กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อนคู่คิด เพื่อคนทำธุรกิจ เปิด 3 แนวคิด “สร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการต่อยอดผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายปี ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว แต่ในทางกลับกับธุรกิจที่เรียกว่า “ธุรกิจแฟรนไชส์”กลับเติบโตขึ้นสวนกระแสอย่างเห็นได้ชัด

ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์เป็นรูปแบบหรือโมเดลทางธุรกิจที่ให้ผู้ว่างงาน หรือผู้สนใจไม่ต้องลงทุนเอง แต่จะมีเจ้าของธุรกิจ ที่เรียกว่าแฟรนไชส์ซอร์ เป็นผู้ดูแลคอยเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ หรือแฟรนไชส์ซี นั่นเอง ทั้งนี่เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้อยู่ได้ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้

นอกจากนี้ธุรกิจแฟรนไชส์ ยังมีกลยุทธ์ที่ดึงดูดความสนใจที่แตกต่างกัน และมี แนวคิด ในการทำธุรกิจที่ได้ทั้งกำไร และตอบแทนสังคม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเป็นผู้ให้ความรู้ คำแนะนำและคอยดูแลช่วยเหลือ ต่อยอดธุรกิจด้านแฟรนไชส์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน คลิก https://youtu.be/IzOD_iFqHqc

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SME ให้สามารถแข่งขันได้และก้าวขึ้นสู่ธุรกิจที่ได้มาตรฐาน และก้าวไกลสู่ระดับสากลธุรกิจ SME ที่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจทางรอดในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ ปัจจุบันเกิดขึ้นมากมาย หลายธุรกิจ โดยเฉพาะรูปแบบ ที่เรียกว่า “แฟรนไชส์” ในการครองตลาด แต่การจะก้าวสู่รูปแบบแฟรนไชส์ที่มีประสิทธิภาพได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้ประกอบการต้องได้รับความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง

ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SME เหล่านี้ ให้สามารถแข่งขัน และก้าวขึ้นสู่ธุรกิจที่ได้มาตรฐาน ก้าวไกลสู่ระดับสากล ที่สามารถนำแบรนด์ของตัวเองครองตลาดได้ทั้งๆ ทีมีคู่แข่งมากมาย เทคนิคและกลยุทธ์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นได้สำเร็จและมั่นคง เอาชนะคู่แข่งทางการตลาดได้

อีกทั้งสามารถส่งไม้ต่อความสำเร็จไปยังผู้ที่สนใจที่อยากสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ดี และจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาในการแข่งขันที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐ ที่สำคัญแห่งหนึ่งสำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านแฟรนไชส์ ในทุกยุคทุกสมัย คลิก https://youtu.be/67XklFPiUtU

ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เผยเทคนิคและกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืน และเป็นธุรกิจทางรอดในยุคนี้ธุรกิจแฟรนไชส์ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคสถานการณ์นี้ เพราะเป็นทางเลือกทางรอดใหม่ของผู้ประกอบการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และผู้ที่ว่างงาน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการส่งเสริม ดูแล ให้คำแนะนำ จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ ทำให้ครอบครัวอยู่รอด

ธุรกิจแฟรนไชส์ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจต่างๆสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขยายสาขา สร้างโอกาสทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอีกทางรอดหนึ่งที่ธุรกิจต่างๆ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้ คลิก https://youtu.be/I5hAR6yBqSY

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors