แฟรนไชส์ Café Amazon ขายเครื่องดื่ม “99.3 ล้านแก้ว” ใน 92 วัน

หากพูดถึงแฟรนไชส์กาแฟชื่อดังของไทย Café Amazon เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จัก อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ปัจจุบันมีสาขารวมกันกว่า 4,120 สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการสาขาแรกเมื่อช่วงปี 2545 ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (ปัจจุบันคือสถานีบริการ PTT Station) ศรีเจริญภัณฑ์ วิภาวดีรังสิต และขยายเพิ่มขึ้นอีก 11 สาขาในปีเดียวกัน ก่อนเร่งขยายสาขาแบบแฟรนไชส์

แต่รู้หรือไม่ว่าร้าน Café Amazon สามารถทำยอดขายรวมกันสูงถึง 99.3 ล้านแก้วภายใน 92 วัน หรือ 3 เดือน (ไตรมาส 3 ปี 2565) วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบครับ

อ้างข้อมูลรายงานจากคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR หลังเสร็จสิ้นไตรมาส 3 วันที่ 30 กันยายน 2565 แจ้งและรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า

ขายเครื่องดื่ม
จำนวนร้าน Café Amazon เปิดสาขาในประเทศไทย, ญี่ปุ่น, เมียนมา, โอมาน, มาเลเซีย และซาอุดิอาระเบีย

 • ไตรมาส 3 ปี 2565 มีจำนวน 3,786 สาขา
 • ไตรมาส 2 ปี 2565 มีจำนวน 3,728 สาขา
 • ไตรมาส 3 ปี 2564 มีจำนวน 3,512 สาขา

โดยร้าน Cafe Amazon จำนวน 3,765 สาขา แบ่งเป็นสาขาในประเทศไทยที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 2,107 สาขา และนอกสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 1,658 สาขา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 56.0% และ 44.0% ตามลำดับ ขณะที่ร้านกาแฟ Cafe Amazon ในต่างประเทศข้างต้นมีจำนวน 21 สาขา

 • ปริมาณยอดขาย ไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 93 ล้านแก้ว
 • ปริมาณยอดขาย ไตรมาส 2 ปี 2565 จำนวน 91 ล้านแก้ว
 • ปริมาณยอดขาย ไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 68 ล้านแก้ว

จะเห็นได้ว่าร้าน Cafe Amazon มียอดขายใน 6 ประเทศข้างต้น ช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 93 ล้านแก้ว เพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านแก้ว เติบโต 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 ก็เท่ากับว่าขายได้ 93 ล้านแก้วใน 92 วัน (กรกฎาคม-กันยายน 2565) คิดเป็นยอดขายเฉลี่ยวันละ 1,033,333 แก้ว เนื่องจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ยอดขายร้าน Cafe Amazon ช่วง 9 เดือน ปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณ 56 ล้านแก้ว เติบโต 26.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

81
นอกจากนี้ แฟรนไชส์ร้าน Cafe Amazon ยังเปิดให้บริการในอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, สปป.ลาว, สิงคโปร์, เวียดนาม และจีน โดยในรายงานระบุถึงจำนวนสาขาร้าน Café Amazon ดังนี้

 • ไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 334 สาขา
 • ไตรมาส 2 ปี 2565 จำนวน 323 สาขา
 • ไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 284 สาขา

สำหรับปริมาณยอดขายของร้าน Café Amazon ใน 6 ประเทศรวมกันข้างต้น ดังนี้

 • ปริมาณยอดขายไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 6.3 ล้านแก้ว
 • ปริมาณยอดขายไตรมาส 2 ปี 2565 จำนวน 6.1 ล้านแก้ว
 • ปริมาณยอดขายไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 3.8 ล้านแก้ว

โดยร้าน Cafe Amazon ในประเทศกัมพูชามียอดขายมากที่สุด

จะเห็นได้ว่า ปริมาณยอดขายไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 6.3 ล้านแก้ว ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, สปป.ลาว, สิงคโปร์, เวียดนาม และจีน ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 (ก.ค.-ก.ย.65) จำนวน 6.3 ล้านแก้ว หากรวมกับปริมาณยอดขายของร้านกาแฟ Café Amazon ที่เปิดสาขาในประเทศไทย, ญี่ปุ่น, เมียนมา, โอมาน, มาเลเซีย และซาอุดิอาระเบีย ก็จะพบว่าปริมาณยอดขายรวมกันสูงถึง 99.3 ล้านแก้วในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565

75
ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวนร้านแฟรนไชส์กาแฟ Café Amazon ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมกันกว่า 4,120 สาขา โดยเป็นสาขาในต่างประเทศจำนวน 355 สาขา โดย Café Amazon ถือเป็นเชนร้านกาแฟที่มีจำนวนสาขามากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 12 ของโลกในแง่ของรายได้ร้านกาแฟ

ปัจจุบัน OR ได้ขยายธุรกิจร้าน Café Amazon เปิดให้บริการทั้งในประเทศไทยและอีก 11 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เวียดนาม โอมาน สิงคโปร์ และซาอุดิอาระเบีย วางเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น Global Brand ต่อไป


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document

รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

อ้างอิงข้อมูล

อ้างอิง https://bit.ly/3tsdRDw

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช