คลายข้อข้องใจคนอยากมีรถ ตอบครบเรื่องสินเชื่อรถยนต์!

“รถยนต์” นับเป็นหนึ่งในทรัพย์สินส่วนตัวที่มีราคาสูง ทำให้หลายคนอาจไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่รถยนต์ก็ยังนับเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะหากใครที่ไม่ได้มีบ้านอยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ หรืออาศัยอยู่ในบ้านที่มีพื้นที่เปลี่ยว การจะเข้าออกยามดึกดื่นย่อมส่งผลต่อการดำรงชีวิต

การจะมีรถซักคันจึงสามารถตอบโจทย์ในการเดินทางได้ เพราะแม้จะต้องเจอปัญหารถติด แต่ก็ยังมีความสะดวกสบายกว่าในการใช้ชีวิต แต่คงไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินสดมากพอในการซื้อรถ จึงต้องมีการขอสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งก็คงเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ที่ซื้อรถคนแรก เราจึงจะพามาให้ความรู้ ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์กัน

สินเชื่อรถยนต์ คืออะไร

สินเชื่อรถยนต์คือการขอกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์โดยผู้ให้บริการเงินจะให้เงินกู้ให้กับผู้ขอกู้เพื่อซื้อรถยนต์และผู้ขอกู้จะต้องชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อรถยนต์

การขอสินเชื่อรถยนต์จะต้องมีการยืนยันรายได้และประวัติการใช้เครดิตของผู้ขอกู้เป็นหลัก นอกจากนี้ยังต้องมีการจ่ายเงินดาวน์ตามที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยลดจำนวนเงินที่ต้องกู้และอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลงได้

ซึ่งหากเป็นผู้ที่มีประวัติการใช้เครดิตไม่ดีหรือรายได้ไม่สูงพอต่อการขอสินเชื่อก็อาจส่งผลทำให้การขอสินเชื่อยากขึ้น ในกรณีนี้จึงอาจต้องมีการรับรองผู้ค้ำประกันหรือการจัดหาคนค้ำประกันเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับสินเชื่อให้มากขึ้น

อยากขอสินเชื่อรถยนต์ต้องใช้อะไรบ้าง

แม้แต่ละสถาบันการเงินจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วมักต้องใช้เอกสารสำคัญ ดังนี้

  • บัตรประชาชน เพื่อเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ขอกู้เงิน
  • สำเนาทะเบียนรถ ที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ เลขทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น ของรถยนต์
  • เอกสารยืนยันรายได้ เพื่อยืนยันว่าผู้ขอกู้เงินมีรายได้เพียงพอในการชำระเงินกู้ เช่น สลิป หรือใบรับรองเงินเดือน
  • สำเนาสลิปบัญชีเงินฝาก เพื่อยืนยันว่าผู้ขอกู้มีบัญชีธนาคารและการใช้เงินเป็นปกติ
  • สลิปการชำระหนี้หรือบัตรเครดิต เพื่อยืนยันว่าผู้ขอกู้มีประวัติการชำระหนี้และใช้บัตรเครดิตได้ถูกต้อง
  • หลักฐานการจดทะเบียนบ้าน เพื่อยืนยันที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอกู้เงิน
  • เอกสารการกู้ยืมอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารเช่นสัญญาเงินกู้ สัญญาเช่าซื้อ หรือเอกสารที่สามารถยืนยันประวัติการใช้เครดิตของผู้ขอกู้ได้

ทั้งนี้การขอสินเชื่อรถยนต์เป็นการกู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งผู้ขอกู้ควรอ่านและเข้าใจเงื่อนไขการกู้เงินให้ดีก่อนที่จะลงลายมือชื่อในสัญญา และต้องชำระเงินกู้ตรงตามกำหนดเพื่อป้องกันการถูกปรับค่าปรับหรือเสียสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของรถยนต์ในภายหลัง

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต