รู้ทัน คนโกงด้วยหนังสือน่าอ่านที่พร้อมกำจัด เซลล์โคตรโกง ให้หมดไปจากธุรกิจ

ปัญหาทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง แต่บางปัญหาเราก็สามารถควบคุมไม่ให้เกิดได้ ถ้าเรา รู้ทัน ! ว่ากันว่าคนที่ทำธุรกิจยิ่งเป็นองค์กรใหญ่การดูแลสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในต้องอาศัยระบบเพื่อช่วยในการจัดการ และช่องว่างของคำว่าระบบที่ว่านี้ก็มีผลเสียที่เราไม่เคยคาดคิดยิ่งในธุรกิจที่ต้องใช้ “เซลล์” เป็นตัวแทนการขาย ปัญหาจะยิ่งมีมากถ้าไม่รู้จักการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างถึงที่สุด

Read more