ควบคุมเจ้านาย ให้อยู่ในกำมือเรา (Easy Management : How to Manage Your Boss)

หนังสือ ควบคุมเจ้านาย ให้อยู่ในกำมือเรา (Easy Management : How to Manage Your Boss) จับจุดอ่อน ซ่อนกลยุทธ์ที่ท้าทาย ขีดเส้นทางนายให้อยู่ในกำมือคุณ ไม่ว่าคุณจะมีสุดยอดเจ้านายสไตล์ไหนนายจู้จี้ นายเผด็จการ นายขี้เหนียว ขี้โม้ ขี้เอาเปรียบ ฯลฯ

Read more