“ Math Home ” สถาบันฯ แก้โจทย์คณิต คิดคำนวณ นำกลับไปใช้ได้จริง

ปัจจุบันต้องบอกว่า สถาบันสอนพิเศษ หรือสถาบันติวเตอร์ในเมืองไทยมีอยู่มากมาย แต่ที่น่าสนใจอย่างมาก คือ แต่ละสถาบันสอนพิเศษจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องของหลักสูตร ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์ให้กับผู้เรียน อาจจะไม่ผิดมากนักหากเราจะพูดว่า สถาบันสอนพิเศษในยุคปัจจุบัน แข่งขันกันด้วย “หลักสูตร” จริงๆ 

“Math Home” ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันสอนพิเศษระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญและทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษามานาน ไม่แปลกที่ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาตอบโจทย์ผู้เรียนได้ดีจริงๆ สถาบันสอนพิเศษแห่งนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2556 เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กไทย

สถาบันสอนพิเศษ

ในอดีตถ้าจะให้พูดถึงวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชาเลข เชื่อว่าหลายๆ คน คงอยากจะร้องไห้ เรียนไปแล้วก็ไม่รู้เรื่อง เพราะเป็นวิชาที่ยากจริงๆ ต้องแก้โจทย์และคิดคำนวณไปพร้อมๆ กัน เด็กนักเรียนที่จะเรียนสายวิทย์-คณิตต้องทำใจ

แต่ในวันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com ขอบอกเลยว่า วิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการแก้โจทย์คณิต การคิดคำนวณต่างๆ จะไม่ยากอีกต่อไป เด็กที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ก็อาจจะชอบก็ได้ จากเด็กติด 0 ก็พัฒนาได้เกรด 4

r41

“คุณนิติวัฒน์ โพธิปัญญา” ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์แม็ธโฮม ได้บอกกับเราว่า ถ้าเด็กนักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะติด 0 แก้โจทย์คณิตไม่ได้ คิดคำนวณไม่เป็น ทางสถาบันฯ “Math Home” สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวได้จริง

เพราะหลักสูตรทางคณิตศาสตร์ของ “Math Home” ได้พัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์เด็กนักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวจริงๆ โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กไทย เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้ ที่สำคัญทีมงานครูผู้สอนทุกคนได้ทุ่มเทในการออกแบบ และพัฒนาแบบฝึกหัด เพื่อให้เนื้อหาออกมาเหมาะแก่การเรียนรู้มากที่สุด

โดยเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จะครอบคลุมทั้งการคิดคำนวณและโจทย์ปัญหา อิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง

รูปแบบการเรียนการสอนของ “Math Home” เป็นลักษณะการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานที่แต่ละคนมี และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วันต่ออาทิตย์ได้

ให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อแก้โจทย์ปัญหาได้ตรงจุด

r42

ความโดดเด่นของ “Math Home” ที่ได้รับสนใจจากบรรดาผู้ปกครองและบุตรหลาน คือ ระบบการเรียนของเด็กจะเป็นการเรียนแบบยืดหยุ่นได้ โดยจะผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แบบฝึกหัดของ “Math Home” จะสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็นการแก้โจทย์สมการ เมื่อเด็กนักเรียนจบออกไปแล้ว ก็จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆ

“หลักการของ “Math Home” ต้องการให้ผู้ที่เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ ได้มีความรู้และสามารพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของตัวเองดีขึ้น เรียนได้ดี เรียนได้เก่งขึ้นเมื่ออยู่ในโรงเรียน ที่สำคัญสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนระดับต่อไปได้ หัวใจสำคัญเด็กที่เข้ามาเรียนต้องเข้าใจในหลักการคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้มากขึ้น”

r43

สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนศูนย์กลางของ “Math Home” คือ ครูผู้สอนจะทำการค้นหาและวิเคราะห์ว่าเด็กที่เข้าไปเรียนในสถาบันแห่งนี้ มีจุดด้อยตรงส่วนไหน แล้วจะช่วยปรับแต่งตรงจุดด้อยให้แก่เด็กนักเรียน

สมมติถ้าเด็กนักเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ไม่สามารถแก้โจทย์สมการได้ พอมาที่ “Math Home” ครูผู้สอนก็จะทำการวิเคราะห์และทดสอบตัวผู้เรียน ก็จะรู้ได้ทันทีว่า ผู้เรียนมีจุดด้อยตรงไหน ไม่ว่าจะเป็นคูณเลข หรือการทำสัดส่วน เป็นต้น

r46

คุณนิติวัฒน์ บอกว่า เด็กที่เข้ามาเรียนในสถาบัน “Math Home” ส่วนมากจะประสบความสำเร็จ สามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยดีขึ้น สอบเก็บคะแนนได้มากขึ้น สอบคะแนนโอเน็ทได้ 100 คะแนนเต็ม และเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

สอบเข้าเรียนต่อมัธยมได้ หรือเด็กหลายคนที่ติด 0 วิชาคณิตศาสตร์ แต่พอมาเรียนกับ “Math Home” กลับออกไป จากเด็กหลังห้องกลายเป็นเด็กหน้าห้อง ผลการเรียนจากเกรด 0 กลายเป็น 4 เรียกได้ว่าเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนใน “Math Home” เด็กนักเรียนทุกคนจะมีความมั่นใจมากขึ้น จากที่เป็นเด็กไม่ชอบคณิตศาสตร์ ก็กลับมาชอบ

ขยายแฟรนไชส์รองรับการเติบโตของตลาดสอนพิเศษ

r47

ว่ากันว่า แนวโน้มและตลาดของสถาบันสอนพิเศษในช่วง 1-2 ปีต่อจากนี้ น่าจะเติบโตได้อีกยาวไกล เพราะเรื่องการเรียนของบุตรหลานของผู้ปกครอง จะเหมือนเป็นปัจจัยที่ 5 หรือปัจจัยที่ 6 ที่สำคัญผู้ปกครองหลายๆ คน ยังต้องการให้บุตรหลานได้เรียน และพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ สามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำได้

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ “Math Home” จึงได้เตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นทีมงานครูผู้สอน รวมถึงการขยายสาขาในรูปแบบศูนย์แฟรนไชส์ ซึ่งในปัจจุบัน “Math Home” มีศูนย์การการเรียนการสอนทั้งหมด 21 สาขา แต่ละศูนย์สามารถรองรับเด็กนักเรียนได้ประมาณ 100 คน

เพราะคุณครูแต่ละคนที่ประจำศูนย์ของ “Math Home” ก็จะมีศักยภาพที่เพียงพอ โดยครูผู้สอนในศูนย์แม็ธโฮมส่วนใหญ่จะเป็นคุณครูจริงๆ ครูผู้สอนทุกคนจะไม่เน้นเรื่องผลตอบแทนจากระบบแฟรนไชส์ แต่จะเน้นในเรื่องระบบการเรียนการสอนเป็นเป็นหลัก ว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเด็ก ที่เข้ามาเรียนได้มากน้อยแค่ไหน

r49

“ครูผู้สอนทุกคนจะตระหนักเสมอว่า จะทำการสอนให้เด็กที่เข้ามาเรียน แล้วกลับออกไปสอบแข่งขัน สอบเข้าเรียนต่อได้ และประสบความสำเร็จด้านการเรียนจริงๆ เราจะภาคภูมิใจอย่างมาก ถ้าเด็กจบออกไปแล้ว มีผู้ปกครองกลับมาบอกว่า ลูกหลานของตัวเอง สามารถสอบเข้าเรียนต่อที่นั่นที่นี่ได้”

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเปิดศูนย์การเรียนการสอน “Math Home” สามารถเข้ามาคุยกันก่อนว่า ระบบแฟรนไชส์ “Math Home” เป็นอย่างไร โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีหัวใจรักการสอน รักความเป็นครู ถ้าอยากอยู่ในวงการศึกษา สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษา ประสบความสำเร็จและธุรกิจมีการเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

r44

ผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการลงทุนแฟรนไชส์ ได้ที่ https://goo.gl/K05JIE

กรุณาติดต่อสอบถาม : คุณนิติวัฒน์ โพธิปัญญา
ที่อยู่ : Math Home สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น 229/2 หมู่บ้านเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 062-514-5245
อีเมล์:  mathhome_thailand@hotmail.com
เว็บไซต์:  www.mathhomeeducation.com
LINE: mathhome

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3puqCtY

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์