การประกวด รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดย สสว.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัด การประกวด รางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “ตามหาเพชรน้ำดี SMEs ไทย” เฟ้นหาผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นแบบอย่างตลอดจนสร้างแรงจูงใจ มุ่งเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาธุรกิจเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการ SMEs ในระดับนานาชาติ

wa15

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 588 หรือที่ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. โทรศัพท์ 02-298-3205 และ www.smesnationalawards.com

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก:  คุณไข่มุกข์ ปั้นแตง (มุก) โทร. 061 541 4696, 061 541 5914

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต