Thai SELECT ตราสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศ การันตีต่างชาติด้วยรสชาติของความเป็นไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพมาตรฐานของอาหารไทย โดยเฉพาะรสชาติต้นตำรับไทยแท้

จึงได้มีการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปส่งออก เพื่อให้ชาวต่างชาติได้มั่นใจในรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยม และบริการที่เป็นเลิศตามแบบฉบับความเป็นไทย

Thai SELECT

สำหรับร้านอาหาร Thai SELECT สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับตามเกณฑ์ด้านรสชาติ คุณภาพและวัตถุดิบ ได้แก่ Thai SELECT PREMIUM ให้รับรองว่าร้านนั้นมีคุณภาพและให้บริการอาหารยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาว และ Thai SELECT ซึ่งมอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารคุณภาพดีระดับ 3 ถึง 4 ดาว

นอกเหนือจากร้านอาหารไทยในต่างประเทศแล้ว กรมยังได้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป (Ready- to- Eat / Ready-to- Cook) ที่มีรสชาติไทยแท้และมีคุณภาพมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปัจจุบันกรมได้ให้มอบตรา Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารไทยทั่วโลก จำนวน 1,299 แห่ง และได้มอบให้กับผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวนทั้งสิ้น 449 ผลิตภัณฑ์ จาก 40 บริษัท โดยพิจารณาต่ออายุตรา Thai SELECT ทุก 3 ปี

กรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงาน THAIFEX-World of Food Asia ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และพบกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตรา Thai SELECT ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการทำอาหารไทยจากผลิตภัณฑ์โดยเชฟชื่อดัง

การจัดแสดงสินค้าที่ได้รับตรา Thai SELECT และสินค้าในราคาพิเศษ ได้ที่คูหา Thai SELECT Pavilion อาคาร Impact Hall 6 แถว KK – 15 เมืองทองธานี

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.thaiselect.com

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors