ASD16 DOCUMENTARY WORKSHOP จัดโดย ASIAN SIDE OF THE DOC

“ ASD16 DOCUMENTARY WORKSHOP ” วันที่ 19-22 กันยายน 2559 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ จากงาน “ASIAN SIDE OF THE DOC” ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้น ณ โรงแรมอวานี ริเวิร์ไซด์ กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

นั้นจะมีการจัดเวิร์คช็อปก่อนเปิดงานระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2559 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ซึ่งหนึ่งในโครงการที่เข้าร่วมเวิร์คช็อปจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในงาน “ASIAN SIDE OF THE DOC 2016” ด้วย

ASD16 DOCUMENTARY WORKSHOP จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “From Documentary project to International Co-Production” เปิดโอกาสให้ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีจากทุกประเทศในแถบอาเซียนเข้าร่วมโครงการ เวิร็คช็อปที่จัดเป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง 4 วัน

ดำเนินการสอนโดยคนดังในวงการ 3 ท่าน Yves Jeanneau, ผู้ก่อตั้ง “Sunny Side of the Doc”, Amanda Groom ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตโทรทัศน์และเจ้าของรางวัลมากมาย และ Edmée Milot นักเขียน ผู้ผลิตภาพยนตร์ และเป็นอดีตผู้ดูแลโครงการ ARTE DOC

ASD16 DOCUMENTARY WORKSHOP

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 กันยายน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.submitasdws.com/ โดยเวิร์คช็อปจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 21 กันยายน จากนั้นในวันที่ 22 กันยายนจะเป็นการเสนองานต่อหน้าคณะกรรมการ และตามด้วยงานฉลองประกาศรางวัล และหลังจากนั้นจะมีการฉายภาพยนตร์พิเศษเรื่อง LES PÉPITES (Lucky Gems) ในเวลา 19.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์คช็อป :

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์ “LES PÉPITES”:

เวิร์คช็อป “ASD16 DOCUMENTARY WORKSHOP”

 • วันที่ : วันที่ 19-22 กันยายน 2559
 • สถานที่ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (MRT ลุมพินี ทางออกที่ 3)
 • การสมัคร : http://www.submitasdws.com/
 • เข้าร่วมงานฟรี

การฉายภาพยนตร์ “LES PÉPITES”

 • วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
 • สถานที่: ห้องออดิทอเรียมสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRTลุมพินี ทางออกที่ 3)
 • บัตร: 500 บาท
 • สำรองบัตร: http://www.asdcinema.com/

สอบถามข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

 • นนทยา พงศ์ผกาย
 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
 • อีเมล: nontaya.pongpakai@afthailande.org
 • โทรศัพท์: 02 670 4232

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต