#รีวิวหนังสือ ทุกเรื่องสำเร็จได้ ถ้าตัดสินใจใน 5 วิ

การตัดสินใจของคนเรามักจะผสมกันไปทั้งการตัดสินใจในเชิงบวกและทางลบ ขึ้นอยู่กับว่าเรา “อยากได้” หรือ “อยากเลี่ยง” สิ่งไหน หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีสร้างสถานการณ์ที่ช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น โดยกำจัดปัจจัยขัดขวางการตัดสินใจออกไป เพื่อให้เราเลือก “ตัดสินใจเชิงบวก” นั่นเอง

รีวิวหนังสือ

รวมเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เช่น

 • ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการตัดสินใจ
 • ไม่เพิกเฉยต่อ “เงื่อนไขตั้งต้น”
 • เพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจ
 • ไม่โฟกัสกับ “ปัญหาที่มองเห็น” เพียงอย่างเดียว
 • มองให้ออกว่าอะไรคือ “ส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ที่สำคัญจริง ๆ”

มาพร้อมตัวอย่างหลักการตัดสินใจแยกสถานการณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย การตัดสินใจกับความเสี่ยงเป็นของคู่กันเสมอ ในการตัดสินใจกับความเสี่ยงเป็นของคู่กันเสมอ ในการตัดสินใจอาจไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว แต่มี “วิธีการที่ถูกต้อง” อยู่

14 13

ผู้เขียน : Takashi Torihara (ทาคาชิ โทริฮาระ)
ผู้แปล : พนิดา กวยรักษา


Part 1 : หลักพื้นฐานในการตัดสินใจ

12 11

 • ให้ความสำคัญกับกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง
 • กระบวนการกำหนดความตั้งใจ
 • ตรวจพบปัญหา
 • การตั้งสมมุติฐานและรวบรวมข้อมูล
 • วางมาตรการแก้ไข
 • ประสานความร่วมมือ
 • กำหนดความตั้งใจ
 • ลงมือปฎิบัติ (ควรใช้หลักการ 5W1H)
  1. Who ใคร
  2. What อะไร
  3. Where ที่ไหน
  4. When เมื่อไหร่
  5. Why ทำไม
  6. How อย่างไร
 • ไม่แก้ปัญหาที่มองเห็นเท่านั้น ต้องพยายามตรวจหา ปัญหาที่ยังไม่ปรากฏด้วย
 • เงื่อนไขตั้งต้นคือเงื่อนไขที่ไม่สามารถยกเว้นได้โดยเด็ดขาดในการตัดสินใจ
 • หาทางเลือกเพิ่ม หรือคิดทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้นมา ก็สามารถเลือกสิ่งที่ดีกว่าได้
 • ระยะเวลากับผลลัพธ์ ต้องคิดตัดสินใจให้ดี ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือยาว
 • สิ่งสำคัญคือ ความกล้าที่จะตัดตัวเลือกอื่นทิ้งไป
 • มองภาพรวมจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนตึงตัดสินใจ
 • กำหนดเกณฑ์ว่าอะไรสำคัญ จัดลำดับความสำคัญ คัดเลือกสิ่งที่สมควรทำ
 • เพิ่มผลลัพธ์และประสิทธิผลด้วยการเลือกเฉพาะสิ่งสำคัญจริงๆ
 • กำหนดเรื่องที่ไม่ต้องทำ เลือกทิ้งบางอย่างและเก็บบางอย่างที่สำคัญ
 • พิจารณาอย่างระมัดระวัง เมื่อไม่สามารถตัดสินใจได้ทันที
 • ต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจเพราะข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
 • คุณภาพการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณภาพที่มาของข้อมูล
 • การตีความข้อมูลเชิงคุณภาพส่งผลอย่างมากกับคุณภาพการตัดสินใจ
 • คนที่ตัดสินใจได้เก่งมักจะรู้วิธีเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • ระมัดระวังการตัดสินใจ ที่เรามักมองไม่เห็น คือ ความเสี่ยงที่ถูกมองข้าม
 • เวลาตัดสินใจต้องแยกความคิดตัวเองออกจากข้อเท็จจริง
 • การตัดสินใจต้องระวังความรู้สึกยึดติด อคติ และการประนีประนอม
 • พิจารณานิสัยการตัดสินใจของตัวเอง ไม่ใช้อคติในการตัดสินใจ
 • คนเรามีการตัดสินใจไม่เหมือนกัน ต้องวิเคราะห์รูปแบบให้ออก
 • ประสบการณ์มีผลต่อการตัดสินใจถึง 70% ดีหรือแย่ขึ้นอยู่กับวิธีการทำมาใช้
 • วิธีที่เอาชนะจิตวิทยาเชิงกลุ่มได้คือ ความกล้าที่จะยอมรับความล้มเหลว
 • คนที่ตัดสินใจเก่ง ต้องลงมือทำเรื่องที่ตัดสินใจไปแล้วได้อย่างรวดเร็วด้วย
 • หลัก 3 ข้อสำหรับการเริ่มลงมือทำเรื่องท้าทาย
  1. ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากอยู่เฉยๆ เริ่มทำจากจุดเล็กๆ ให้คิดว่าเรายังแก้ตัวได้
  2. ลองทดสอบ แสดงบทบาทสมมติ จะเห็นถึงผลลัพธ์ที่คาดไว้ หรือ รูรั่วของไอเดียได้
  3. นำความผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป เป็นการพัฒนาการตัดสินใจ

Part 2 : เช็คลิสต์แยกตามสถานการณ์

10

 • ให้นึกถึง สิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันโดยไม่มัวแต่คิดถึงปัญหาที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว
 • ป้องกันการตื่นตระหนก ด้วยการพักสงบสติอารมณ์
 • การรายงานที่ดี ต้องแจ้งข้อเท็จจริง ไม่ใส่ความคิดเห็นของตนลงไป
 • อนุมัติแบบมีเงื่อนไขสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต้องกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน
 • ฟื้นฟูฟังก์ชันที่จำเป็น สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต้องกล้าที่จะตัดสินใจ
 • ทุกการตัดสินใจต้องไม่มองแค่ปัจจุบัน ต้องมองไปถึง อนาคตข้างหน้าด้วย
 • เมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องหาวิธีการรับมือที่เหมาะสม และวางแผนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
 • เตรียมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน จัดทำคู่มือ จำลองสถานการณ์ เช็คลิสต์
 • เมื่อผิดพลาด ควรยอมรับ แล้วรีบถอนตัว
 • การตัดสินใจที่แย่ที่สุดคือ การโกหก
 • เมื่อผลลัพธ์ผิดพลาด ต้องลองเปลี่ยนวิธีการ
 • เมื่อเกิดความผิดพลาด ต้องสงบสติอารมณ์ และตัดสินใจเฝ้ารอโอกาส
 • การยอมแพ้ จะใช้ในกรณีที่ไม่มีทางอื่น แต่การเลือก ไม่ยอมแพ้ นำไปสู่การแก้ไข
 • การล้มคู่ต่อสู้ คือ ยุทธวิธี การคิดว่าจะทำยังไงถึงจะชนะได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือการวางยุทธศาสตร์
 • ทฤษฎีกระดาษ กรรไกร ค้อน ท้าทายสิ่งใหม่ 5 อย่าง เลือก 2 อย่างที่มีโอกาสสำเร็จสูง และเลือกเพียงอย่างเดียวเพื่อทุ่มเทลง
 • ไปอย่างเต็มที่
 • เพิ่มประสิทธิภาพ คือ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิผล คือ การเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • เมื่อสิ่งที่ทำสุกงอมแล้ว จำเป็นต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสำหรับเป็นรากฐานของผลกำไรถัดไป
 • ต้องตรวจสอบความสามารถของตัวเองอย่างถี่ถ้วน ไม่ฝืนเกินไป แต่ก็ควรให้ตัวเองได้พัฒนา
 • ศัตรูที่แท้จริง ไม่ควรมองแค่สิ่งรอบตัวต้องมองกว้างกว่านั้นอีก
 • ลองทำสิ่งใหม่ๆ แตกต่างจากคนอื่นๆ จึงจะเรียกว่าเป็นการบุกตลาดที่แท้จริง
 • มองหาไอเดียดีๆโดนตัดความเป็นไปไม่ได้ทิ้ง จะทำให้พบทางเลือกใหม่ๆ
 • พิจารณาความต้องการของลูกค้า โดยไม่ผสมความต้องการของเรา
 • การใช้ตัวเลขมาเปรียบเทียบการตัดสินใจเป็นการเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจที่ดี
 • หากต้องการบางสิ่งต้องเลือกทิ้งบางอย่าง
 • เมื่อเริ่มทำอะไรสักอย่างต้องตัดสินใจเลิกทำบางอย่างเช่นกัน
 • เมื่อตัดสินใจลำบาก ให้นึกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง
 • เมื่อทุนจม สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือคำนึกถึงความเสี่ยงของการลงทุนต่อจากนี้

Part 3 : ยกระดับการตัดสินใจของทีม

9 8 7

 • หากให้คนอื่นตัดสินใจ ต้องระบุกฏเกณฑ์ที่แน่ชัด
 • การมีตัวเลือกที่เยอะเกินไปโดยไม่บอกเกณฑ์หรือทิศทางที่ควรเป็น จะทำให้ระดับผลงานต่ำ
 • หากจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ถนัด จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า
 • อยากให้ลูกน้องพัฒนา ต้องให้ประสบการณ์ เริ่มจากงานเล็กๆ
 • กระตุ้นให้คนทำอะไรสักอย่าง ควรเริ่มจากตั้งเป้าหมาย
 • ต้องเลือกวิธีการสื่อสารโดยให้ความสำคัญกับแรงจูงใจของผู้ปฎิบัติงาน
 • ใช้หลัก AIDMA สร้างความสนใยให้อีกฝ่ายลงมือทำจริง
 • กำหนดงานของแต่ละคนให้ชัดเจน
 • ไม่ออกความคิดเห็นในจุดที่ไม่ได้เกิดปัญหา
 • ไม่ข้ามขั้นตอนพินิจพิเคราะห์ = ให้ความสำคัญกับกระบวนการ
 • ตัดสินใจให้เด็ดขาด = ตัดเสียงรบกวน
 • ลดความไม่แน่นอน = ควบคุมความเสี่ยง
 • รู้จักลักษณะนิสัยของตัวเอง = ตรวจเช็คอคติ
 • ไม่เลื่อนออกไป = ลงมือทำ
 • สถานการณ์ฉุกเฉิน
 • เมื่อทำผิดพลาด
 • ในการวางแผน
 • ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่
 • เลิก ทิ้ง
 • สร้างกลไกช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
 • มองการตัดสินใจของอีกฝ่ายในแง่บวก

6 5 4 3 2 1

 

เรียบเรียงโดย : คุณปิยาพัชร ปกครอง (ปาร์มี่)

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3mHIErf

[Total: 1    Average: 5/5]
#รีวิวหนังสือ ทุกเรื่องสำเร็จได้ ถ้าตัดสินใจใน 5 วิ written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 5/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors