หนังสือธุรกิจไอเดีย อาชีพอิสระ ธุรกิจขนมไทย

หนังสือ ธุรกิจขนมไทย ของสำนักพิมพ์ ISMED (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) หนึ่งในโครงการผลิตหนังสือองค์ความรู้ SMEs : คัมภีร์ 108 ธุรกิจ

Read more