Basic Barista Training เทคนิคการชงกาแฟ

วิชาการกาแฟที่คนรักกาแฟต้องรู้ พร้อมพรั่งด้วยหลักสูตรสำหรับธุรกิจกาแฟ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจมากกว่า 30 ปี จากสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศไทย กับการฝึกอบรมมากกว่า 90 รุ่น และผู้ผ่านการอบรม มากกว่า 2,000 คน

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors