แฟรนไชส์ GEE English Academy การันตี! รายได้ ลงทุนคุ้มเกินคุ้ม

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า ทักษะภาษาอังกฤษเป็นประตูนำไปสู่อาชีพการงานที่ก้าวหน้า ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทำให้ชีวิตมีคุณค่า สนุกสนาน มีสีสัน

รวมถึงสามารถใช้วัฒนธรรมร่วมกันได้เป็นอย่างดี จึงไม่แปลกที่จะมีธุรกิจสอนภาษาอังกฤษเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน รวมถึงคนไทยเปิดสถาบันสอนภาษาขึ้นมาเอง

GEE English Academy

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งหนึ่ง มีความน่าสนใจอย่างมาก นั่นคือ จี อิงลิช อะคาเดมี่ (GEE English Academy) มาแนะนำให้คุณผู้อ่าน และผู้ที่อยากเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

สถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งนี้ ถือเป็นธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาที่กำลังมาแรง มีคนพูดถึงกันมาก ประการสำคัญเป็นแฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษสายเลือดไทย ภายใต้การบริหารของ “คุณจิญญาภัชฌ์ มังกะระ” เรื่องราวเป็นอย่างไร มาติดตามเลย

จุดเริ่มต้นสถาบันสอนภาษา จี อิงลิช อะคาเดมี่

4

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ จี อิงลิช อะคาเดมี่ (GEE English Academy) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยคุณจิญญาภัชฌ์ มังกะระ ภายใต้อุดมการณ์ และความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง อ่าน เขียน และทักษะต่างๆ ที่จะทำให้พวกเขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง

คุณจิญญาภัชฌ์ ได้เล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญของภาษาอังกฤษ ว่าจะช่วยขับเคลื่อนให้เด็กๆ มีอนาคตที่ดี และทำให้คนวัยทำงานสามารถที่จะมีตัวเลือกในงานที่จะทำมากขึ้น และมีความก้าวหน้ามากขึ้นในหน้าที่การงานที่พวกเขาได้ทำอยู่

พร้อมกันนี้ เธอยังมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันนานาชาติ ด้วยการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภายในประเทศ โดยคิดค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล เพื่อดึงดูดให้คนเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

จี อิงลิช อะคาเดมี่ โดดเด่นสอนโดยครูเจ้าของภาษา

5

จี อิงลิช อะคาเดมี่ เป็นแฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ มีชื่อเสียงในด้านการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ โดยสถาบันสอนภาษาแห่งนี้ มีความโดดเด่นในด้านของการใช้ครูเจ้าของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมาสอนภาษาให้กับเด็กๆ ภายใต้หลักสูตรที่ทางสถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น เน้นการเรียนภาษาผ่านการทำกิจกรรมเป็นหลัก

รวมถึงการผสมผสานหลักสูตร ESL เข้ากับธรรมชาติการเรียนภาษาของเด็กไทย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาและเห็นผลได้ ภายในระยะเวลาหลังจากการเรียนเพียง 48 ชั่วโมง ทำให้ GEE สามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

6

ความโดดเด่นของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช คือ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับเด็ก 3-12 ปี (Fun English Program for kids) ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

โดยนำสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กมาเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลักๆ 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ, กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเสรี, กิจกรรมกลางแจ้ง, กิจกรรมเกมการศึกษา, กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์

โดยการเรียนการสอนจะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ด้วยแนวคิดที่ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากสิ่งที่พวกเขาได้เล่น ผสมผสานกับหลักสูตร ESL ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นิยมใช้ทั่วโลก เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการทางภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ที่สุด ด้วยวิธีการสอนที่แตกต่าง และได้ผลจริง ทั้งฟัง พูด อ่านเขียน

ตั้งแต่ก่อตั้งจนกระทั่งขยายสาขาด้วยแฟรนไชส์ ไม่มีเดือนไหนที่จีอิงลิชฯ มีนักเรียนลดลง นั่นเป็นข้อพิสูจน์อย่างดี ถึงเรื่องการดำเนินงานของทางสถาบันฯ ระบบการเรียนการสอน ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ และความสำเร็จทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของตัวผู้เรียนเอง ที่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แต่ผลที่ได้กลับมากมาย อย่างที่ไม่เคยมีสถาบันสอนภาษาที่ไหนทำได้มาก่อน

ความโดดเด่นของแฟรนไชส์ จี อิงลิช อะคาเดมี่

7

คุณจิญญาภัชฌ์ เล่าว่า นับตั้งแต่เริ่มเปิดสถาบันสอนภาษาอังกฤษ จี อิงลิช อะคาเดมี่ ก็ได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก ทั้งมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงของภาคเหนือ จนกระทั่งมีพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กหลายคนมาขอให้จีอิงลิชฯ ขยายสาขาไปยังจังหวัดของตัวเอง ก่อนที่จะขอซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดในที่สุด

โดยความโดดเด่นของแฟรนไชส์ จี อิงลิช อะคาเดมี่ อยู่ที่เจ้าของแฟรนไชส์จะให้คำปรึกษาผู้ประกอบการฟรี ตลอดอายุสัญญา อบรม/ให้คำปรึกษาพนักงานที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน ฟรี ให้คำปรึกษา

พร้อมช่วยวางแผน และออกแบบการเรียนการสอน ในกรณีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ที่สำคัญไม่มีค่า Royalty Fee รายเดือน ค่าเรียนของ จีองลิชฯ นั้นถือว่าถูกกว่าที่อื่น ในขณะที่คุณภาพนั้นอาจจะสูงกว่า ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์หาลูกค้าได้ไม่ยาก

8

แฟรนไชส์ จี อิงลิช อะคาเดมี่ ยังช่วยเหลือผู้ซื้อแฟรนไชส์ ด้วยการรับผิดชอบเรื่องการหาครูต่างชาติ ฝึกอบรมครู และการันตีครูที่จะส่งไปสอน โดยผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาครู การฝึกอบรมครู และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงานชาวต่างชาติ

จี อิงลิช อะคาเดมี่ เป็นสถาบันสอนภาษา ที่มีการเปลี่ยนครูน้อยมากถ้าเทียบกับที่อื่น ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าแฟรนไชส์ จี อิงลิช อะคาเดมี่ จะทำทุกอย่างให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ หน้าที่หลักๆ ของสาขามีเพียงแค่หาและรักษาลูกค้าเท่านั้น เจ้าของแฟรนไชส์เป็นกันเอง คุยกันง่าย ทำงานด้วยง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ขยายสาขามากจนทำให้แฟรนไชส์ต้องมาแข่งกันเอง

การันตี! ลงทุนแฟรนไชส์ จี อิงลิชฯ มีรายได้ขั้นต่ำ 2.5 หมื่นต่อเดือน

9

นอกจากความโดดเด่นที่กล่าวข้างต้นแล้ว แฟรนไชส์จี อิงลิช อะคาเดมี่ ยังการันตีรายได้ต่อเดือนให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ซึ่งผู้ซื้อแฟรนไชส์จะมีรายได้ขั้นต่ำหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าเช่าพื้นที่ที่ราคา 15,000 บาท ประมาณ 25,000 บาท โดยคิดตามจำนวนผู้เรียนขั้นต่ำประมาณ 50 คน ซึ่งรายได้ของสาขาแฟรนไชส์อาจแตกต่างกันตามพื้นที่และจำนวนผู้เรียน

โดยผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถสร้างรายได้จากหลักสูตรได้ง่าย หลายช่องทาง เพราะแฟรนไชส์จี อิงลิช อะคาเดมี่ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับเด็ก 3-12 ปี (Fun English Program for kids) และหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน (สำหรับนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน) ซึ่ง 2 หลักสูตรนี้จะช่วยให้สาขาแฟรนไชส์มีรายได้มากขึ้นและมั่นคง

10

โดยค่าแฟรนไชส์ 390,000 บาท ไม่มีค่า Royalty Fee รายเดือน ขั้นตอนและระยะเวลาในการเปิดดำเนินการของสาขาแฟรนไชส์ประมาณไม่เกิน 2 เดือน ไม่ยุ่งยาก แค่เพียงผู้ซื้อแฟรนไชส์มีความเข้าใจด้านการทำธุรกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจด้านการศึกษา ควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา และพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา ควรเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักเด็ก สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง และมีเวลาทำเอง

11
สนใจลงทุนแฟรนไชส์ จี อิงลิช ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณจิญญาภัชฌ์ มังกะระ
โทร. 089-4337834, 083-2000084
อีเมล์ : geeenglish@hotmail.com, geeenglishacademy@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.geeenglish.com
Facebook : www.facebook.com/geeacademy


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

01

อ่านจดหมายข่าวอื่นๆ https://bit.ly/2KnAwNy

ข้อมูลแฟรนไชส์ : สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3c9txEe

[Total: 1    Average: 1/5]
แฟรนไชส์ GEE English Academy การันตี! รายได้ ลงทุนคุ้มเกินคุ้ม written by คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) average rating 1/5 - 1 user ratings

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors