เทคนิคการเป็นช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

ช่างไฟฟ้า เป็นอีก อาชีพที่มีความน่าสนใจ เพราะทุกวันนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ล้วนเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์

จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง ในการแก้ไขปัญหาต่างๆอันเกิดขึ้นกับไฟฟ้าภายในบ้าน ด้วยเหตุนี้การเลือกเรียนสาขาวิชานี้จึงแทบไม่มีโอกาสตกงาน ถ้าไม่เลือกงาน และมีความสามารถมากพอ

อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปอย่างสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจนกลายเป็นวิศวกรได้อีกด้วย อย่างไรก็ดีการเป็นช่างไฟฟ้าแม้จะไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย สำคัญคือเราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าชอบและใจรักที่จะทำอาชีพนี้หรือไม่

พร้อมกันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com ได้รวบรวมสิ่งที่คนเป็นช่างไฟฟ้าควรรู้ เครื่องมือสำหรับช่างไฟฟ้า และแนวทางการศึกษาสำหรับคนที่ต้องการเดินสายอาชีพนี้

สิ่งที่ช่างไฟฟ้าควรรู้

1.ชนิดของไฟฟ้า

11

ภาพจาก bit.ly/2FHYwsD

ไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดหลาย ๆ แบบ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ดังนี้

 • ไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct current หรือ D.C . ) เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลไปทางเดียวกัน โดยตลอดระยะทางที่วงจรกระแสไฟฟ้าปิด เช่น ถ่านไฟฉาย ไดนาโม เป็นต้น
 • ไฟฟ้ากระแสสสลับ (Alternating current หรือ A.C.) เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีการไหลวนเวียนกลับไปกลับมา ทั้งขนาดของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไม่คงที่ จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คือ กระแสไฟฟ้าจะไหลไปทางหนึ่งก่อนต่อมาจะไหลสวนกลับการไหลไปมา 1 รอบ เรียกว่า 1 ไซเกิล (Cycle) และความถี่หมายถึงจำนวนไซเกิล ในประเทศไทยนิยมใช้กระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ 50 เฮิรตซ์ หรือ 50 รอบ ต่อ 1 วินาที

2.คุณสมบัติของกระแสไฟฟ้า

10

ภาพจาก bit.ly/3kjBt6F

นอกจากรู้ว่าไฟฟ้ามีแบบกระแสตรง และกระแสสลับ ช่างไฟฟ้าก็ควรรู้คุณสมบัติของไฟฟ้าแต่ละชนิดด้วย เช่น ไฟฟ้ากระแสตรง มีค่าแรงดันหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นบวกเสมอ , สามารถเก็บประจุไว้ในเซลล์หรือแบตเตอรี่ได้ ส่วนกระแสไฟฟ้าสลับ มีคุณสมบัติคือสามารถส่งไปที่ไกลๆ ได้ดี กำลังไม่ตก และสามารถแปลงแรงดันให้สูงขึ้น หรือต่ำลงตามความต้องการด้วยการใช้หม้อแปลง

3.วงจรไฟฟ้า (Circuit)

9

ภาพจาก bit.ly/3iAHvza

หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งกำเนิดผ่านไปยังตัวนำและเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ โหลด (Load) แล้วไหลกลับไปยังแหล่งกำเนิด โดยมีวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าหลายวิธีเช่น

 • การต่อแบบแบบอนุกรม (Series Circuit) โดยเอาปลายด้านหนึ่งต่อกับปลายอีกด้านหนึ่งต่อเรียงไปเรื่อย ๆ การต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้ในการต่อวงจรทั่วไป
 • การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน (Parallel Circuit) เป็นการต่อวงจรที่ใช้ทั่วไปกับไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือน เช่น พัดลม หม้อหุงข้าว เตารีด เป็นต้น
 • การต่อวงจรแบบผสม (Compound Circuit) เป็นการต่อโดยการนำแบบอนุกรมและขนานต่อ

ร่วมเข้าไปในวงจรเดียวกัน การต่อแบบนี้นิยมใช้อุปกรณ์อีเล็คโทรนิกส์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

อุปกรณ์สำหรับช่างไฟฟ้าที่ควรรู้จัก

8

ภาพจาก bit.ly/3c1Y70d

อาชีพช่างไฟฟ้าทำงานบนความเสี่ยงเพราะอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นคนทำงานเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าจึงต้องรู้จักการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง โดยมีเครื่องมือที่ควรรู้จักดังนี้

 1. ไขควง มีทั้งไขควง ปากแบบ ปากแฉก ขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละสถานที่
 2. ไขควงวัดไฟ แตกต่างจากไขควงสกรู เพราะไขควงวัดไฟจะมีหลอดไฟอยู่ที่ด้าม ใช้ในการทดสอบวงจรไฟฟ้า
 3. มีดคัตเตอร์ สำหรับใช้ในการปอกฉนวน ตัด หรือควั่นสายไฟฟ้า
 4. คีม มีทั้งคีมตัด คีมปากแบน คีมปากจิ้งจก คีมปอกสาย คุณประโยชน์ในการใช้งานจะแตกต่างกันออกไป
 5. สว่าน ใช้ในการเจาะยึดอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีหลายประเภทเช่น สว่านข้อเสือ สว่านเฟือง สว่านไฟฟ้า เป็นต้น
 6. ค้อน ใช้ในการตอกตะปูเพื่อยึดเข็มขัดรัดสาย
 7. สายไฟ มีทั้งสายไฟแรงสูง และสายไฟทั่วไป (สายไฟในบ้าน) ซึ่งการเดินสายไฟก็จะมีทั้งแบบเดินสายคู่และเดินสายเดี่ยว แล้วแต่ประเภทของงาน
 8. ฟิวส์ ทำด้วยโลหะผสมระหว่างตะกั่วและดีบุก ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามามากเกินไป
 9. สวิตซ์ เป็นอุปกรณ์ที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการทำหน้าที่คล้ายสะพานไฟ
 10. สะพานไฟ เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้า
 11. สตาร์ตเตอร์ ทำหน้าที่ต่อวงจรหรือตัดวงจรอุ่นไส้ของหลอดไฟฟ้า
 12. บัลลาสต์ ทำหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้า
 13. มิเตอร์ไฟฟ้า ใช้สำหรับการทดสอบวงจรไฟฟ้า มีหลายแบบเช่น แกลแวนนอมิเตอร์ , แอมมิเตอร์ , โวลต์มิเตอร์ ,มัลติมิเตอร์ เป็นต้น

เส้นทางของคนที่มีใจรักและอยากเป็น “ช่างไฟฟ้า”

7

ภาพจาก bit.ly/35Cq2Tj

โดยหลังจากจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนต่อในระดับ ปวช.สาขาช่างไฟฟ้า จากนั้นต่อยอดในระดับ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า และสามารถไต่ระดับขึ้นไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเช่น สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมอุตสาหกรรม , ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยสามารถยกระดับความรู้ความสามารถได้จนถึงปริญญาเอก โดยลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างไฟฟ้าเช่น

 • ซ่อมบำรุง
 • ตรวจสอบระบบ
 • ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ตรวจซ่อมอุปกรณ์

โดยมีอาชีพที่รองรับหลากหลายเช่นประกอบกิจการส่วนตัว, เป็นพนักงานตรวจซ่อมประจำโรงงานหรือบริษัท, วิศวกรไฟฟ้า , พนักงานการไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับโครงสร้างของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่หากทำงานในรัฐวิสาหกิจนอกจากเงินเดือนแล้วยังมีสวัสดิการที่ดี และมีความมั่นคงสูงมาก

อย่างไรก็ดี การเป็นช่างไฟฟ้า สิ่งที่ต้องมีคือความละเอียด รอบคอบ เพราะไฟฟ้ามีความอันตรายอยู่ในตัวเอง การประมาทแม้เพียงนิดเดียว โดยไม่ป้องกันหรือคิดว่าไม่อันตรายอาจนำมาสู่ความเสียหายต่อชีวิตได้ การเป็นช่างไฟฟ้าที่ดีจึงต้องค่อยๆสะสมประสบการณ์และทำงานอย่างใจเย็น เพื่อให้ประสบความสำเร็จได้อย่างที่ใจต้องการ


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ขอบคุณข้อมูล https://bit.ly/2ZBpucB , https://bit.ly/2DWJi2w

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3kkG34z

[Total: 1    Average: 5/5]
เทคนิคการเป็นช่างไฟฟ้าเบื้องต้น written by คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก) average rating 5/5 - 1 user ratings

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด

Main Sponsors

Happy Sponsors