ธุรกิจท้องถิ่นสร้างแฟรนไชส์อย่างไร ให้ดัง ให้ปัง!

ธุรกิจ แฟรนไชส์ที่เราเห็นในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นแฟรนไชส์ที่สร้างขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แล้วขยายสาขาไปในต่างจังหวัด พูดง่ายๆ คือ คนต่างจังหวัดเข้ามาซื้อแฟรนไชส์ไปทำธุรกิจที่บ้านเกิด แต่ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างจังหวัด ก็สามารถบุกตลาดขยายสาขาสู่เมืองกรุงได้เช่นเดียวกัน อาจเป็นเพราะหน่วยงานของรัฐอย่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้การสนับสนุน พัฒนา ต่อยอดธุรกิจแฟรนไชส์ให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีอีกหลายธุรกิจในต่างจังหวัด ที่มีโอกาสเติบโตในระบบแฟรนไชส์ แต่ยังกล้าๆ กลัวๆ

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จึงนำเสนอวิธีการสร้างแฟรนไชส์ท้องถิ่น ให้แข็งแกร่ง มีชื่อเสียงโด่งดัง จนมีผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ไปทำธุรกิจ และสามารถขยายตลาดเข้าสู่เมืองกรุง และต่างประเทศได้ครับ

1.สร้างร้านต้นแบบ

ธุรกิจ

สิ่งที่จะพิสูจน์เรื่องของธุรกิจด้านนี้ ต้องเกิดจากการสร้างร้านต้นแบบที่เรียกว่า Pilot Operations ต้องเกิดขึ้นชัดเจนเสียก่อน การสร้างร้านต้นแบบที่ออกแบบการทำงานจะช่วยให้เกิดแนวทางการทำงานชัดเจนขึ้น เห็นภาวะของธุรกิจด้านกำไรขาดทุนชัดเจนมากขึ้น ทำให้เห็นข้อดีข้อเสียของระบบงานที่คิดขึ้นมา รวมถึงการปรับธุรกิจให้เป็นไปตามตลาด

ยิ่งถ้ามีการสร้างได้หลายสาขาเพื่อให้เห็นความแตกต่าง จากเงื่อนไขของทำเล สภาพลูกค้า รูปแบบการตำแหน่ง ยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจ สร้างความพร้อมการขยายตัวในรูปแบบ สาขาที่อาจจะต่างกันในแต่ละองค์ประกอบได้ชัดขึ้น

2.นำเสนอรูปแบบแฟรนไชส์

r3

หลังจากมั่นใจว่าแนวคิดและธุรกิจที่สร้างเป็นต้นแบบนั้น มีความพร้อมในการขยายตัว มีตลาดรองรับแน่นอน ก็จะถึงขั้นตอนที่เป็นการพัฒนารูปแบบแฟรนไชส์ที่จะนำเสนอให้ถูกต้องก่อน (Franchise Package) เงื่อนไขการนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุน มีความคุ้มพอรวมถึงกำไร ที่เหมาะสมต่อการเสี่ยงการลงทุน ระยะเวลาที่ให้ในการลงทุน

พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องทำให้แฟรนไชส์ซีมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานได้จริง รวมถึงขนาดธุรกิจที่ต้องมี น้ำหนักเพียงพอที่จะสร้างความมั่นคง รายได้ และยืนยาวพอ

3.สร้างคู่มือแฟรนไชส์

r1

สิ่งที่สำคัญขาดไม่ได้ ก่อนจะเริ่มนำเสนอการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ก็คือ การสร้างคู่มือการทำงานให้ ใช้ได้ ดูดี มีวิธีการถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสม การที่จะมีคู่มืออย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีการสร้างเงื่อนไขการสร้าง ความรู้และการนำเอาคู่มือมาใช้ปฏิบัติงานจริงจังด้วย รวมถึงการวางแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การสร้างคู่มือเพื่อเป็นเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการกับธุรกิจที่ปรับเป็นระบบแฟรนไชส์นั้นเป็น เรื่องจำเป็น รวมถึงในบางประเทศจะกำหนดให้เป็นหัวข้อที่บังคับให้แฟรนไชส์ซอร์ทำก่อน ที่จะมีการเสนอขายแฟรนไชส์

4.วางแผนด้านการตลาด

r4

การวางแผนด้านการตลาด ที่จะสนับสนุนการยอมรับตราสินค้าได้อย่างดี ทั้งด้านการสร้างตราธุรกิจ การสร้างลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค รองรับการขยายของธุรกิจที่มีสาขามากขึ้น

การตลาดที่ว่านี้ จะต้องรวมถึงการนำเสนอธุรกิจให้กับนักลงทุนได้อย่างดี น่าสนใจมากพอ ผู้ที่เป็นลูกค้าประจำของเราเองก็อาจจะ มีโอกาสที่จะกลายมาเป็นแฟรนไชส์ซีของเราต่อมาก็ได้

5.กำหนดแนวทางคัดเลือกแฟรนไชส์ซี

r7

การพัฒนาแนวทางการเลือกแฟรนไชส์ซี ซึ่งการคัดเลือกรวมถึงการนำเสนอที่มักจะมีหลายขั้นตอน เพื่อที่จะหาผู้ที่มีความเหมาะสมช่วยเราขยายงานได้จริง เมื่อได้ตัวจริงเสียงจริงมาแล้ว ก็ต้องพึ่งการสร้างระบบการอบรม และวิธีการทำให้นักลงทุนเป็นนักธุรกิจตามที่เราตั้งใจไว้ได้

6.พัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์อย่างแท้จริง

r5

สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแฟรนไชส์ที่แท้จริง ทีมงานมีความรู้เข้าใจต่อลักษณะงานที่ทำสามารถสนับสนุนให้แฟรนไชส์ซีประสบความสำเร็จได้ คอยสนับสนุนให้กำลังและแก้ปัญหาให้กับแฟรนไชส์ซีอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการพัฒนาต่อเนื่องจริงจัง

ทั้งนี้ การพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์อย่างแท้จริง ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในต่างจังหวัดสามารถเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดขึ้น

จะช่วยยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ รวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากการสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสามารถสร้างอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน ทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง

r6

ทั้งหมดเป็นวิธีการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่น ให้ดัง ให้ปัง มีชื่อเสียงโด่งดั่ง เป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักลงทุน และผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ไปทำธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการแฟรนไชส์ต่างจังหวัด สามารถนำเอาไปเป็นแนวทางสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองให้ดังกระฉ่อน เพื่อขยายตลาดมาสู่เมืองกรุง และต่างประเทศเพื่อนบ้านได้ครับ

สมัครคอร์สเรียนสร้างระบบแฟรนไชส์

  • หลักสูตร Franchise Business Development & Workshop : goo.gl/1cRZ6e
  • หลักสูตรแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ (Franchise Start Up) : goo.gl/9SXnDh


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tip

  1. สร้างร้านต้นแบบ
  2. นำเสนอรูปแบบแฟรนไชส์
  3. สร้างคู่มือแฟรนไชส์
  4. วางแผนด้านการตลาด
  5. กำหนดแนวทางคัดเลือกแฟรนไชส์ซี
  6. พัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์อย่างแท้จริง

Untitled-1

ท่านใดสนใจอยากให้สร้างระบบแฟรนไชส์ แจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3hePP86

[Total: 2    Average: 3/5]
ธุรกิจท้องถิ่นสร้างแฟรนไชส์อย่างไร ให้ดัง ให้ปัง! written by คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) average rating 3/5 - 2 user ratings

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors