TF News | กระแสตอบรับไม่ดี! “ร้านค้าเล็ก-ใหญ่” ทยอยติดป้ายงดรับโครงการคนละครึ่ง

หลังโครงการคนละครึ่งเริ่มใช้งานได้ ในหลายพื้นที่เจอปัญหาร้านค้า เริ่มติดป้ายงดรับโครงการฯ ทำให้มีร้านค้าใช้เงินโครงการได้น้อยลง เหตุเป็นเพราะเรื่องของรายได้ ที่ร้านค้าต้องเสียภาษีให้รัฐมากขึ้น

TF News

– tvpoolonline –

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3qRTIEO

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต