ThaiFranchiseCenter.com 1ใน 10 เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมสูงสุด ในหมวดธุรกิจ จาก TrueHits Award ปี 2015

ยินดีกับ ThaiFranchiseCenter.com 1ใน 10 เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมสูงสุด ในหมวดธุรกิจ
จาก TrueHits Award ปี 2015

facebook_cover_2mo
แน่นอนว่าทุก ๆ สิ้นปีย่อมมีการจัดอันดับในเรื่องต่าง ๆ ของปีนั้น ๆ ซึ่งเว็บไซต์ ทรูฮิต (Truehits) ที่เป็นเว็บไซต์ให้บริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็เช่นกัน ในสิ้นปี 2015 ที่ผ่านมานี้ TrueHits ได้มีการจัดอันดับเว็บไซต์ในประเทศไทยที่มียอดคนเข้าชมสูงสุด ที่เรียกว่า TrueHits Award ปี 2015 ซึ่งแบ่งการจัดอันดับออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.TOP100 of the year

2.GROUPs. TOP20 of the year

info0077

 

การจัดอันดับของ TrueHits Award นี้ เพื่อเป็นการรวบรวมสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ จุดมุ่งหมายของการจัดทำระบบให้บริการดังกล่าว คือเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีระบบการตรวจสอบสถิติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายในประเทศ

และสถิติล่าสุดของปี 2015 ที่ผ่านมานี้ ทางเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์(www.thaifranchisecenter.com) เว็บไซต์ศูนย์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเภท GROUPs. TOP20 of the year ในหมวดธุรกิจ

 

quote2015
“เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ติดอันดับที่ 9 ของหมวดธุรกิจ
ในประเภท GROUPs. TOP20 of the year ในปี 2015 นี้”

ทางเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มียอด UIP (Unique IP คือจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคำนวนจากจำนวน IP Address ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกันในช่วงเวลาหนึ่ง) สูงขึ้นกว่าปี 2014 ถึง +1,435 ทำให้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 9 จาก อันดับที่ 10 ในปี 2014

 

quote2014

 

เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ขอขอบคุณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในปี 2015 ที่ผ่านมา ที่เข้ามาเยี่ยมชม และสนใจในข้อมูลของทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์หวังป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในเว็บไซต์จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย ขอบคุณที่ติดตามเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มาตลอดจนทำให้ติด 1ใน 10 เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมสูงสุด ในหมวดธุรกิจ จาก TrueHits Award ปี 2015 นะคะ

Poster_Franchise

 

สามารถดูสถิติ TrueHits Award ปี 2015 ได้ที่นี่