบุคคลคุณภาพที่ดียิ่งๆขึ้นไปค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 250,000 บาท ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า 50 แห่ง

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2WHe9FV
โทร.089-6683571, 02-5676069


15.แมทคอนเนอร์

21

แมทคอนเนอร์มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการทำความเข้าใจ และคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ทำซ้ำเพื่อความรวดเร็ว พัฒนากระบวนความคิดและความมั่นใจ มีการทดสอบความเข้าใจหลังจากจบบทเรียนทุกครั้ง หลักสูตรของแมทคอนเนอร์จึงเน้นการเรียนรู้ การแก้โจทย์ปัญหา การวิเคราะห์โจทย์ และการทำซ้ำเพิ่มเพื่อให้เกิดความชำนาญ

ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า 62 แห่ง ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 200,000 บาท และเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนในระบบออนไลน์เพื่อสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/3flWbB5
โทร.082-9176543, 083-8394696, 063-2277704


16.สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่

20

เป็นแฟรนไชส์การศึกษาภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ โดยใช้ครูเจ้าของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ซึ่งจะใช้หลักสูตรที่ทางสถาบันฯ ได้ออกแบบ และพัฒนา โดยการผสมผสานหลักสูตร ESL เข้ากับธรรมชาติการเรียนภาษาของเด็กไทย ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และทักษะต่างๆ ที่จะทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่าง แท้จริง

ถือเป็นแฟรนไชส์ที่ผู้ปกครองต่างให้การยอมรับและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 390,000 บาท และพร้อมกันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมยุคใหม่ จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจด้วย

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2W3VV1T
โทร.089-4337834, 083-2000084


17.อิงลิช คอนเนอร์

19

อิงลิช คอนเนอร์เป็นแฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาลถึงระดับมัธยม เป็นอีกแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตต่อเนื่องมีการขยายสาขาทั่วประเทศรวมกว่า 127 แห่ง รวมถึงมีการพัฒาหลักสูตร เนื้อหา เทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 250,000 บาท และในยุคที่การศึกษาต้องเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น อิงลิช คอนเนอร์ก็ได้พัฒนาในส่วนนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียน และผู้ลงทุนให้สมกับเป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่มีประสบการณ์ยาวนาน นับเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับคนที่อยากเลือกลงทุนมากๆ

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/3dfE4Lk
โทร. 083-8394696 , 082-9176543 , 063-2277704


18.นาด้า

18

อีกหนึ่งแฟรนไชส์การศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดเลขด้วยหลักสูตรจินตคณิตโดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่น เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้วยประสบการณ์ของทีมงานจากเรียนการสอนและการจัดการจริงจัง จึงพัฒนาหลักสูตร จินตคณิต โดยใช้โจทย์ วัน เดือน ปี เป็นเกมการสอนเพื่อไม่รู้สึกเครียดในการเรียน

นอกจากนี้ยังเป็นแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตต่อเนื่องและมีการพัฒนารูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ โดยเฉพาะการเรียนแบบออนไลน์ที่น่าสนใจ ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 50,000 บาท ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศ 32 แห่ง

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2SC9SCe
โทร.085-1371677


19.คิงคลาสอะคาเดมี่

17

เป็นสถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ซึ่งนำเข้าหลักสูตรทั้งหมดจากประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทุกหลักสูตร มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหา จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพของเด็กไทย

ก่อตั้งมานานกว่า 27 ปี ปัจจุบันมีสาขากว่า 80 แห่งทั่วประเทศ และมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสถาบันและนักเรียนตลอดทั้งปี เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าเพื่อท่านผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 300,000 บาท

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/3b70JIm
โทร.086-3359376, 02-7473800


20.สถาบันกวดวิชา ไฮ-สปีด แมธ เซ็นเตอร์

16

เป็นสถาบันกวดวิชาที่ เปิดสอน ครบทุกวิชา ทุกระดับชั้นได้รับการโหวตจากสื่อต่างๆให้เป็นกวดวิชาอันดับ 1 ของประเทศ 7 ปีซ้อน และเป็นที่เดียวที่มีระบบ Maths.On-Demand โดยใช้ระบบ CLOUD SERVER NETWORK ที่ทันสมัยที่สุด DVD อัดชัดเจน เข้าใจง่าย

ด้วยประสบการณ์การสอนมามากว่า 30 ปี เหมือนเรียนสดทุกประการ สอนดีเป็นระบบ สอนเป็นขั้นเป็นตอน สอนละเอียดมาก ที่สำคัญสอนเข้าใจง่าย สนุก ไม่น่าเบื่อ เปิดสอนครบทุกวิชาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปิก มากกว่า 500 หลักสูตร ถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่พร้อมก้าวสู่ยุคNew normal ได้ทันที ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 350,000 บาท

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2YBxzP2
โทร.089-1195013, 02-7310147


21.คุมอง

15

ระบบการเรียนคุมอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนไปยังจุดสูงสุดโดยไม่จำกัดอยู่ที่อายุหรือชั้นเรียนในโรงเรียน โดยมีลักษณะการเรียนแบบเฉพาะตัว นักเรียนแต่ละคนได้เรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถ ผ่านแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ถือเป็นแฟรนไชส์เก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานกว่า 66 ปี แพร่หลายกว่า 49 ประเทศทั่วโลก มีนักเรียนรวมทั่วโลกกว่า 4 ล้านคน ในประเทศไทยเปิดสอน 3 วิชาได้แก่คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีสาขาในประเทศไทย 484 แห่ง ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 700,000 บาท พร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนารูปปแบบการสอน ที่พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ได้ทันที

สนใจลงทุน คลิก https://bit.ly/2zglpjF
โทร.02-6266599

เรื่องของธุรกิจการศึกษาสำคัญที่คุณภาพของผู้เรียน ในโลกที่มีการแข่งขันสูงพ่อแม่ผู้ปกครองต่างคาดหวังให้บุตรหลานมีศักยภาพในตัวเองพร้อมทุกด้าน ดังนั้นโรงเรียนกวดวิชาจึงเป็นธุรกิจที่ยังเติบโตได้ทุกยุคสมัย

สำคัญคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์และก้าวไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ธุรกิจการศึกษายังเป็นเส้นทางที่สดใส และน่าลงทุนมาก


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

อ่านบทความเพิ่มเติม https://bit.ly/3fsaWT3

[Total: 1    Average: 5/5]
แนะนำ 21 แฟรนไชส์การศึกษา ยุค New Normal written by คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก) average rating 5/5 - 1 user ratings

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด

Main Sponsors

Happy Sponsors