TF News |ดอยคำ ชูจุดเด่น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ต้นแบบธุรกิจยุคใหม่

ปัจจุบัน มีสินค้ากว่า 220 รายการใน 22 กลุ่มสินค้า โดยในปี 2563 ดอยคำ มีร้านสาขากว่า 36 แห่ง และร้านครอบครัวดอยคำ (แฟรนไชส์) อีก 13 สาขาทั่วประเทศ

1qwefgfdfvd

-Manager Online-

อ้างอิงจาก  https://bit.ly/2GpHPDn

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต