พลังของ E-mail เทคนิคการใช้อย่างถูกวิธี หนังสือน่าอ่านที่พลิกธุรกิจของคุณให้รวยได้

พูดถึง อีเมล ( E-mail )คำนี้น่าจะรู้จักกันได้ไม่ยาก เชื่อว่าแทบจะทุกคนก็ต้องมีอีเมลส่วนตัวไว้เพื่อกิจกรรมหลายๆอย่าง สมัยก่อนอีเมลมีบทบาทสูงมากแต่เมื่อมีโซเชี่ยลอื่นๆตามมาอีเมลก็กลายเป็นแค่จดหมายอิเลคทรอนิคส์ที่หลายคนเอาไว้รับรู้ข่าวสารกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

Read more