สถาบันอาหาร ชวนดูงานนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารใหม่ที่ญี่ปุ่น

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจอาหารใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Study Visit – Enterprise Excellence Through Innovation to “Medicare Food 2019 @ Japan” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันอาหาร

ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารใหม่ พร้อมให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก

เพื่อเรียนรู้จากสถานที่จริง สร้างประสบการณ์จริงจากต้นแบบประเทศญี่ปุ่น และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดธุรกิจภายหลังจากการ study visit ระหว่างวันที่ 22 – 27 ม.ค. 2562 และ 9 ก.พ. 2562

ผู้สนใจสอบถาม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม

  • โทร. 086 810 2546, 061 669 9811
  • อีเมล pinyapat@nfi.or.th, kwanjit@nfi.or.th
  • หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.nfi.or.th
  • เฟสบุ๊ค แฟนเพจ : nfi smartclub

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สุขกมล งามสม

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต