เปิดร้าน Ozawa Ramen ใช้เงินลงทุนเท่าไหร่

หลายคนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่น OZAWA RAMEN ใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ ขั้นตอนการเปิดร้านเป็นอย่างไร วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบครับ

เปิดร้าน Ozawa

ภาพจาก https://bit.ly/3vgAFrw

แฟรนไชส์โอซาว่า ราเมน (Franchise OZAWA RAMEN) เป็นร้านอาหารราเมนญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นมาจากจิตวิญญาณของความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ โดยเชื่อว่าการกินอาหารไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งการกินราเมนแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคคนไทยเติมเต็มไปด้วยความสุขเมื่อได้เข้าไปใช้บริการภายในร้าน

OZAWA RAMEN จึงออกแบบธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ ส่งมอบจิตวิญญาณและเมนูอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ผู้บริโภคทุกคนเข้าถึงได้ง่าย มาพร้อมกับการทำงานที่ใช้คนน้อย แต่ส่งมอบความสุขแบบล้นชาม และการบริหารจัดการง่ายแบบมืออาชีพ

39

ภาพจาก https://bit.ly/3vgAFrw

OZAWA RAMEN เน้นกลุ่มลูกค้าเข้าใช้บริการในปั๊มน้ำมัน ต้องการความรวดเร็วในการรับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อย ราคาคุ้มค่า จึงนำไปสู่ร้าน OZAWA RAMEN สาขาแรกในเดือนพฤษภาคม 2562 (PTT สาขาเพชรพระเทพ พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4) ด้วยการตอบรับที่ดีจากลูกค้าจึงทำให้เกิดร้านสาขาแฟไรนไชส์ซี สาขาที่ 1 ในเดือนกันยายน 2562 (PTT สาขาเทพรักษ์) จากยอดขายและผลกำไรที่ทางแฟรนไชส์ซีได้รับ ทำให้เกิดกลุ่มผู้สนใจธุรกิจ OZAWA RAMEN เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน OZAWA RAMEN มีจำนวนสาขามากกว่า 38 แห่ง และเป็นแฟรนไชส์ซีกว่า 30 สาขา

32

30

สินค้าและบริการ OZAWA RAMEN

38

ภาพจาก https://bit.ly/3vgAFrw

ร้านราเมนญี่ปุ่นขนานแท้ ที่ลูกค้าทุกคนสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งในเรื่องการออกแบบ และรสชาติของอาหารที่คงความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง โดยแบ่งสินค้าการให้บริการ ดังนี้

 • อาหารประเภทเส้น
 • อาหารประเภทข้าว
 • อาหารทานเล่น
 • ของหวาน
 • เครื่องดื่ม

จุดเด่นของ OZAWA RAMEN

37

ภาพจาก https://bit.ly/3vgAFrw

 • การให้บริการที่รวดเร็ว รสชาติอาหารอร่อย ความคุ้มค่าในเรื่องของราคา
 • การใช้พนักงานที่น้อย เพื่อลดต้นทุนด้านการจ้างงาน
 • ต้นทุนค่าอาหารโดยเฉลี่ย 38%
 • ระยะเวลาคืนทุนที่รวดเร็วภายใน 18 เดือน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และการบริหารจัดการ)

การลงทุนเปิดร้าน OZAWA RAMEN

36

ภาพจาก https://bit.ly/3vgAFrw

 • ขนาดพื้นที่ 40-60 ตารางเมตร
 • ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ 1,100,000 – 1,300,000 บาท
 • ค่าออกแบบ 200,000 บาท (กรณีที่เป็นพื้นที่มาตรฐาน ไม่ต้องชำระเงินส่วนนี้)
 • อุปกรณ์ภายในร้าน 850,000 บาท
 • ค่าประกันแบรนด์ 100,000 บาท
 • ค่าสำรวจพื้นที่ 30,000 บาท
 • ค่าแฟรนไชส์ (Franchise Fee) 500,000 บาท
 • Royalty Fee 6% ของยอดขายรายเดือน
 • Marketing Fee 1.5% ของยอดขายรายเดือน
 • ค่าดูแลระบบ POS 15,000 บาท / ปี
 • อายุสัญญา 6 ปี

คุณสมบัติผู้ลงทุนแฟรนไชส์

35

ภาพจาก https://bit.ly/3vgAFrw

 1. เป็นบุคคลที่สามารถจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยได้ และบริษัทที่จัดตั้งจะต้องมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทขึ้นไป
 2. ผู้สมัครเป็นผู้จัดหาพื้นที่เอง หรือให้ทางบริษัทเป็นผู้เสนอพื้นที่ให้ โดยอาจจะเป็นพื้นที่เช่า หรือเป็นเจ้าของพื้นที่เองก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 40 ตารางเมตรขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน
 4. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมรับการอบรม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เข้าใจระบบการทำงาน และสามารถถ่ายทอดให้กับพนักงานภายในร้านได้
 5. ผู้สมัครสามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรักษามาตรฐาน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ได้อย่างเคร่งครัด
 6. ผู้สมัครมีความรักในงานบริการ อดทน มีเวลาให้กับร้าน และเข้าใจในธุรกิจร้านอาหารเป็นอย่างดี
 7. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อรองรับในการบริหารสาขาได้เป็นอย่างดี
 8. ผู้สมัครมีความพร้อมในการชำระด้วยเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คค่าประกันแบรนด์ ตามที่บริษัทกำหนด ณ วันที่ตกลงทำสัญญา
 9. ผู้สมัครมีศักยภาพด้านเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ สำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆภายในร้าน ฯลฯ ประมาณ 200,000 – 300,000 บาท โดยประมาณ

การสนับสนุนแฟรนไชส์ซี

34

ภาพจาก https://bit.ly/3vgAFrw

 1. สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสิ่งทีเป็นลิขสิทธิ์ของ OZAWA RAMEN ตลอดระยะเวลาของอายุสัญญาแฟรนไชส์
 2. ระบบ POS ของ OZAWA RAMEN มีการเชื่อมโยงระหว่างสาขา และสำนักงานใหญ่ ทำให้สะดวกในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การฝึกอบรม ผู้ลงทุน และผู้จัดการร้าน จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับระบบการบริหารสาขา รวมถึงการเตรียมวัตถุดิบ ทำรายการอาหาร และการใช้เครื่องคิดเงินก่อนเปิดสาขาล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 4. ความช่วยเหลือในช่วงเปิดสาขา ทางบริษัทจะมีทีมที่คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
 5. การตรวจมาตรฐานภายในร้าน (QSC) 1 ครั้ง/2 เดือน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ (QSC) 1 ครั้ง/3 เดือน ในสาขาต่างจังหวัด ทางบริษัทจะมีทีมตรวจสอบมาตรฐานภายในสาขาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 6. ได้รับสิทธิในการใช้สูตรอาหารของ OZAWA RAMEN สิทธิการซื้อวัตถุดิบซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะของ OZAWA RAMEN รวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
 7. มีทีมที่ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ในการบริหารสาขา

45
#สนใจร่วมลงทุนเปิดร้าน Ozawa Ramen
โทร. 095-2495633

 

 

33


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ข้อมูลจาก https://bit.ly/399I9E0

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3F1i5qo

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช