คิดอยากจะมีอาชีพ ที่ปรึกษาธุรกิจ ต้องไม่พลาด Grand Open House หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

หลักสูตรวิชาชีพ ที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดงาน Grand Open House ให้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนจริงของหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.)

สำหรับผู้ที่อยากมีอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพ เพื่อใช้ความรู้ความสามารถแนะนำผู้ประกอบการ SMEs โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Grand Open House ได้ใน วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://goo.gl/forms/xljSF0S0Ya

 

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีการจัดสอบอีก 2 ครั้งใน วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2559 และเริ่มเรียนจริงใน วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมนอกจากจะค้นพบความเชี่ยวชาญของตนเองแล้ว จะได้รับวุฒิบัตรจบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจวิชาชีพจากสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯ และการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังอย่างถูกต้องตลอดจนสามารถสอบมาตรฐานที่ปรึกษา (I3C )กับกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและรับงานจ้างที่ปรึกษาธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ที่

โทรศัพท์ 097-715-9251 ถึง 9 // @ LINE : @SME-OTOP // LINE : SME-OTOP // E-Mail : smes.ku@gmail.com และ Facebook : https://web.facebook.com/pbc.smes.ku

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: นายสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง (แป๋ง) โทร. 096-916-3642

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : ณัฐกร ลีนุกูล

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต