คัมภีร์ 108 ธุรกิจ : ธุรกิจ อาหารเวียดนาม

หนังสือที่จะทำให้คุณรู้จักธุรกิจร้าน อาหารเวียดนาม ดียิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับศักยภาพ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ การผลิต การบริการ การบริหารธุรกิจร้านอาหารเวียดนาม การเงินและการลงทุนธุรกิจร้านอาหารเวียดนาม

Read more

หนังสือองค์ความรู้: ธุรกิจร้านเช่าหนังสือ

หนังสือ ธุรกิจร้านเช่าหนังสือ ของสำนักพิมพ์ ISMED (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) หนึ่งในโครงการผลิตหนังสือองค์ความรู้ SMEs : คัมภีร์ 108 ธุรกิจ

Read more

หนังสือสร้างอาชีพ : ธุรกิจกล้วยไม้ส่งออก

หนังสือ ธุรกิจกล้วยไม้ส่งออก ของสำนักพิมพ์ ISMED (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) หนึ่งในโครงการผลิตหนังสือองค์ความรู้ SMEs : คัมภีร์ 108 ธุรกิจ

Read more

หนังสือธุรกิจไอเดีย อาชีพอิสระ ธุรกิจขนมไทย

หนังสือ ธุรกิจขนมไทย ของสำนักพิมพ์ ISMED (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) หนึ่งในโครงการผลิตหนังสือองค์ความรู้ SMEs : คัมภีร์ 108 ธุรกิจ

Read more

หนังสือดีๆ กับโครงการ คัมภีร์ 108 ธุรกิจ : ธุรกิจรับติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หนังสือ ธุรกิจรับติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  ของสำนักพิมพ์ ISMED (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) หนึ่งในโครงการผลิตหนังสือองค์ความรู้ SMEs : คัมภีร์ 108 ธุรกิจ

Read more