หลักสูตร สร้างระบบแฟรนไชส์ 40 ชั่วโมง+เยี่ยมชมกิจการ

การจัดเตรียมความพร้อมก่อนการขายแฟรนไชส์ หลักสูตรเข้มข้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ สร้างระบบแฟรนไชส์ ให้แก่เจ้าของกิจการที่ต้องการขยายธุรกิจ หรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องแฟรนไชส์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถประเมินคุณสมบัติของตนเองได้ว่ามีความพร้อมในการทำแฟรนไชส์ได้หรือไม่?

สร้างระบบแฟรนไชส์

“แฟรนไชส์” เปรียบเสมือนการขับเครื่องบิน มันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะขับเครื่องบินได้เองโดยปราศจากผู้แนะนำ แต่ถ้าคุณได้รับคำแนะนำแล้วละก็ แฟรนไชส์จะกลายเป็นเครื่องบินความเร็วสูงที่จะพาธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรเข้มข้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบแฟรนไชส์ให้แก่เจ้าของกิจการที่ต้องการขยายธุรกิจ หรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องแฟรนไชส์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถประเมินคุณสมบัติของตนเองได้ว่ามีความพร้อมในการทำแฟรนไชส์ได้หรือไม่ และอยู่ในระดับใด?

เมื่อมีการขายแฟรนไชส์ไปแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือ การเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานช่วงเริ่มต้น และสร้างระบบการสนับสนุนที่ต่อเนื่องรวมไปถึงพัฒนาสิ่งใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผู้เรียนที่สอบผ่าน และ เข้าเรียนครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตร และ การรับรองความรู้จากสมาคมแฟรนไชส์ไทย

วันที่เรียน :

 • วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
 • วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
 • วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
 • วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 (เยี่ยมชมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ)
 • วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
 • วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

51

ความรู้ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ คือ การเรียนทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. เรียนความรู้ในห้องเรียน 6 วัน วันละ 5 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
 2. เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมเยี่ยมชมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ 1 วัน จำนวน 8-10 ชั่วโมง คือ เยี่ยมชมกิจการแฟรนไชส์ชั้นนำ เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้สัมผัสการปฏิบัติงานจริง ในธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมทั้งรับฟังข้อแนะนำจากของกิจการแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ
 3. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างคู่มือ

นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการทดสอบความรู้และได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ เรื่องการ สร้างระบบแฟรนไชส์ จากทางสมาคมแฟรนไชส์ไทยด้วย และ รับฟรี!! คู่มือสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ และ ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบงาน

การศึกษาความเป็นไปได้ :

ธุรกิจของคุณ จะสร้างแฟรนไชส์ได้หรือไม่?

จะรู้ได้อย่างไรว่า “ธุรกิจแบบไหนจึงจะทำแฟรนไชส์ได้” การอบรมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำแฟรนไชส์ มีรายการสำหรับการตรวจสอบความพร้อมของธุรกิจกว่า 20 รายการ เพื่อทำให้คุณสามารถพิจารณาด้วยตัวของคุณเองได้ว่ากิจการของคุณพร้อมหรือยังในการทำแฟรนไชส์ และจะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือไม่ ข้อดีและข้อควรระวังในการทำแฟรนไชส์คืออะไร? จำเป็นหรือไม่ที่ต้องขยายธุรกิจในรูปแบบนี้ การอบรมนี้มีคำตอบ

59

โครงสร้างและขั้นตอนในการทำแฟรนไชส์

ถ้าจะสร้างธุรกิจเป็นระบบแฟรนไชส์ได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง งานไหนที่จำเป็นต้องมี เพื่อความสมบูรณ์ในการทำระบบแฟรนไชส์และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ อะไรคือสิ่งสำคัญเมื่อทำระบบนี้ และมีขั้นตอนอย่างไร จะมีค่าใช้อะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง เมื่อสร้างระบบแฟรนไชส์และจะต้องออกแบบโครงสร้างอย่างไร จะมีหลักในการคิดค่าแฟรนไชส์เท่าไหร่ และควรเก็บค่าตอบแทนรายเดือนหรือไม่อย่างไร นี่คือเนื้อหาความรู้ที่จะได้จากการอบรมเรื่องนี้

ร้านต้นแบบ

เพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบของแฟรนไชส์ “ร้านต้นแบบ” คือ ร้านรูปแบบตัวอย่างของร้านที่จะขายแฟรนไชส์ ทำไมจึงต้องมีร้านต้นแบบ อะไรที่ควรจะทำเมื่อมีร้านต้นแบบ ร้านที่มีอยู่แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ได้หรือไม่ ขบวนการสร้างร้านต้นแบบเป็นอย่างไร นี่คือหัวข้อที่คุณต้องเข้าใจในการทำระบบแฟรนไชส์เพื่อสร้างมั่นใจว่าระบบที่คุณสร้างขึ้นจะไม่ล้มเหลว เมื่อขายแฟรนไชส์ออกไป

การสร้างมาตรฐาน

ถ้ากิจการของคุณก้าวหน้า คุณมั่นใจหรือไม่ว่าร้านที่เปิดขึ้นตามมาจะสามารถรักษาคุณภาพไว้ได้ ปัญหาที่การขยายสาขาเพิ่มไม่เวิร์คก็เพราะขาดระบบมาตรฐานในการควบคุม เทคนิคในการควบคุมร้านต้องทำอย่างไร อะไรคือมาตรฐานที่จะต้องสร้างและทำให้เกิดจริงได้อย่างไร ระบบตรวจสอบร้านควรทำอย่างไร นี่คือระบบสำคัญมากที่ต้องมีในการทำแฟรนไชส์หรือขยายสาขาเพิ่มขึ้น

60

การจัดทำคู่มือและการอบรม

หัวใจในการก๊อบปี้ความสำเร็จของกิจการคุณไปสู่ผู้อื่นที่ไม่รู้จักกันมาก่อน คือ เทคนิคการจัดทำคู่มือและการอบรมเพื่อถ่ายทอดขบวนการธุรกิจให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ นี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการโคนนิ่งกิจการ ขั้นตอนในการทำคู่มือต้องทำอย่างไร มีหัวข้ออะไรบ้างที่ต้องพูดถึง และต้องอบรมอย่างไรเพื่อให้สาขาใหม่ทำงานได้ดี ไม่สร้างปัญหากลับมาให้ปวดหัว

การสร้างแบรนด์

แน่นอนที่สุด ถ้ากิจการคุณไม่เป็นที่รู้จักหรือสินค้าบริการของคุณไม่มีแฟนคลับ ก็ยากที่จะสร้างรายได้ที่ต่อเนื่อง ร้านแฟรนไชส์ที่เปิดตามมาก็จะหมดอนาคตและปิดลงตามๆ กันอย่างน่าเสียดาย การสร้างตลาดและแบรนด์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในระบบแฟรนไชส์ เรียนรู้เรื่องนี้จากนักการตลาดชั้นนำของเมืองไทย

สัญญาแฟรนไชส์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์

“กฏหมายแฟรนไชส์” ยังไม่มีในเมืองไทยแต่หลายประเทศมี ทุกคนต้องการสัญญาเพื่อควบคุมแฟรนไชซี่ให้อยู่ในระเบียบ แต่ในสัญญานั้นต้องมีการพูดถึงในเรื่องอะไรบ้าง และเมื่อทำสัญญากันแล้วจะบังคับใช้ได้หรือไม่ หลายคนไม่ทราบว่าการเขียนสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกันนั้น อาจบังคับตามกฏหมายไม่ได้ ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า “โมฆะ” มีกฏหมายบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของแฟรนไชส์ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา, คุ้มครองผู้บริโภค, สัญญาที่ไม่เป็นธรรมและอื่นๆ ที่คุณจำเป็นต้องรู้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการจริง

711452

การเยี่ยมชมกิจการ

นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ยังมีจัดโปรแกรมศึกษาดูงานของกิจการแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ 2 แห่งใน 1 วันเต็ม โปรแกรมนี้นอกจากจะเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนแล้ว ยังได้ท่องเที่ยวเชิงศึกษาดูงานที่จะจุดประกายไอเดีย สร้างความตื่นตัวในการสร้างสรรค์ธุรกิจและยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่จะสามารถต่อยอดสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจได้ในอนาคต

ตารางการอบรม

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

 • 12.30 น. ลงทะเบียน
 • 13.00 น. ความหมายแฟรนไชส์ ข้อดี-ข้อเสีย ของการทำแฟรนไชส์
 • 14.00 น. การศึกษาความเป็นไปได้ ในการทำแฟรนไชส์
 • 15.00 น. กรณีศึกษา
 • 17.30 น. กิจกรรมสัมพันธ์
 • 18.00 น. จบการอบรม

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560

 • 12.30 น. ลงทะเบียน
 • 13.00 น. ขั้นตอนในการสร้างระบบแฟรนไชส์, การกำหนดค่าแฟรน
 • 15.00 น. ระบบมาตราฐาน
 • 16.00 น. การจัดคู่มือ และการอบรม
 • 18.00 น. ถาม-ตอบ จบการอบรม

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

 • 12.30 น. ลงทะเบียน จุดนัดพบ
 • 13.00 น. การวางกลยุทธ์การขายแฟรนไชส์
 • 14.00 น. การสร้างแบรนด์
 • 16.00 น. การสร้างร้านต้นแบบ
 • 18.00 น. จบการอบรม

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : เยี่ยมชมกิจการ

 • 08.00 น. ลงทะเบียน จุดนัดพบ
 • 08.20 น. ออกเดินทาง และรับของว่างในรสบัส
 • 09.30 น. เยี่ยมชมกิจการแฟรนไชส์
 • 12.00 น. ออกเดินทาง
 • 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 16.00 น. เดินทางกลับ

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

 • 12.30 น. ลงทะเบียน
 • 13.00 น. สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 15.00 น. จัดทำคู่มือแฟรนไชส์
 • 17.30 น. ปฏิบัติการเขียนคู่มือแฟรนไชส์
 • 18.00 น. จบการอบรม

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

 • 12.30 น. ลงทะเบียน
 • 13.00 น. รายการทบทวนก่อนการขายแฟรนไชส์
 • 15.00 น. การขายแฟรนไชส์
 • 17.00 น. การบริการร้านแฟรนไชซี่ ก่อนเปิด ระหว่าง เปิด การสนับสนุนต่อเนื่อง
 • 18.00 น. จบการอบรม

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

 • 12.30 น. ลงทะเบียน
 • 13.00 น. การตลาด เพื่อขายแฟรนไชส์
 • 15.00 น. เนื้อหาและสื่อเพื่อเสนอขายแฟรนไชส์
 • 17.00 น. สอบความรู้
 • 18.00 น. จบการอบรม

ค่าอบรมท่านละ 8,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT7%)

สถานที่ : อาคารซีพีทาวเวอร์ ห้อง 1111C ชั้น 11 ถนนสีลม
(ลงรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง หรือลงรถใต้ดินสถานีสีลม)


ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี (ThaiFranchise Academy) สถาบันรวมคอร์สอบรม-สัมมนา กว่า 300 คอร์ส ซึ่งมีผู้สมัครเรียนไปแล้วกว่า 5,000 คน พร้อมทั้งเปิดรับผู้ที่สนใจหาความรู้ เพิ่มทักษะ การทำธุรกิจ สร้างอาชีพ บริหารจัดการ ขยายตลาด

0n

เรียนรู้คอร์สเรียนแฟรนไชส์ อบรมสัมมนา หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ : Add LINE : @tfcacademy
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-1019187 (ฝ่ายอบรม-สัมมนา)

 

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/3ypa2Qu

[Total: 2    Average: 3.5/5]
หลักสูตร สร้างระบบแฟรนไชส์ 40 ชั่วโมง+เยี่ยมชมกิจการ written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 3.5/5 - 2 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors