“ โลจิสติกส์ไทย เดินหน้า พร้อมรับความท้าทายในเวทีการค้าโลก ”

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2559 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “กิจกรรมเสวนาสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 หรือ LSPs Meeting & Matching 2016” ขึ้น

ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ “โครงการส่งเสริมโลจิสติกส์การค้าและเตรียมความพร้อม สู่การเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะตลาด CLMV” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“กิจกรรมเสวนาสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 หรือ LSPs Meeting & Matching 2016” นี้ ได้รับการตอบรับจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 110 ราย ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ และบรรยากาศของการจัดกิจกรรมที่ต้องการเอื้อให้เกิดการสานสร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจ

โลจิสติกส์ไทย

ทำให้เกิดผลการจับคู่สร้างพันธมิตรทางธุรกิจได้มากกว่า 30 คู่ ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีของวงการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย“กิจกรรมเสวนาสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย หรือ LSPs Meeting & Matching 2016” จะมีการจัดอีกเป็นครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เริมตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องวิภาวดี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs) และผู้ที่ใช้บริการโลจิสติกส์ ได้ทำความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความต้องการทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน ทั้งยังเป็นการเปิดตลาดโลจิสติกส์ไทยสู่ระดับอาเซียนและระดับโลกต่อไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์การค้าของกระทรวงพาณิชย์หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถติดต่อขอสมัครหรือขอรับกำหนดการ/ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • info.lspmeeting2016@gmail.com
  • 02-346-9000 ต่อ 12 ติดต่อ คุณรดาณัฐฯ

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต