5 ธุรกิจเริ่มต้นง่ายๆ รองรับ สังคมสูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในต่างประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร

เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง และอายุขัยของประชากรในประเทศเพิ่มขึ้น โดยประเทศในฝั่งตะวันตกที่พัฒนาแล้วจะมีความต้องการธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่าประเทศในฝั่งตะวันออก เพราะลูกหลานจะให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุค่อนข้างน้อย

ขณะที่ไทยแม้ว่าจะเป็นสังคมที่มีการปลูกฝังให้ลูกหลานมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว แต่ด้วยสัดส่วนผู้สูงอายุที่มากขึ้นสวนทางกับวัยทำงานที่ลดลง จึงทำให้ลูกหลานต้องทำงานมากขึ้น และมีเวลาดูแลผู้สูงอายุน้อยลง อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวในอนาคต ส่งผลให้เกิดความต้องการบริการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

สังคมสูงอายุ

ภาพจาก goo.gl/HdsSvH

โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนมีประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป มีถึง 36.9 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.89 ของประชากรทั้งหมดในอาเซียน สำหรับประเทศไทยมีประชากรกว่า 66 ล้านคน มีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี ประมาณ 6.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.9 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ

ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากเป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ถือได้ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) แล้ว และในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ 14.4 ซึ่งจะก้าวเข้าสู่ สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com นำท่านไปเจาะลึกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สามารถทำเงินได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี มาดูกันว่ามีธุรกิจอะไรบ้างครับ

1.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบรายวัน

jj16

ภาพจาก goo.gl/oB5tJO

ปัจจุบันมีผู้คนหันมาทำธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุจำนวนมาก ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ด้วยการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น หรือใช้บ้านเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

ซึ่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเหมือนกับศูนย์รับเลี้ยงและดูแลเด็กที่เรารู้จัก โดยผู้ที่ทำธุรกิจด้านนี้ต้องมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานและการบริการ พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ที่พร้อมบริการและดูแลผู้สูงวัยเหมือนญาติตลอดเวลา

2.บริการช่วยเหลือย้ายที่อยู่ใหม่

kk1

ภาพจาก goo.gl/ivBSQs

จากการเพิ่มขึ้นของประชากรจำนวนมากในแต่ละพื้นที่ ทำให้การอาศัยอยู่มีความลำบาก เป็นชุมชนแออัด ผู้สูงอายุหลายคนมีความจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ อาจต้องขายบ้าน ขายคอนโด ไปอยู่ในสถานที่บรรยากาศดี อากาศปลอดโปร่ง เหมาะแก่การพักผ่อนช่วงบั้นปลายของชีวิต จึงเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการด้านนี้

ในต่างประเทศมีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ใหม่ของผู้สูงอายุจำนวนมาก โดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะมีบริการที่หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น การช่วยเหลือเกี่ยวกับการขายบ้าน ช่วยหาที่อยู่อาศัยใหม่ บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค การทำความสะอาด และงานอื่นๆ เป็นต้น

3.บริการดูแลสุขภาพที่บ้านและดูแลบ้าน

kk3

ภาพจาก goo.gl/vG6tG1

โดยในปี 2020 ประชากรกว่า 14 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาจะมีอายุ 85 ปีขึ้นไป และร้อยละ 84 ผู้สูงอายุเหล่านี้มีความต้องการที่จะอาศัยอยู่ที่บ้าน จึงทำให้ผู้สูงอายุกว่าครึ่งหนึ่งเหล่านี้

มีความต้องการบริการให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลอาการป่วยที่บ้าน ตรวจเช็คสุขภาพ ทำงานบ้าน อ่านหนังสือให้ฟัง ซักเสื้อผ้า จัดเตรียมอาหาร พาเข้าห้องน้ำ ฯลฯ โดยผู้ที่ให้บริการด้านนี้ต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

4.บริการผู้ช่วยส่วนตัว

kk5

ภาพจาก goo.gl/G4oKWp

เป็นอีกหนึ่งความต้องการของผู้สูงอายุ เพราะเมื่อมีอายุมากแล้ว การที่จะหยิบจับ หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ อาจเป็นยากลำบากมากขึ้น เวลาจะลุกเดินก็ไม่ค่อยสะดวกสบาย การมีบริการผู้ช่วยส่วนตัวจึงเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุหลายคนต้องการ ผู้สูงอายุหลายคนไม่มีญาติคอยดูแล แต่มีเงินเก็บมากมาย

จึงต้องการจ้างผู้ช่วยหรือมีผู้ช่วยเหลือคอยทำงานงานต่างๆ ให้ พาไปเดินเล่น ออกกำลังกาย ไปทำธุระให้ ทำอาหาร ทำความสะอาดบ้าน เป็นที่ปรึกษา เขียนหนังสือ เรียกได้ว่า ผู้สูงอายุที่ร่ำรวยต้องการใช้ชีวิตที่สง่างาม เป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมรอบข้าง ธุรกิจนี้จึงมีโอกาสสดใสอย่างมาก ถ้ามีความรู้ความสามารถ

5.บริการขนส่งผู้สูงอายุ

jj12

ภาพจาก goo.gl/Ik1XcH

โดยปกติแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะใช้บริการญาติ สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนบ้าน ในการให้พาเดินทางไปนอกบ้านหรือเดินทางไปสถานที่ต่างๆ แต่บางครั้งบุคคลเหล่านี้จะเรียกใช้บริการไม่ได้เสมอไป

เพราะต้องทำงาน แต่การที่ผู้สูงอายุจะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะก็ไม่สะดวก เดินเหินไม่ค่อยได้ จะเรียกใช้บริการแท็กซี่ก็กลัวหลงลืมในการจ่ายเงิน นั่งรถตู้ก็เข้าออกลำบาก ดังนั้น ธุรกิจบริการขนส่งผู้สูงอายุจึงเป็นที่ต้องการของตลาดผู้สูงอายุ

ผู้ที่ทำธุรกิจด้านนี้ ต้องมีความน่าเชื่อถือ ขับรถนุ่ม ปลอดภัย มีความรับผิดชอบสูง เพราะบางครั้งผู้สูงอายุจำเป็นต้องให้พาไปโรงพยาบาล สถานรักษาพยาบาลต่างๆ ต้องนั่งรอนาน รวมถึงการใช้ให้ไปจับจ่ายซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ทำธุรกรรมทางการเงิน สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ผู้สูงอายุต้องการอย่างมาก

เห็นแล้วว่าแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุทั่วโลกมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ บวกกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้คนมีอายุยืนยาว จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพราะเป็นตลาดที่ใหญ่ คนสูงอายุมีเงินเก็บ บริการด้านต่างๆ จึงน่าจะสามารถตอบสนองความต้องการสะดวกสบาย การดูแล การช่วยเหลือของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช