หลักสูตร การวาง Concept ให้ธุรกิจ

Business Coccepts คือ การออกแบบวางเป้าหมาย ทิศทางในการทำธุรกิจให้ได้ตามตรงจุดมุ่งหมาย จึงมีที่มาว่าการทำธุรกิจต้องมี Concept

เพื่อเป็นการวางแผนสร้างแนวทางตั้งเป้าไว้ เพื่อไม่ให้หลงทางหรือสับสนในช่วงระหว่างเริ่มต้นของธุรกิจและเพื่อเป็นการวางงบประมาณของการลงทุนในแต่ละส่วนให้ได้ตามเวลาและตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมมติว่าเราเป็นนักออกแบบเมนูอาหาร มีคนจ้างเราออกแบบเมนูอาหาร คำว่า “เมนูอาหาร” เพียงอย่างเดียวถือว่ายังไม่มี Concept เพราะว่าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่รู้ว่าเมนูอาหารนี้จะนำไปสู่ประเด็นอะไร มันจึงยังเป็นเมนูอาหารที่ไม่มี Business Coccepts แต่ถ้าเราบอกว่า “อยากได้เมนูอาหารที่สามารถควบคุมปริมาณ รสชาติอาหาร กลิ่น ต้นทุน วัตถุดิบ ที่สามารถรองรับการขยายสาขาได้หลายสาขา” อันนี้เรียกว่ามีเป้าหมาย มี Concept มีทิศทางการนำไปใช้ประโยชน์และมีคุณค่ามากกว่าเมนูทั่วไป

นักออกแบบจึงสามารถนำความคิดที่เป็นนามธรรมสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ เริ่มจากการค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น มีใครเคยเมนูแบบนี้แล้วบ้างหรือมีวัตถุดิบชนิดไหนบ้างที่ทำให้ปัจจัยในการทำอาหารเปลี่ยนไป ฯลฯ

จากตัวอย่างเราจะเป็น Business Coccepts คือ ความคิดที่เป็นนามธรรม ที่จำกัดด้วยการใช้ประโยชน์หรือคุณค่าของมัน การที่เราบอกว่าต้องการ “เมนูอาหาร” มันจึงเป็นเพียงนามธรรมที่กว้างเกินไปจนนักออกแบบไม่สามารถคิดอะไรหรือมีทางเลือกในการออกแบบได้ ปรัชญาก็คือ Business Coccepts ทั้งหมดเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรืออาจแปลได้ว่าConcept คือ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานที่ทำให้เกิดความคิดแล่น มีทางเลือกและมีเป้าหมายชัดเจน

คิดอย่างไรให้มีConcept กระบวนการคิด Business Coccepts ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนเริ่มจากเขียนสิ่งต่างๆ ลงในกระดาษ มองหาความสัมพันธ์ระหว่างคำที่น่าสนใจแล้วดึงออกมาเป็นConcept บางคนคิดเป็นภาพ ลงมือสร้างภาพก่อน แล้วเอาภาพนั้นมาถอดเป็นConcept อีกที

  • แนวทางการคิด Business Coccepts
  • จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์
  • การกําหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
  • การสร้างบุคลิกภาพในตราสินค้า
  • การสร้างภาพพจน์ในตราสินค้า
  • การสร้างเรื่องราวประจําตัวสินค้า

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU HOME)

หลักสูตรราคา 2,800 บาท


ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี (ThaiFranchise Academy) สถาบันรวมคอร์สอบรม-สัมมนา กว่า 300 คอร์ส ซึ่งมีผู้สมัครเรียนไปแล้วกว่า 5,000 คน พร้อมทั้งเปิดรับผู้ที่สนใจหาความรู้ เพิ่มทักษะ การทำธุรกิจ สร้างอาชีพ บริหารจัดการ ขยายตลาด

0n

เรียนรู้คอร์สเรียนแฟรนไชส์ อบรมสัมมนา หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ : Add LINE : @tfcacademy
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-1019187 (ฝ่ายอบรม-สัมมนา)

 

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/3ypa2Qu

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors