4 กลยุทธ์ออก งานแสดงสินค้า ให้รวยๆ

ปัจจุบันการออกร้านใน งานแสดงสินค้า (Exhibition) ได้เป็นนิยมและอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการธุรกิจ เพราะถือเป็นหนึ่งในช่องทางทางการตลาด ที่สามารถใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์อย่างมากต่อการเจรจาการค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เริ่มหันมาสนใจ และเลือกใช้การออกงานแสดงสินค้าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค

งานแสดงสินค้า

อย่างไรก็ตาม ในการออกงานแสดงสินค้าแต่ละครั้ง ผู้ประกอบการต้องรู้จักวางแผนล่วงหน้า ซึ่งในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกงานแสดงสินค้า ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ผู้ออกบูธจะต้องรู้ทุกอย่างทั้งในเชิงของการตลาด

และในเชิงการผลิต เพราะลูกค้าที่มาชมงานมิได้มีเฉพาะนักธุรกิจไทยเพียงอย่างเดียว ถ้าเรามัวแต่ผลิตสินค้าเดิมๆ เพราะเชื่อว่าดีอยู่แล้ว โดยไม่ดูตลาดภายนอกก็อาจสร้างความลำบากในการทำการตลาดภายหลังได้

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มี 4 ขั้นตอนการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อม สำหรับการออกงานแสดงสินค้า ให้ประสบความสำเร็จ มาฝากท่านผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงเจ้าของธุรกิจทั่วไปที่สนใจออกงานครับ

1.คัดเลือกงานแสดงสินค้าให้ตรงกับธุรกิจ

ee21

ผู้ประกอบการที่สนใจออกงานแสดงสินค้า จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดงานแสดงสินค้าที่สำคัญ โดยทำการตรวจสอบก่อนว่า ใครเป็นผู้จัดงานและเนื้อหาในงานมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง อีกทั้งยังต้องพิจารณาดูด้วยว่างานแสดงสินค้านั้น จัดขึ้นมานานแล้วหรือยังหรือเพิ่งจัดขึ้นใหม่ เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อภาพรวมของงานเช่นเดียวกัน

นั่นอาจหมายถึงจำนวนผู้เข้าชมงานมากน้อยต่างกันด้วย โดยควรศึกษาข้อมูลจากโบรชัวร์ อินเทอร์เน็ต และข้อมูลจากผู้ประกอบการที่เคยไปออกงานนั้นๆ มาแล้วว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร มีเพื่อนร่วมอาชีพบริษัทใดบ้างที่มาออกงาน

ลูกค้าที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มใด ลักษณะรูปแบบการออกบูธ ตกแต่งสวยงามแค่ไหน สินค้าที่นำมาแสดงเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมตัวให้ถูกต้อง ถูกคอนเซ็ปต์ของงาน แล้วจึงค่อยตัดสินใจลงทะเบียนร่วมงานแสดงสินค้า

2.เตรียมงาน เตรียมเครื่องมือในการสื่อสาร และทีมงาน

ee22

หลังจากที่คุณได้คัดเลือกงานแสดงสินค้าที่จะออกบูธแล้ว รู้รูปแบบการจัดงาน ใครเป็นผู้จัดงาน ต่อมาต้องมาเตรียมความพร้อมสำหรับการออกงานแสดงสินค้า โดยถ้าเป็นงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ คุณอาจต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของทีมงานและบุคลากรที่สามารถสื่อสารกับผู้เข้าชมงานด้วย หรืออาจจะใช้ล่ามในต่างประเทศก็ได้

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมเครื่องมือในการสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้เข้าชมงาน ไม่ว่าจะเป็นแคตตาล็อกสินค้า โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์บริษัท แผ่นพับ ใบปลิว ใบเสนอราคา ทีวี ไฟส่องสว่าง นามบัตร รวมถึงการจัดทำรายการโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจหรือสินค้าเป็นที่รู้จักของลูกค้า คู่ค้า ซึ่งจะทำให้เกิดการติดต่อซื้อขายทางธุรกิจตามมาในภายหลัง

การเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ เป็นเหมือนใบเบิกทางให้ลูกค้าได้รู้จักและรับข้อมูลจากคุณไป และนำกลับไปศึกษาและเปรียบเทียบราคาสินค้าเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ หากคุณนำเสนอข้อมูลสินค้าได้ไม่ดี

อาจทำให้สินค้าไม่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานและลูกค้าก็ได้ คุณต้องเตรียมความพร้อมที่จะนำเสนอจุดเด่นของสินค้าออกมาให้เด่นชัดที่สุด เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพราะภายในงานมีบูธสินค้าลักษณะเดียวกันมากมาย

3.เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่น่าสนใจระหว่างการออกบูธแสดงสินค้า

ee23

ถือว่ามีความสำคัญไม่น้อย เพราะการออกบูธแสดงสินค้าการันตีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า คุณจะขายสินค้าได้หรือไม่ได้ในตอนนั้นระหว่างการออกบูธแสดงสินค้า

คุณจำเป็นต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในช่วงการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้า จำนวนผู้เข้าร่วมออกบูธ คู่แข่ง ประเภทของธุรกิจหรือสินค้า จำนวนผู้เข้าชมงาน

นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ผู้ออกงานแสดงสินค้าควรทำเพิ่มเติมก็คือ เดินสำรวจรอบๆ งาน เพื่อศึกษาให้ทราบถึงสินค้า และรูปแบบบูธต่างๆ ของคู่แข่ง หรือบริษัทอื่นๆ ที่มาร่วมออกงาน เพื่อศึกษาแนวทางในการออกงานแสดงสินค้าในปีต่อๆ ไป และเพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาติดต่อกับลูกค้าได้ภายหลังจากที่จบงานแสดงสินค้า

4.ประเมินและสรุปผลสำเร็จในการออกบูธแสดงสินค้า

ee24

สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะขาดไม่ได้ในการออกบูธแสดงสินค้า คือ การสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการออกงานแสดงสินค้า ว่าประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และประสบปัญหาในการออกงานแสดงสินค้าครั้งนี้อย่างไรบ้าง หรือมีสิ่งใดบ้างที่ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในการออกงานในปีต่อไป

นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนหลังจากกลับจากงานแสดงสินค้า คือ การส่งจดหมายหรืออีเมล์ขอบคุณลูกค้า หรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมที่บูธ พร้อมทั้งแลกนามบัตรกันไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อซึ่งกันและกัน

และควรสรุปข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้อ้างอิงในการออกงานปีต่อๆ ไป โดยลูกค้าที่คุณต้องติดต่อกลับโดยเร็ว อาจเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะสั่งซื้อสินค้า หรือร่วมลงทุนทางธุรกิจมากที่สุด

ee25

เคล็ดลับความสำเร็จของการออกงานแสดงสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจต้องรู้จักเลือกงานแสดงสินค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เตรียมความพร้อมทั้งก่อนออกงาน ระหว่างงาน และหลังจากจบงานแล้ว

ดังนั้น การออกงานแสดสินค้าถือเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ เพราะได้ทั้งยอดขาย คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงได้สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการท่านใด ที่สนใจร่วมงานออกบูธแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการจัดงานได้ที่: http://goo.gl/uiGjee

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช