หลักสูตร ผู้นำทีมงาน Being a Leader

ผู้จัดการนับเป็นบุคคลากรสำคัญอันดับต้นๆ ขององค์กร ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมความคาดหวังของผู้บริหาร เพื่อสามารถบริหารจัดการทีมงาน แทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน และองค์กรนั้นๆ 

ผู้นำทีมงาน

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ผู้จัดการนับเป็นบุคคลากรสำคัญอันดับต้นๆ ขององค์กร ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมความคาดหวังของผู้บริหาร เพื่อสามารถบริหารจัดการทีมงาน แทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน และองค์กรนั้นๆ

วัตถุประสงค์

การพัฒนา ศักยภาพ บุคลิกภาพ ทักษะของผู้นำทีมงาน ให้มีความมั่นใจในตัวเอง สามารถสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากทีมงานเพื่อการทำงานร่วมกันด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

เหมาะกับใคร

ผู้จัดการ และหัวหน้างานใหม่ ที่ต้องการพัฒนางานสู่เป้าหมายและก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่

หัวข้อการสัมมนา :

PART 1

 • ผู้นำนั้น … สำคัญไฉน?
 • บทบาท หน้าที่ หัวหน้างาน
 • แบบทดสอบตนเอง
 • คุณสมบัติของหัวหน้างานที่ดี
 • 360 องศา ภาระกิจของหัวหน้างาน
 • การเตรียมรับมือกับปัญหาที่ท้าทาย

PART 2

 • ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับหัวหน้างานคนใหม่
 • คุณลักษณะของหัวหน้างาน
 • การเตรียมพร้อม เพื่อทำงานตำแหน่งใหม่
 • เทคนิคการบริหารจัดการทีมงาน
 • เทคนิคการบริหารจัดการทีมงาน
 • เทคนิคการบริหารการประชุม
 • สู่ผลเลิศการพัฒนาศักยภาพตนเอง

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรราคา 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT7%)

สถานที่ : โรงแรม My Hotel ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีห้วยขวาง

แผนที่การเดินทาง

992360000

สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187 ต่อ 11

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสมัครเรียน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : goo.gl/95XAZz

หรือสนใจคอร์สอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : goo.gl/6K5EjB

[Total: 0    Average: 0/5]

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors