สร้างธุรกิจบริการสุขภาพไทย อย่างไรให้ STRONG

สร้างธุรกิจบริการสุขภาพไทย อย่างไรให้ STRONG กับโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการ ธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพใน วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ประโยชน์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

  1. ผู้ประกอบการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบริการผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจหลัการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ต่อไป
  2. สิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ โดยใช้โลโก้ มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่ได้รับการรับรองแล้ว
  3. สิทธิประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเครือข่ายได้อย่างสะดวกและง่ายดายก่อนผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการรับรอง
  4. สิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่ทางกรมจะประกาศในอนาคต

STRONG

yu3

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณพรรณนลิน สัชณุกร (ผู้ประสานงานโครงการ)
  • โทร 085-322-4665 โทรสาร 02-062-4529
  • E-mail : dbd.seminar@gmail.com
[Total: 0    Average: 0/5]

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors