การจัดส่งและกระจายสินค้า

หลักสูตร การจัดส่งและ กระจายสินค้า เรียนรู้ รูปแบบการขนส่ง และประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกรูปแบบการขนส่ง และผู้ประกอบการขนส่งการบริหารแผนการกระจายสินค้า

กระจายสินค้า
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. goo.gl/glGGdm

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. goo.gl/bcGc4b

วัตถุประสงค์ : เรียนรู้กระบวนการ วางแผนการบริหาร จัดการ การจัดส่งและการกระจายสินค้า

เนื้อหา 

 • องค์ประกอบระบบการขนส่ง
 • รูปแบบการขนส่ง และประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง
 • การเลือกรูปแบบการขนส่ง และผู้ประกอบการขนส่ง
 • การบริหารแผนการกระจายสินค้า
 • การวางแผนจัดเส้นทางและตารางการขนส่ง
 • การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการขนส่ง
 • การเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนส่ง
 • การพิจารณาต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลัง
 • อัตราค่าระวางการขนส่งและค่าบริการคืน ติดตาม
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบโลจิสติกส์
 • บทบาทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามสัญญา
 • การวัดผลและการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
 • ปัญหาและแนวทางในการป้องกัน
 • กระบวนการร้องเรียนความเสียหาย
 • กรณีศึกษาการปรับปรุงการขนส่งและการกระจายสินค้า

วิทยากร : ที่ปรึกษามีประสบการณ์ด้านงานโลจิสติกและบริการธุรกิจการขนส่งในบริษัทชั้นนำมากกว่า 20 ปี

หลักสูตรราคา:  3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT7%)

สถานที่ : โรงแรม My Hotel ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีห้วยขวาง

แผนที่การเดินทาง

3
สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-8967330

สนใจคอร์สอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : goo.gl/akbR78

[Total: 1    Average: 1/5]
การจัดส่งและกระจายสินค้า written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 1/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors