กลยุทธ์สื่อออนไลน์เพื่อ ธุรกิจ SME

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสื่อวีดีโอออนไลน์ หรือ คลิปโฆษณาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก การทำโฆษณาทำให้ง่ายและสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆได้ อีกทั้งยังสามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าคลิกเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ หรือ แฟนเพจมากยิ่งขึ้น

สื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่แค่สีสันทางการตลาด แต่ทุกธุรกิจควรให้ความสำคัญกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งการใช้เพื่อเป็นช่องทางทางการตลาดและเป็นข้อมูลตรงในการวางกลยุทธ์และนโยบายของธุรกิจ

สำรวจการใช้สื่อออนไลน์ แบรนด์ของคุณเอง ธุรกิจ SME
สำรวจการใช้สื่อออนไลน์ แบรนด์ของคุณเอง ธุรกิจ SME

เพราะแม้แต่ธุรกิจที่อาจจะเลือกไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการตลาดก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ได้ ทาง ThaiSMEsCenter.com เลยขอนำปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการใช้กลยุทธ์สื่อโฆษณามานำเสนอกับท่านผู้อ่านนะคะ

อย่าคาดหวังว่าจะเกิดปาฏิหารย์ทันที

ในหนึ่งข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุด คือ การที่ไม่มีการวางแผนใดๆ เลย หลักการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ควรมีการวางแผนที่ยอดเยี่ยม ความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือการที่ลูกค้าสามารถเข้าใจในกระบวนการสื่อโฆษณาและเกิดการตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ

การที่จะทำให้สื่อประสบความสำเร็จต่อผู้ซื้อหรือไม่นั้น ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมก็คือการทำงานที่สอดคล้องกันระหว่างกลยุทธ์ในการวางแผนที่ดีและส่วนในการวางแผนด้านการตลาด ในขั้นตอนนี้จะเป็นกระบวนการที่ช้าและมั่นคง แต่ผลตอบแทนที่ได้มันคุ้มค่ากับการรอคอย

ธุรกิจ SME ใช้สื่ออย่างต่อเนื่อง

สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ก็คือว่า ผู้ใดที่มีการปรับตัวได้ดีที่สุดก็จะอยู่เหนือผู้อื่นได้ เหตุผลก็คือ มันเป็นหลักการที่ต้องใช้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่าย่ำอยู่กับที่ อย่าล้าสมัย หรือการก้าวให้ทันโลก ภาพลักษณ์ของกิจกรรมส่งเสริมกาตลาด เช่น สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ใช้มีความทันสมัย มีรสนิยมที่ดี นอกจากนี้ ในแง่ของข่าวสารก็ต้องมีความจริงใจ ไม่โอ้อวด เพื่อให้บรรลุการสร้างภาพลักษณ์ด้านบริการได้เต็มที่
จริงใจอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ในการจับลูกค้าให้อยู่หมัด การนำกลยุทธ์ใดๆ ไปใช้ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตใจที่ดีที่มีต่อลูกค้าของท่าน อย่าพยายามเสแสร้งทำเป็นดีกับลูกค้า ควรแสดงออกให้เห็นถึงความจริงใจ มีความเสมอต้นเสมอปลายกับลูกค้าก็จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน และไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่หรือเล็กก็ตามลูกค้านั้นก็เป็นบุคคลที่สำคัญต่อเราเสมอ

by1
ธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ยังไงก็ต้องใช้ Social Media

ธุรกิจ SME ต้องรู้เป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญของแผนการตลาด ควรระลึกไว้เสมอว่ายอดขายที่ดี ควรมีการวางแผนที่ชัดเจน ลูกค้าเป็นใครหรือใครคือลูกค้า เป็นการกำหนดหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการหรือบริการ คือสามารถ กำหนดเป้าหมายลูกค้าได้ชัดเจน ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ประเมินผลการตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนผู้สนใจได้อย่างชัดเจน และ สามารถรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายได้

นอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อผู้บริโภค เช่น สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายได้

ในปัจจุบันถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จกับสื่อสังคมอย่างที่ต้องการ การวางแผนที่ดีจะเหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ แต่อย่าคาดหวังว่าจะเกิดปาฏิหารย์ทันทีเพราะมันต้องใช้เวลาสำหรับการทำแคมเปญสื่อสังคมที่จะแสดงให้ลูกค้าให้ผลเป็นรูปธรรม ThaiSMEsCenter.com ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจโนโลกสื่อออนไลน์

 

ลิขสิทธิ์รูปภาพ โดย ThaiSMEsCenter.com

อ้างอิงจาก www.creativeguerrillamarketing.com