โรงงานรับผลิตสมุนไพร บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

เป็นผู้นำด้านการผลิตยาสมุนไพร ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ดี (GMP) และได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงสุด

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพและมาตราฐานต่างๆมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

ภาพจาก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย.com

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ยาสมุนไพรสำหรับรับประทาน วัตถุอันตรายทางด้านสาธารณสุข เสริมอาหารและเครื่องดื่ม
ยาใช้ภายนอก ชาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากผึ้ง
ผลิตภัณฑ์น้ำมันจากวัตถุดิบธรรมชาติ สาหร่ายสไปรูลิน่า

52

ภาพจาก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย.com

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน

50

ภาพจาก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย.com

ที่อยู่ : 130/149 ม.3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Website : www.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย.com
Line : @Herbalshopthailand
E-mail : info@thpnetwork.com
โทรศัพท์ : 035-352-737, 063-204-9077

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3o69Nqb

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต