#รีวิวหนังสือ คัมภีร์ฉุดธุรกิจปากเหว ให้ฟื้นคืนชีพ

สิ่งที่จะได้ใน รีวิวหนังสือ เล่มนี้ : เพิ่มยอดขายได้ใน 1 ปี ด้วยการคิดนอกกรอบ และการสร้างแบรนด์แบบใหม่ รีวิวหนังสือ เล่มนี้ทำให้เห็นภาพทั้งหลักการ และแนวทางการปฎิบัติวิธีการเกิดใหม่ของบริษัทในอุตสาหกรรมที่อยูในระยะอิ่มตัว และระยะถดถอย

Read more