รวมเรื่องที่ควรรู้ก่อนส่งของไปจีนทางเรือ

ปัจจุบันนี้ ด้วยการคมนาคมที่ทำได้อย่างสะดวก และความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศ ทำให้โอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจได้ถูกเปิดออกอย่างมากมาย โดยเฉพาะการค้าขายกับประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับเรา และเราก็สามารถส่งสินค้าไปขายได้หลากหลายประเภท บทความนี้เรารวมเรื่องน่ารู้ในการส่งของไปจีนทางเรือ ที่จะช่วยให้คุณค้าขายได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

สรุปเรื่องที่ควรรู้ก่อนส่งของไปจีนทางเรือ

ส่งของไปจีนทางเรือ

การส่งของไปจีนทางเรือมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท นั่นก็คือ LCL หรือ การส่งสินค้าแบบเหมารวมตู้คอนเทนเนอร์ เหมาะกับสินค้าที่มีปริมาณไม่มาก รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 ตัน และ FCL หรือ การส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ เหมาะกับสินค้าที่มีปริมาณมาก รองรับน้ำหนักได้เกิน 20 ตัน

การเตรียมตัวในการส่งของไปจีนทางเรือ มีอยู่ด้วยกันหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. เลือกบริษัทผู้ให้บริการชิปปิ้ง

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยจะรับสินค้าจากเราไปจัดส่งให้ถึงปลายทาง และยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดำเนินงานด้านเอกสารต่าง ๆ โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปจัดการด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการขนส่งได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเราจึงควรเลือกผู้ให้บริการส่งของไปจีนทางเรือที่มีประสบการณ์ มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ และมาพร้อมบริการแบบครบวงจร

2. บรรจุสินค้าให้แน่นหนา

เพราะในระหว่างการส่งของไปจีนทางเรือ จะต้องผ่านหลายขั้นตอน และต้องใช้เวลานาน เราจึงควรบรรุสินค้าในแพ็กเกจที่แข็งแรง และเหมาะสมกับประเภทของสินค้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่ง ช่วยให้สินค้าไปถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด

3. คำนวณค่าขนส่ง

ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ ซึ่งเราควรคำนวณให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้ขาดทุนจากค่าใช้จ่ายแฝง ซึ่งเราสามารถสอบถามราคาค่าขนส่งจากผู้ให้บริการอย่างน้อย 2-3 เจ้า เพื่อเปรียบเทียบและเลือกราคาที่ดีที่สุด

4. ติดตามสถานะสินค้า

เป็นขั้นตอนหลังจากที่ส่งของไปจีนทางเรือเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโดยปกติบริษัทผู้ให้บริการชิปปิ้งจะมีช่องทางในการติดตามสถานะสินค้าให้เราอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ซึ่งเราควรติดตามอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าเกิดปัญหาล่าช้า ควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยทันทีเพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไข และช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องหลัก ๆ ที่ควรรู้ก่อนการส่งของไปจีนทางเรือ ที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจมือใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมั่นใจ และช่วยให้การส่งของข้ามประเทศเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุด

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต