ธุรกิจแฟรนไชส์เตรียมความพร้อมอย่างไร ก่อนโกอินเตอร์

การขายแฟรนไชส์ ในต่างประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์หลายๆ แบรนด์ เพราะเป็นการก้าวออกไปเล่นในตลาดที่กว้างขึ้น เพิ่มโอกาสการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจแฟรนไชส์สูง ยิ่งหากระบบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศมีความแข็งแกร่ง มีหลายสาขา สินค้าและบริการเป็นที่ชื่นชอบ และได้รับความนิยมในท้องตลาด

เมื่อคุณขยายธุรกิจแฟรนไชส์ออกไปต่างประเทศ อาจจะได้ค่าแฟรนไชส์มากกว่าอยู่ในประเทศก็ได้ แล้วแต่การเจรจาตกลงกับผู้ได้รับสิทธิ์ในต่างประเทศนั้นๆ แต่สิ่งสำคัญในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์อาจจะต้องมีการออกแบบ หรือวางระบบแฟรนไชส์ที่แตกต่างจากในประเทศ

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอเทคนิคในการเตรียมความพร้อม สำหรับการขยายแฟรนไชส์ในต่างประทศ ก่อนโกอินเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทย ที่กำลังคิดขยายสาขาแฟรนไชส์ของตัวเองไปในต่างประเทศครับ

1. ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ

ก่อนโกอินเตอร์

ภาพจาก goo.gl/images/PJioCM

แน่นอนว่าสภาพตลาดในแต่ละประเทศอาจไม่เหมือนกัน รสนิยมผู้บริโภคแตกต่างกัน จำนวนประชากรไม่เหมือนกัน พื้นที่หนึ่งอาจชอบหรือไม่ชอบสินค้าและบริการของคุณ ดังนั้น ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่วางแผนขยายธุรกิจในต่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้สภาพตลาดของแต่ละประเทศก่อน

ทำการทดลองตลาดก่อนว่าสินค้าและบริการของคุณจะขายได้หรือไม่ได้ เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในพื้นที่หรือไม่ บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาในการทำตลาด ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้จะใช้เวลา 2-3 ปีก็ต้องทำ เพื่อพัฒนาแฟรนไชส์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าในต่างประเทศ

2. เรียนรู้กฎระเบียบการลงทุนในประเทศนั้นๆ

34

ภาพจาก goo.gl/images/6ychRg

ปัจจุบันหลายๆ ประเทศทั่วโลก ยังไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์บังคับใช้ แต่สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนเริ่มมีกฎหมายแฟรนไชส์ (Franchise Law) บังคับใช้แล้ว โดยปัจจุบันมี 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ส่วนประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์ โดยเฉพาะมี 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และบรูไน

สำหรับประเทศที่คุณต้องการขยายแฟรนไชส์ไปนั้น อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศนั้นๆ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่คิดขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ จะต้องทำความเข้าใจกฎระเบียบการลงทุนของแต่ละประเทศให้ถ่องแท้ หรือไม่ก็ต้องมีทีมกฎหมายที่เชี่ยวชาญการลงทุนในประเทศนั้นๆ คอยช่วยเหลือ

3. สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้แฟรนไชส์ซี

33

ภาพจาก goo.gl/images/LciSvQ

ถือเป็นสิ่งสำคัญหากจะขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ถ้าคุณเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ดี มีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจที่ตรงกัน ก็จะทำให้แฟรนไชส์ของคุณประสบความสำเร็จ ก่อนที่คุณจะขายแฟรนไชส์ให้ใครต้องทำการศึกษาผู้ซื้อแฟรนไชส์อย่างละเอียดรอบคอบ ว่าเขาเป็นใคร มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ เขามีเครือข่ายในประเทศมากน้อยแค่ไหน คุณอาจต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับแฟรนไชส์ซีอย่างต่อเนื่อง

เดินทางไปมาหาสู่กันเรื่อยๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่การไว้เนื้อเชื่อใจกัน เพราะคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าแฟรนไชส์ซีในประเทศนั้น คิดและทำอะไรบ้าง เมื่อคุณกลับประเทศไทย เพราะนานๆ ครั้ง กว่าที่คุณจะได้ไปตรวจเยี่ยม ยิ่งถ้าแฟรนไชส์ซีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณ เขาก็จะรักและบริหารสาขาแฟรนไชส์ของคุณเหมือนกับว่าเขาเป็นคนสร้างธุรกิจขึ้นมาเอง

4. มีความรู้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างประเทศ

32

ถือว่ามีความสำคัญอยู่ไม่น้อยครับ เพราะระบบธุรกิจแฟรนไชส์จะประสบความสำเร็จในขั้นต้นได้ อย่างแรกคุณและผู้ซื้อแฟรนไชส์ในประเทศนั้นๆ ต้องสื่อสารกันรู้เรื่องก่อน มีความเข้าใจตรงกัน สินค้าและบริการของคุณต้องไม่เป็นสิ่งต้องห้ามในพื้นที่นั้นๆ แฟรนไชส์ซอร์ต้องมีความสามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจ ให้กับแฟรนไชส์ซีได้

เพราะฉะนั้น แฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี จะต้องสื่อสารและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าคุณคิดจะขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของเขาด้วย เพราะอย่างน้อยทุกเดือน คุณอาจจะต้องไปตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมให้กับพนักงานในสาขาต่างประเทศด้วย

5. กำหนดรูปแบบการให้สิทธิ์แฟรนไชส์ในต่างประเทศ

31

ธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ ถ้าขยายสาขาในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบขยายแฟรนไชส์แบบตัวแทน หรือ Master Franchise โดยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือบริษัทในประเทศนั้นๆ รายแรกเพียงผู้เดียว สามารถทำการขยายสาขา หรือให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นได้อีก หรือให้สิทธิ์แบบ Multi Unit Franchise สามารถขยายสาขาได้หลายสาขาในพื้นที่นั้นๆ

ตามแต่ได้ตกลงกันก่อน ที่จะทำการเซ็นสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์ แต่ถ้าคุณใช้รูปแบบอื่นๆ อาจมีความยุ่งยากกว่ามาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการขยายแบบบุคคล และแบบพัฒนาพื้นที่ ดังนั้น ก่อนขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ คุณต้องศึกษารูปแบบการขยายแฟรนไชส์ ว่าในแต่ละประเทศเหมาะกับรูปแบบการขยายแฟรนไชส์แบบไหนบ้าง

6. วางแผนพัฒนาแฟรนไชส์ต่อเนื่อง

30

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยหลายคนอาจคิดว่า ถ้าตัวเองสามารถขยายสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศได้ 1 สาขา ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้ว แต่ความจริงไม่เป็นแบบนั้น เพราะระบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นระบบที่จะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คล้ายๆ กับธุรกิจเครือข่าย ถ้ามีสาขามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีอำนาจต่อรองมากยิ่งขึ้น ทั้งสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากๆ ได้ส่วนลด อีกทั้งระบบการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบก็จะถูกลงด้วย เพราะขนส่งครั้งเดียวได้หลายสาขาในประเทศนั้นๆ

ดังนั้น ถ้าเจ้าของแฟรนไชส์มีสาขาเพียงแค่ 1 สาขาในต่างประเทศ รับรองว่าไม่คุ้มกับค่าเดินทางและการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบแน่ ถ้าจะให้ดีใน 1 ประเทศ คุณต้องวางเป้าหมายขยายสาขาให้ได้อย่างน้อย 10 สาขา ไม่ใช่ 10 ประเทศ 10 สาขา จะเห็นได้ว่าการขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ มีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่ไม่น้อย เพราะอย่างที่เรารู้กันกฎระเบียบและสภาพตลาดในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่คิดจะขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ควรที่จะทำการศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องการลงทุนในประเทศ ให้เข้าใจ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับสิทธิ์ หรือซื้อแฟรนไชส์ในประเทศนั้นๆ เพราะถ้าคุณจะทำการรบต้อง “รู้เขารู้เรา” ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นนี้

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เปิดดำเนินธุรกิจมาแล้วหลายปี ธุรกิจมีผลกำไรการเติบโตต่อเนื่อง มีการขยายสาขาในประเทศ ทั้งด้วยตัวเอง และระบบแฟรนไชส์ มากกว่า 10-15 สาขา ที่สำคัญต้องมีการสร้างระบบแฟรนไชส์ใหม่สำหรับในต่างประเทศด้วย


คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/2QtafxJ
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips

  1. ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ
  2. เรียนรู้กฎระเบียบการลงทุน
  3. สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้แฟรนไชส์ซี
  4. มีความรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (ท้องถิ่น)
  5. กำหนดรูปแบบขยายแฟรนไชส์
  6. วางแผนพัฒนาแฟรนไชส์ต่อเนื่อง

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2vF4p5s

[Total: 0    Average: 0/5]

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors