ภาคเอกชนจับมือรัฐเดินเครื่องผลักดัน “ สร้างระบบรับรอง ไม้เศรษฐกิจ ”

ภาคเอกชนจับมือรัฐเดินเครื่องผลักดัน “ สร้างระบบรับรอง ไม้เศรษฐกิจ ” สร้างใบเบิกทางบุกตลาดโลก เพิ่มป่าในที่ดินเอกชน ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประธานคณะกรรมการประสานการพัฒนานวัตกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีอัตราเพิ่มขึ้นทั่วโลก

Read more