หลักสูตร บัญชี พารวย

“บัญชี พารวย” เน้นวิเคราะห์เจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชีหรือดูงบการบัญชีให้เป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการวิเคารห์สถานะทางการเงินและบัญชีของกิจการรวมถึงเพิ่มเติมในเนื้อหาเรื่องของภาษีเพื่อการส่งออกและภาษีธุรกิจ Online ตามด้วยบัญชีต้องห้าม คือ บัญชีที่ห้ามสอนแต่เรามาบอกในห้องอบรม (เฉพาะผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs) เราจึงไม่เปิดสอน Online

รูปแบบการอบรม : ภาคการบรรยาย (Lecture) 1 วัน & (Work shop) ภาคปฎิบัติ 1 วัน

การอ่านงบการเงินและ บัญชี คือ หนึ่งในหลักพื้นฐานที่สำคัญของการทำธุรกิจทุกประเภทที่เจ้าของไม่ควรพลาด เนื้อหาบัญชีนั้น เราเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชีหรือดูงบการบัญชีให้เป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชีของกิจการหรือเพื่อใช้เลือกจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นรวมถึงเพิ่มเติมในเนื้อหาเรื่องของบัญชีเพื่อการส่งออกให้ด้วย

เพราะบัญชี คือ หลักพื้นฐานที่สำคัญของการทำธุรกิจทุกประเภทเน้นวิเคราะห์เจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชีหรือดูงบการบัญชีให้เป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการวิเคารห์สถานะทางการเงินและบัญชีของกิจการรวมถึงเพิ่มเติมในเนื้อหาเรื่องของ

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการรู้เรื่อง บัญชี และการเงิน เพื่อทำการตรวจสอบบัญชีการเงินของกิจการหรือธุรกิจที่กำลังทำอยู่เพื่อให้สำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ให้เป็น เพื่อทำการวางแผนและวิเคราะห์ในการทำกิจการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จ เสริมด้วยเนื้อหาวิชาบัญชีเพื่อการส่งออกให้สอดคล้องกับ รายวิชาเจาะตลาดการค้าระหว่างประเทศ CLMV+จีน

บัญชี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระบบบัญชีที่สอดคล้องกับประเภท(ลักษณะเฉพาะ)ของสถานประกอบการ
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับต้นทุน การผลิต
 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแผนการทางการเงินในรูปงบประมาณประจำปี
 4. เพื่อใช้ในการอธิบายความสามารถขององค์กร และให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ
 5. เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการจัดทำข้อมูลทางการเงินทั้งในรูปการจัด
 6. เตรียมเอกสารและการบันทึกให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง เปิดเผยชัดเจน โปร่งใสใช้ในการวิเคราะห์ได้
 2. มีแนวความคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนประเภทต่างๆ ที่ถูกต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการผลิต
 3. สถานประกอบการมีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมทันเวลา สามารถกำหนดจุดชี้วัดสำคัญของธุรกิจ
 4. สามารถติดตามควบคุม ตัดสินใจ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้ทันท่วงที
 5. พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
 6. มีการคัดเลือกโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่เหมาะสมกับสถานประกอบการนั้นๆและสามารถออกแบบ
 7. แฟ้มปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU HOME)

หลักสูตรราคา 5,600 บาท


ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี (ThaiFranchise Academy) สถาบันรวมคอร์สอบรม-สัมมนา กว่า 300 คอร์ส ซึ่งมีผู้สมัครเรียนไปแล้วกว่า 5,000 คน พร้อมทั้งเปิดรับผู้ที่สนใจหาความรู้ เพิ่มทักษะ การทำธุรกิจ สร้างอาชีพ บริหารจัดการ ขยายตลาด

0n

เรียนรู้คอร์สเรียนแฟรนไชส์ อบรมสัมมนา หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ : Add LINE : @tfcacademy
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-1019187 (ฝ่ายอบรม-สัมมนา)

 

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/3ypa2Qu

[Total: 1    Average: 2/5]
หลักสูตร บัญชี พารวย written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 2/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors