#รีวิวหนังสือ เพราะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้างใน : The Outward Mindset

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา เราจะพบเจอคนสองแบบ แบบแรกมองเห็นแต่ความยุ่งยาก ส่วนแบบที่สองมองเห็นแต่โอกาส อะไรที่ทำให้คนสองแบบนี้แตกต่างกัน? คำตอบเดียวคือ “Mindset” ร่วมค้นพบกุญแจสู่การมี Mindset ที่ดี ผ่านหนังสือ “เพราะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้างใน”

รีวิวหนังสือ

หนังสือเล่มนี้ ที่เขียนขึ้นจากหลักสูตรฝึกอบรมที่โด่งดังไปทั่วโลก แล้วคุณจะสามารถมอง “ออกนอก” ตัวเอง เห็นโลกอย่างที่เป็นและเข้าใจแก่นแท้ “ข้างใน” ของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง เมื่อนั้น…ชีวิตที่คุณคิดว่ายุ่งยากจะกลับกลายเป็นง่ายในชั่วข้ามคืน!

6 5

ผู้เขียน : The Arbinger Institute
ผู้แปล : กานต์สิริ โรจนสุวรรณ


ตอนที่ 1 สิ่งใหม่

4

Mindset (ความคิด) คือ ความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อทุกสิ่งที่คุณทำตั้งแต่วิธีที่เรารับมือกับคนอื่นจนถึงการปฏิบัติตัวของคุณ

Mindset แบ่งได้ 2 แบบ

 1. Inward Mindset คือ ความคิดแบบมองเข้าจะทำสิ่งต่างๆ โดยคิดคำนวนให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ มองคนอื่นเป็นแค่ทางผ่าน
 2. Outward Mindset คือ ความคิดแบบมองออก คิดและทำสิ่งต่างๆ ที่ผลักดันผลลัพธ์ร่วมของกลุ่มให้บรรลุผล มองถึงเป้าหมายรวมของทีมเป็นสำคัญ

ตอนที่ 2 สำรวจกรอบความคิดแบบมองออก

3

1.เลิกขวางทางตัวเอง

สิ่งที่ก่อให้เกิดปัณหาในด้านต่างๆ ของชีวิตเรามากที่สุดก็คือการที่เราขัดขวางตัวเองไม่ให้มองเห็นสิ่งที่คนอื่นๆ เชื้อเชิญให้เรามองเห็น

2.ความคิดแบบมองเข้า

กรอบความคิดแบบมองเข้า คนคนนั้นจะจดจ่อกับสิ่งที่เขาต้องการจากคนอื่นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่มหมายของตัวเอง

3.การแก้ปัญหาด้วยกรอบความคิดแบบมองออก

บุคคลหรือองค์กรที่มีความคิดแบบมองเข้า จะทำสิ่งต่างๆ บุคคลหรือองค์กรที่มีความคิดแบบมองออก จะช่วยให้คนอื่นสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้


ตอนที่ 3 แบบแผนความคิดแบบมองออก

2

SAM

 • See Other มองคนอื่น การมองเห็นคนอื่น
 • Adjust efforts การปรับเปลี่ยนการทำงาน
 • Measure impact การประเมินผลกระทบ

ตอนที่ 4 ทวีการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดให้มากขึ้น

1

 1. จะเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นหากจัดการกับ “ความคิด” เป็นอันดับแรก
 2. ระดมกำลังเพื่อเป้าหมาย “ส่วนร่วม”
 3. เมื่อมี “ความคิดแบบมองออก” จะเห็นว่าคนอื่นก็มีความสำคัญ
 4. ลดความแตกต่าง ลดสิทธิ์พิเศษ “เท่าเทียม” และอ่อนน้อมถ่อมตน
 5. เปลี่ยนเป็นระบบที่ใช้ “ความคิดแบบมองออก”
 6. คิดเสมอว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อ “ช่วยเหลือคนอื่น” ได้มากขึ้น

 

เรียบเรียงโดย : คุณปิยาพัชร ปกครอง (ปาร์มี่)

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2RVGgiA

[Total: 1    Average: 5/5]
#รีวิวหนังสือ เพราะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้างใน : The Outward Mindset written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 5/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors