เปิดขั้นตอนการซื้อแฟรนไชส์เชสเตอร์ ชัดๆ

เชสเตอร์ ถือเป็น แฟรนไชส์ร้านอาหาร ที่ผู้คนรู้จักชื่นชอบด้วยเอกลักษณ์ของเมนูไก่ย่าง เลิศรส มีความหลากหลายของเมนูอาหารที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน รวมถึงความโดดเด่นด้านรสชาติแสนอร่อย และคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน

จึงไม่แปลกที่ในวันนี้ เชสเตอร์ กลายเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอันดับหนึ่งของคนไทย ที่ครองใจลูกค้าทั่วประเทศมาโดยตลอด เพราะหนึ่งในความสำเร็จของ เชสเตอร์ ก็คือ ผลจากความมุ่งมั่นของ บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อบริหารและพัฒนาจัดการธุรกิจร้านอาหารเชสเตอร์

เชสเตอร์

ภาพจาก bit.ly/2KVtazA

วันนี้ใครที่อยากเป็นเจ้าของร้านอาหารเชสเตอร์ www.ThaiSMEsCenter.com ได้มีวิธีการและขั้นตอนการเป็นเจ้าของร้านอาหารเชสเตอร์แบบง่ายๆ ด้วยการซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหารเชสเตอร์ มาฝากคนที่อยากเปิดร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของคนไทย

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกแฟรนไชส์ซี

36

ภาพจาก facebook.com/chesterthai

 • เป็นนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินดี
 • ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
 • มีงบประมาณในการลงทุน และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ พร้อมศักยภาพในการขยายสาขาในอนาคต
 • มีความมุ่งมั่น และตั้งใจตลอดจนเอาใจใส่ในการบริหารสาขาอย่างเพียงพอ
 • เป็นเจ้าของ หรือสิทธิการเช่า ทำเลที่ตั้ง ที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจการ “ร้านเชสเตอร์”

*****หมายเหตุ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์ร้านอาหารเชสเตอร์

35

รูปแบบร้าน Restaurant

 • ขนาดพื้นที่* 120 -150 ตารางเมตร
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า* (ก่อนVat) 700,000 บาท
 • ค่ารอยัลตี้* 4% ของยอดขาย
 • ค่าการตลาดส่วนกลาง* 3% ของยอดขาย
 • งบลงทุน 6 – 6.5 ล้านบาท

* เงื่อนไขข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขและหน้าที่ของแฟรนไชส์ซี (ผู้รับอนุญาต)

34

ภาพจาก bit.ly/2Zs182r

 • สัญญาแฟรนไชส์มีระยะเวลา 10 ปี
 • ผู้รับอนุญาตเป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่
 • การดำเนินการก่อสร้างและตกแต่ง ต้องใช้ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาที่ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จัดเตรียมไว้เท่านั้น
 • การจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้รับอนุญาต ห้ามใช้ชื่อและตราสำคัญที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
 • ผู้รับอนุญาตจะต้องซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด และจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาที่บริษัทฯกำหนด
 • ผู้รับอนุญาตจะต้องจำหน่ายสินค้าที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 • ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดซื้อ จัดหา และใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องครัวต่างๆ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการบริหารสาขาตามที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กำหนด
 • ผู้รับอนุญาตต้องส่งงบการเงินให้บริษัทฯ ทุกเดือน

33

 • ผู้รับอนุญาตต้องเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ หากบริษัทฯ แจ้งให้ผู้รับอนุญาตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของบริษัทฯ ผู้รับอนุญาตจะต้องรีบดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีการประกันภัยอาคารทรัพย์สิน ภายในร้านตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ผู้รับอนุญาตต้องโอนเงินจากยอดขายจริงเข้าบัญชี บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ( ผู้ให้อนุญาต ) ทุกวันทำการของธนาคาร และผู้รับอนุญาตจะได้รับเงินโอนคืนทุกวันที่ 25 ของเดือนคิดเป็น 10% ของประมาณการยอดขาย และโอนในส่วนที่เหลือในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังหักค่าสิทธิ ค่าวัตถุดิบ ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ผู้รับอนุญาตเป็นผู้จัดหาพนักงานทุกระดับ ตามวุฒิการศึกษาและอัตราค่าแรง ที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เป็นผู้กำหนด โดยช่วยสัมภาษณ์และคัดเลือกให้
 • บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะทำการฝึกอบรมทีมงานทุกระดับก่อนเปิดสาขาอย่างน้อย 30 – 45 วัน
 • บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะเก็บค่าบริหารจัดการ 5% จากสินค้าและวัตถุดิบที่สั่งและส่งไปจากบริษัทเชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับอนุญาตกระทำผิดสัญญา

การสนับสนุนแฟรนไชส์จากเชสเตอร์

32

ภาพจาก bit.ly/2KsGTP1

 • ได้รับคำปรึกษาด้านการเลือกทำเลร้าน, การออกแบบร้าน การก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์
 • ผู้รับอนุญาตเป็นผู้จัดหาพนักงานทุกระดับ ตามวุฒิการศึกษาและอัตราค่าแรง ที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เป็นผู้กำหนด โดยช่วยสัมภาษณ์และคัดเลือกให้
 • บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะทำการฝึกอบรมทีมงานทุกระดับก่อนเปิดสาขาอย่างน้อย 30 – 45 วัน
 • บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะเก็บค่าบริหารจัดการ 5% จากสินค้าและวัตถุดิบที่สั่งและส่งไปจากบริษัทเชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับอนุญาตกระทำผิดสัญญา

การสนับสนุนแฟรนไชส์จากเชสเตอร์

31

ภาพจาก bit.ly/2WPhDZu

 • ได้รับคำปรึกษาด้านการเลือกทำเลร้าน, การออกแบบร้าน การก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ร้าน
 • ได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารร้านที่ร้านสาขาของบริษัท เป็นเวลา 7 วัน
 • บริษัทฯ จะจัดส่งทีมงาน เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในช่วงร้านเปิดในระยะเวลา 2 เดือนแรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทำไมถึงเลือกเป็นแฟรนไชส์ร้านเชสเตอร์

30

ภาพจาก facebook.com/chesterthai

 • แบรนด์ที่มีชื่อเสียง หนึ่งในความภูมิใจที่คุณจะได้รับในการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เชสเตอร์ ที่เป็นที่ชื่นชอบและครองใจลูกค้าทั่วประเทศมานานกว่า 31 ปี
 • การยอมรับจากลูกค้า ด้วยรสชาติหลากหลายที่ถูกปากคนไทย ความประทับใจในคุณภาพและบริการของ เชสเตอร์ ทำให้เราได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง ในทุกที่ที่เปิดร้าน ด้วยฐานของลูกค้าที่เหนียวแน่นนี้ยังเป็นหลักประกันที่แสดงถึงกำลังซื้ออีกด้วย
 • การคิดค้นสร้างสรรค์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงการวิจัยทางการตลาด การพัฒนาสินค้าและแนวทางธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท ความพร้อมสรรพในการสนับสนุนจากกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจอาหาร คือ รากฐานสำคัญแห่งความมั่นคง
 • ระบบการจัดการ คุณจะมั่นใจได้ว่าจะดำเนินกิจการอย่างไม่โดดเดี่ยว บริษัทให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านตั้งแต่เริ่มแรก พร้อมทั้งการตรวจเยี่ยมร้านด้วยโปรแกรมรับรองด้านคุณภาพ การสนับสนุนดูแล ช่วยเหลือทั้งในฐานะผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจ และส่วนหนึ่งของบริษัท เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุด สำหรับผู้ให้และผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • การฝึกอบรม คุณจะได้เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจในโปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติในร้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการร้าน การใช้เครื่องมือ และการทำการตลาด ซึ่งจะทำให้คุณสามารถบริหารร้านเชสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเลือกทำเล ทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ สามารถให้คำปรึกษาในการเลือกทำเล ที่ตั้งของร้าน การเจรจาสัญญาเช่า และการช่วยเหลือในการจัดหาผู้ออกแบบร้าน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
 • การตลาด ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการให้คำปรึกษา การทำการตลาดเฉพาะร้านสาขา เพื่อส่งเสริมยอดการขายในแต่ละทำเล
 • ระบบการจัดการ คุณจะมั่นใจได้ว่าจะดำเนินกิจการอย่างไม่โดดเดี่ยว บริษัทให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านตั้งแต่เริ่มแรก พร้อมทั้งการตรวจเยี่ยมร้านด้วยโปรแกรมรับรองด้านคุณภาพ การสนับสนุนดูแล ช่วยเหลือทั้งในฐานะผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจ และส่วนหนึ่งของบริษัท เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุด สำหรับผู้ให้และผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • การฝึกอบรม คุณจะได้เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจในโปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติในร้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการร้าน การใช้เครื่องมือ และการทำการตลาด ซึ่งจะทำให้คุณสามารถบริหารร้านเชสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเลือกทำเล ทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ สามารถให้คำปรึกษาในการเลือกทำเล ที่ตั้งของร้าน การเจรจาสัญญาเช่า และการช่วยเหลือในการจัดหาผู้ออกแบบร้าน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
 • การตลาด ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการให้คำปรึกษา การทำการตลาดเฉพาะร้านสาขา เพื่อส่งเสริมยอดการขายในแต่ละทำเล

หากสนใจธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารเชสเตอร์ กรุณากรอกใบสมัครแฟรนไชส์
แล้วส่งกลับมาที่เมล์ bit.ly/31uXoPA

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด

คุณกัณฑพัชร์ เชิดเพ็ชรัตน์ (ผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจ)
โทร. 099-7830045, 02-641-0377
Email : kantapat.che@gmail.com

คุณพิมพ์นารา บุญราช (ผู้จัดการฝ่ายแฟรนไชส์สัมพันธ์)
โทร. 091-9544265, 02-641-0461
Email : pimnara.b@cpf.co.th

ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์เชสเตอร์ bit.ly/2IL7K5n


คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

01

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ bit.ly/2FMrZOq

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3gWxdty

[Total: 13    Average: 2.6/5]
เปิดขั้นตอนการซื้อแฟรนไชส์เชสเตอร์ ชัดๆ written by คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) average rating 2.6/5 - 13 user ratings

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors