โรงงานรับผลิตครีม บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จำกัด

เพียว เดอริมา คือบริษัทรับผลิตครีม และเครื่องสำอางบำรุงผิวทุกชนิด พร้อมให้บริการครบวงจรในรูปแบบ ONE STOP SERVICE มีกระบวนการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ตามหลักมาตรฐานซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โรงงานรับผลิตครีม

ภาพจาก facebook.com/purederimalaboratories

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

Color Cosmetics Aromatics SPAHotel Body care
Facial Care  Hair Care

ขั้นต่ำในการผลิตเครื่องสำอาง

 • 1,000 ชิ้น

ประเทศที่ลูกค้าสามารถสร้างแบรนด์ได้ (Made In)

 • ไทย

5

ภาพจาก facebook.com/purederimalaboratories

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง

กรณีใช้สูตรมาตรฐานของบริษัท

 1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการผลิต
 2. เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ
 3. ผู้แทนการขายจะจัดส่งใบเสนอราคา เมื่อลูกค้าตกลงผลิตสินค้า
 4. ชำระเงินมัดจำก่อนการผลิต 50% ตามใบเสนอราคา
 5. บริษัทขอ อ.ย. ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยใช้เวลา 7-14 วันทำการ
 6. ลูกค้าออกแบบโลโก้, ฉลาก, กล่อง พร้อมส่งให้ทางบริษัทตรวจสอบความถูกต้อง
 7. เริ่มกระบวนการผลิต (14-20 วันทำการ) ***เมื่อขั้นตอนข้างต้นและทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์***
 8. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50% เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ
 9. จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

กรณีมีสูตรของตัวเองหรือพัฒนาสูตรใหม่

 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียด พร้อมทั้งลักษณะ หรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) ให้กับผู้แทนขาย
 2. เงื่อนไข
  • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูตร 3,500 บาท /สี/กลิ่น/สูตร (ขึ้นสูตรให้ทั้งหมด 3 ครั้งสามารถปรับแก้ไvได้ 2 ใน 3 ครั้งนั้น ยกเว้นกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของผลิตภัณฑ์)
  • สั่งผลิตเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท/ครั้ง/บิล/สูตร
  • กรณีพัฒนาจากสูตรบริษัท เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนกลิ่น เปลี่ยนสารสกัด ใช้เวลาพัฒนาสูตร 7-14 วันทำการ
  • กรณีพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ หรือแกะสูตรจากตัวอย่างของลูกค้า ใช้เวลาพัฒนาสูตร เริ่มต้นที่ 14-20 วันทําการ (หากเป็นสารแอคทีฟใหม่)
  • ส่งตัวอย่างให้ลูกค้าพร้อมใบความประเมินความพึงพอใจ
  • ลูกค้ากรอกใบประเมินความพึงพอใจ ส่งให้ผู้แทนนายดําเนินการต่อ
 3. ผู้แทนการขายจะจัดส่งใบเสนอราคา เมื่อลูกค้าตกลงผลิตสินค้า
 4. ชำระเงินมัดจำก่อนการผลิต 50% ตามใบเสนอราคา
 5. บริษัทขอ อ.ย. ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยใช้เวลา 7-14 วันทำการ
 6. ลูกค้าออกแบบโลโก้, ฉลาก, กล่อง พร้อมส่งให้ทางบริษัทตรวจสอบความถูกต้อง
 7. เริ่มกระบวนการผลิต (14-20 วันทำการ) ***เมื่อขั้นตอนข้างต้นและทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์***
 8. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50% เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ
 9. จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

6

ภาพจาก facebook.com/purederimalaboratories

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน

3

ที่อยู่ : 88/34-35 โครงการทีทีเอ็นอเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Website : www.pdl.co.th
Line : @purederima
E-mail : Purederima@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-285-4266-7, 081-001-4578

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3r33cyy

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต