กิจกรรมการพัฒนา ออกแบบแฟชั่น เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าดัน SMEs สู่ตลาดโลก ตามแผน ‘Global Reach’ เปิดเวทีพัฒนาการ ออกแบบแฟชั่น เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผลักดันไทยเป็นเมืองแฟชั่นระดับสากล

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors