จะซื้อบ้านย่านบางนา ต้องพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้าง

ปัจจุบันนี้การซื้อบ้าน กลายมาเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนหลายช่วงวัย ตั้งแต่วัยจบใหม่ที่พึ่งเข้าทำงาน ที่อยากจะทำเป้าหมายใหญ่ ๆ ในชีวิตให้สำเร็จ วัยที่ทำงานไปสักพักและเริ่มมองหาความมั่นคง ตลอดจนกลุ่มผู้เข้าสู่วัยกลางคน ที่เริ่มมีกำลังทรัพย์เพียงพอสำหรับการซื้อบ้านในฝัน ซึ่งผลวิจัยพบว่า หลังผ่านพ้นช่วง COVID-19 เป็นต้นมา คนเริ่มอยากลงทุนไปกับการซื้อบ้านมากกว่าคอนโด และบ้านย่านบางนา ก็เป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว

Read more