ปั้นแฟรนไชส์มาตรฐาน สร้างรายได้ ขยายโอกาสธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ปี 2565

เปิดโครงการวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ ชั้น 6 อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับฟังการเสวนาพิเศษ ทิศทางธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2565 และการบรรยายเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์

ปั้นแฟรนไชส์มาตรฐาน

ขั้นตอนกิจกรรม 

  • สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานแฟรนไชส์
  • บ่มเพาะองค์ความรู้ (6 ครั้ง)
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ (Coaching)
  • เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
  • ศึกษาดูงานแฟรนไชส์ต้นแบบ
  • ตรวจประเมินมาตรฐาน

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

  • ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมใช้ตรา DBD Franchise Standard
  • สิทธิการออกบูธงานแฟรนไชส์ที่กรมฯ จัด ฟรี
  • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จากกรมฯ เช่น http://franchise.dbd.go.th
  • การประชาสัมพันธ์ Brand ผ่านสื่อต่างๆ จากกรมฯ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ สมัครที่ https://forms.gle/x4GAuJU17uhSaH7B9
วันนี้ – 14 มี.ค. 65 รีบจับจองสำรองที่นั่งในการเข้าร่วมกิจกรรม

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต