พาเที่ยว คลังหนังสือ 5 หมื่นเล่มใน เกาหลีใต้

ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่า ห้องสมุดมิได้เป็นเพียงแหล่งรวบรวมหนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อให้บริการกับสาธารณชนเพียงอย่างเดียว แต่ทุกวันนี้ห้องสมุดหลายๆ แห่ง กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ด้วยการออกแบบก่อสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการ รวมถึงสาระกิจกรรมต่างๆ อันหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com ไม่รอช้าที่จะนำเสนอ สุดยอดของสถาปัตยกรรม Starfield Library ห้องสมุดแห่งความฝัน อาณาจักรของหนังสือที่มีมากกว่า 50,000 เรื่อง ในศูนย์การค้า Starfield COEX Mall เขต Gangnam เกาหลีใต้

ห้องสมุดแห่งใหม่ของเกาหลีใต้ Starfield Library ที่ตั้งอยู่ใน Starfield COEX Mall กำลังได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันดับล่าสุดของกรุงโซล

ด้วยพื้นที่กว้างขวางถึง 2,800 ตารางเมตร เป็นห้องสมุด 2 ชั้น ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ฟรี มี Wi-Fi ฟรี มีหนังสือและนิตยสารกว่า 50,000 เล่ม มี Collection นิตยสารรายใหญ่ของเกาหลีมากกว่า 600 ฉบับ รวมถึงนิตยสารต่างประเทศ อัพเดทด้วยระบบ e-book ที่ทันสมัย ถือเป็นคามฝันของนักท่องเที่ยวทุกคน

เกาหลีใต้

จัดสภาพแวดล้อมให้น่ารื่นรมย์ สำหรับผู้มาเยือนเพื่อผ่อนคลาย หรือเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือด้วยโต๊ะ และเก้าอี้ ที่มีสไตล์ ไม่เพียงเท่านั้น Starfield Library ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากลาย และมีธีมที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน

ห้องสมุดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 6 พันล้านวอน (5.3 ล้านดอลลาร์) เพื่อดึงดูดลูกค้าจำนวนมากขึ้นไปยังศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่เหยียดยาว หลังจาดผู้เข้าชมลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2014 โดยมีปัจจัยมาจากการเพิ่มขึ้นของการช้อปปิ้งออนไลน์ ดังนั้น การเนรมิตห้องสมุดแห่งนี้ จะเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าอยากมาเดินห้างสรรพสินค้า

Starfield Library อยู่ภายใต้การดูแลของ Shinsegae Property ผู้บริหารศูนย์การค้า Starfield Coex Mall โดยบริษํทได้ตั้งเป้าหมายจะต้องใช้เงินประมาณ 500 ล้านวอนต่อปี สำหรับการบำรุงรักษาห้องสมุดแห่งใหม่ เพื่อดึงดูดให้คนเข้าห้าง

คนเกาหลีใต้ยังไม่ทิ้งวัฒนธรรมรัก “การอ่าน”

smm

เกาหลีใต้ แม้จะเป็นประเทศเล็กๆ มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี แต่ศักยภาพและคุณภาพของประชากรชาวเกาหลีใต้ ไม่ใช่เล็กๆ กลับมีความน่าทึ่งอย่างมาก จากอดีตที่ต้องอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น และเป็นเพียงประเทศกำลังพัฒนาในระดับเดียวกับประเทศไทย เมื่อประมาณ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบันเกาหลีใต้ กลายเป็นประเทศที่มีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญา ทั้งทางด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมมาจนถึงทุกวันนี้

นโยบายการส่งเสริมการอ่านของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ถือเป็นบทความที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะเป็นประเทศที่ประชากรให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการศึกษาและการอ่าน จากประเทศกำลังพัฒนาเมื่อกว่า 30 ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับประเทศไทย ก้าวกระโดดมาสู่ประเทศที่มีความเจริญเติบโตในทุกๆ ด้านทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมไม่แพ้ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น หรือ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

smm1

จากการที่ถูกมองว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนา รัฐบาลเกาหลีใต้จึงมีนโยบายเพื่อแก้ไขการอ่านออกเขียนได้ของประชากร ด้วยการพัฒนาระบบการศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาห้องสมุด พร้อมทั้งออกนโยบายส่งเสริมการอ่านและนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ อาชีพ และสถานที่ รวมถึงการส่งเสริมนโยบายการศึกษาและระบบการศึกษาต่อเนื่องและจริงจัง

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการอ่านออกเขียนได้อันดับ 17 ของโลก มีสถิติอัตราการอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 93.5 เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการศึกษา ระบบการศึกษา การพัฒนาระบบห้องสมุด และการสนับสนุนอย่างจริงจังของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทัศนคติที่ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมของประชาชนชาวเกาหลี ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการศึกษา

smm5

ตัวอย่างนโยบายส่งเสริมการอ่านของเกาหลีใต้ช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การให้ความสำคัญกับห้องสมุด ซึ่งเป็นนโยบายในการส่งเสริมการอ่าน ด้วยการออกกฎหมายงดเก็บค่าบริการห้องสมุดประชาชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนมาใช้บริการห้องสมุด การจัดตั้งห้องสมุดแห่งชาติ สำหรับเด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น โครงการค่ายการอ่าน โครงการครอบครัวนักอ่าน ตลอดจนโครงการระดับประเทศที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง เช่น โครงการหนังสือเล่มแรกหรือ Book start โครงการ 1 เมือง 1 เล่ม การจัดตั้งห้องสมุดดิจิตอลแห่งชาติ และการจัดงานเทศกาลหนังสือระดับชาติและนานาชาติ

smm3

นอกจากนี้ หากยังจำกันได้ เกาหลีใต้ก็ยังมีแคมเปญส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือ ชื่อว่า “Book Train” โดยเมืองพาจูได้ร่วมกับอีก 3 หน่วยงาน รณรงค์ให้คนเกาหลีใต้ที่นั่งรถไฟสายยาวๆ เช่น ยองอี-ชุงอัง (Gyeongui-Jungang) ที่มีต้นสายคือสถานีมุนซัน (Munsan) ไปสุดสายที่สถานียงมุน (Yongmun) ได้อ่านหนังสือฆ่าเวลาระหว่างการเดินทาง โดยให้เหตุผลว่าแทนที่จะจับแต่สมาร์ทโฟน ก็หันมาหยิบหนหนังสือที่จัดไว้ให้ในรถไฟอ่านกันดีกว่า

แม้แต่ The Central Library on Kyung Hee University ประเทศเกาหลีใต้ ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ทั้งทัศนียภาพโดนรอบมหาวิทยาลัย อาคารเรียน อาคารประชุม และสำนักหอสมุดประจำมหาวิทยาลัยที่ออกแบบให้เป็นในสไตล์ยุโรปที่สวยงาม โอ่อ่า ใหญ่โต อีกทั้งภายในหอสมุดยังเต็มไปด้วยหนังสือที่ให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปค้นคว้ากว่า 1 ล้าน 3 แสนเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 32,000 เล่ม

smm4

ได้เห็นวัฒนธรรมรักการอ่านหนังสือของคนเกาหลีใต้กันแล้ว จึงไม่แปลกที่ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า จะใช้กลยุทธ์สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ดึงดูดลูกค้าเข้าห้อง ด้วยการสร้างห้องสมุด ที่เป็นเหมือนห้องสมุดในฝัน คล้ายๆ กับเรากำลังเดินเข้าห้องสมุด Beast ในภาพยนตร์เรื่อง “0Beauty and the Beast” ของดิสนีย์

ต้องยอมรับว่า ห้องสมุดแห่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะผู้ใหญ่ใจดี ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ หากคุณผู้อ่านมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีใต้ ก็ลองหาโอกาสแวะไปเยี่ยมชมดูนะครับ

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/home.php

ขอบคุณรูปภาพจาก goo.gl/vDBLEx

[Total: 2    Average: 4.5/5]
พาเที่ยว คลังหนังสือ 5 หมื่นเล่มใน เกาหลีใต้ written by คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) average rating 4.5/5 - 2 user ratings

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors